bæredygtighed

Kampen for det gode liv - Naturvidenskabsområdet

Af Københavns Biblioteker
21.01.20
Kampen for det gode liv - er du klar til at kaste dig ind i den? Få inspiration til din AT-opgave og - ikke mindst - større viden om dine muligheder for at sætte dagsordenen for dine efterkommere.

Hvis du vælger at bruge en naturvidenskabsvinkel til din AT-opgave, vil der være rigtig mange interessante emner, der relaterer til 'det gode liv' og kampen for at opnå det.

Se også temaside om Kampen for det gode liv - Samfundsområdet.

Uanset hvilket emne du lander på, vil du få brug for viden om naturvidenskabelig metode, eventuelle teoretikere, vigtige forskere og definitioner af emneområder - lån fx disse bøger på biblioteket:

Idehistorie 

Naturvidenskabeligt grundforløb

Videnskab & virkelighed

Videnskabens kæmper

Naturvidenskab og ikke-viden

Videnskab og fornuft:Et forsøg på orientering

 

Brug bibliotekets e-resurser til at få overblik over dit emneområde:

Credo Reference (Oplysninger fra håndbøger og opslagsbøger fra bl.a. Cambridge University Press).
 

På internettet kan du - gratis - bruge Den store danske encyklopædi og den engelske Wikipedia, hvor du finder gode litteraturlister til de fleste artikler.

Får du brug for biografiske oplysninger om forskere inden for naturvidenskab, kan du med fordel bruge e-resursen AccessScience.

Vi har valgt at fokusere på to store emneområder med mange delfacetter, dels 'Bæredygtighed' og dels 'Sundhed'.

 

Bæredygtighed
kom for alvor på dagsordenen i 1987 med udarbejdelsen af Brundtland-rapporten. I rapporten defineres bæredygtighed sådan:"Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare".

Naturen og naturens kræfter er en del af grundlaget for menneskers velfærd. Forskellige teoretikere har ytret sig om sammenhængen imellem de processer, der styrer vores natur, og den indflydelse, mennesker har på disse processer. Læs fx om:

James Lovelock og hans Gaia teori: At de levende organismer på jorden er i stand til at regulere omgivelserne, så jorden bliver ved med at være beboelig for de levende organismer. Se mere om Gaia teorien i e-resursen AccessScience.


Hør om Cradle to Cradle konceptet  i en TED-talk med en af ophavsmændene bag konceptet, arkitekten William  McDonough.

 

eller læs bogen:
50.1 Cradle to cradle : rigdom og vækst uden affald : en banebrydende vision for det 21. århundrede.

 Læs iøvrigt nogle af de mange bøger på biblioteket, der relaterer til 'Bæredygtighed':

Vores fælles fremtid. (Brundtland-rapporten)

2052. A global forecast for the next forty years

Jorden i balance

Bæredygtighed - naturen viser vejen

Globale mål: Visionen om bæredygtig udvikling (om FN's verdensmål)

Cities and climate change

 Jorden brænder

 Et godt liv nu og i fremtiden: hen mod en bæredygtig udvikling

 En snegl på vejen

Vild verden. Fremtidens føde

Økologisk intelligens. Den, der tænker sig om,lever bedre

 A rough ride to the future

UPS - de bøger, du skal bruge, er lånt ud! Hvad gør du??

 

Brug bibliotekets e-materialer - se fx:

AccessScience - bl.a. til biografiske oplysninger om naturvidenskabsmænd


Science in Context:Søg på ‘sustainability’ og afgræns yderligere til det emne, du vil vide noget mere om


Global  Issues in Context: Under ‘Topics’ vælg ‘Environment and Climate change eller brug eventuelt  ’Browse issues and topics’ og vælg ’view all’. Brug forslagene i venstre side til yderligere afgrænsning


Ebook Central: Søg fx på ’sustainable food’ – afgræns med ’food supply’ – læs bl.a. følgende bøger ‘Meals to come – a history of the future of food’ og ‘Global food crisis’

Alle nævnte e-materialer kan du bruge hjemmefra, hvis du bor I Københavns kommune og er registreret som bruger af de københavnske biblioteker. Eller du kan bruge e-resurserne på et af de københavnske biblioteker (adgang for alle).

Videre på nettet:
Data på verdens tilstand /FN-forbundet (Sustainable development goals report)

Rapport som pdf-fil: Living Planet report 2018 

www.videnskab.dk
Masser af populærvidenskabelige artikler  - se fx forskellige artikler med relation til bæredygtighed.

 

Sundhed

Det gode liv er for mange mennesker forbundet med det gamle udsagn ”en sund sjæl i et sundt legeme” og der afsøges mange forskellige veje og metoder for at opnå dette. Inden for idræts- og sundhedsområdet er der i de senere år udkommet mange bøger, som forsøger at give opskriften på det gode liv.

»Både silikonebryster og piller til lyst og lykke bliver stadigt mere acceptabelt. Der er et kæmpe forretningspotentiale, og derfor er vi klart nødt til hele tiden at diskutere, om det er muligheder, som vi reelt mener, giver os det gode liv«, Professor Claus Møldrup, Farmaceutisk Fakultet

 

Forslag til teoretisk litteratur og forskere, som beskæftiger sig med sundhedsbegrebet:

Sundhedsbegreber – filosofi og praksis
Helbredets mysterium: at tåle stress og forblive rask
Sundhed mellem biologi og kultur
Sundhedssociologi – en grundbog
Sundhedens veje: grundbog i sundhedsantropologi
Handbook of stress, coping, and health : implications for nursing research, theory, and practice 
Stress and coping/Monat (bestilles i bibliotek.dk)
Stress og følelser – en ny syntese
Sundhed og idræt: kulturanalyser til indkredsning af sundhedsaspektet i idrætten (bestilles i bibliotek.dk)

Der er mange aspekter af sundhed og Kampen for det gode liv. Her er et bud på nogle af dem:
Bøger:

Kropsterapi:
Kroppens skjulte sprog: når følelser bliver smerter

Mindfulness:
Ind i mindfulness
Mindfulness for beginners
Mindfulness i hjernen

Selvhelbredelse:
Bevidst medicin: din alternative guide til sundhed og glæde

Kost, og ernæring:
Menneskets ernæring
Mad - din mirakelmedicin
Solskinsmad: for krop og klode

Kroppen:
Den danske fedmeepidemi
Fedmens psykologi: en selvhjælpsbog
Vilje af stål
Fra muskelmasse til massebevægelse: indblik i den kommercielle fitness-sektors historie
Skøn hele livet: din guide til kosmetisk kirurgi

Bioteknologi og medicinsk etik:
Den optimale behandling?: om medicinsk etik
Den ubegribelige død en film om organdonation
Håbets teknologi: samfundsvidenskabelige perspektiver på stamcelleforskning i Danmark
Det menneskelige eksperiment: om menneskesyn og moderne bioteknologi
Liv & magt: bioetik og videnskabsteori 
Mit smukke genom: historier fra genetikkens overdrev

Brug også bibliotekets e-resurser:
Faktalink:
søg f. eks Slankekure,
 Overvægtige børn og unge, Omskæring, Forskning i stamceller, Fedme i Danmark
Science in context: søg f. eks Stem Cells and Stem Cell Research; Personal Health; Genetic Engineering
High School in context: søg f. eks Obesity; Drug and Athletes; DNA
 

Hvis du ønsker bidrag fra den aktuelle debat, kan du finde det i Infomedia, som er en database over alle danske aviser. Du får adgang til den på dit bibliotek.

 

Videre på nettet:
http://www.sum.dk/ - sundhedsministeriets hjemmeside

http://etiskraad.dk/

http://www.sundhedsstyrelsen.dk/

http://www.videnskab.dk

 

Du kan også finde artikler om det gode liv og sundhed:

Sundhedsguiden

Eksistentielpsykologi.net


Artikel fra Information

Artikel fra Kristeligt Dagblad

 

Forfattere:Marianne Jensen og Karin Lund

for at skrive en kommentar.