Kampen for det gode liv - Samfundsområdet

21.01.20
En god cigar, rent vand eller et nyt hjemland? Målene for et godt liv er så diffuse, at det kan virke overvældende at få styr på aspekterne. På denne temaside leverer vi nogle forslag og redskaber til at komme videre. Men først giver vi ordet til de to snobber Fritz og Poul:

 

"Skål, søde Fritz …

"Hvad med Afrika? Der er meget fattigdom?"

Poul: Jo, men de har det jo godt dernede, ikke? Med masser af gratis frugt og dejlig sol.

Fritz: De kan bare sidde og hygge sig i solen, ikke?

Poul: Ja, det er jo en fordel, at de ikke skal bruge penge på vinterfrakker og termostøvler, og hvad det hedder alt sammen".

Fra et interview med Snobberne i Jyllandsposten

 

 

En guidet tur gennem et livligt emne
I Den Store Danske Encyklopædi finder du en inspirerende artikel Liv ,som for alvor præsenterer dig for de mange facetter af liv - her er bl.a. et stort afsnit, der handler om "Det gode liv"! I Den store Danske på internettet finder du artiklen i en lidt anden form  

 

 

 

Kampen for DIN gode opgave
Det er vigtigt, at du tænker dig grundigt om, inden du lægger dig fast på dit emne. Overvej hvilke aspekter du især vil lægge vægt på og sæt ord på dem, så du står med et nogenlunde klart overblik, når du skal finde materiale.

Denne temaside beskæftiger sig med samfundsforhold i bred forstand. Den fokuserer på 5 emneområder med forslag til bøger, databaser og andet materiale.

Se også bibliotekets temaside om Naturvidenskab

 

 

Et par ord om de der E-materialer/databaser
Vi vil anbefale, at du - foruden bøger - også benytter vores databaser/e-materialer, hvor du finder troværdig og opdateret information. Du kan gå ind fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Og husk: DE ER ALTID HJEMME!!

Til dig der ikke bor i Københavns kommune: Du er velkommen til at benytte e-resurserne på alle de københavnske biblioteker

 

Nedenfor finder du en oversigt over vores vigtigste databaser, som du kan bruge i forbindelse med samfundsemner. Du kommer ind i baserne ved at indsætte dit cpr-nr. og din pinkode til biblioteket. Dette gælder også for de mange links til e-materialerne.

Biography in Context
Biografier m.m. over store personligheder fra hele verden:fx Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Emmeline Pankhurst og Niels Bohr

Credo
En glimrende inspirationskilde med lange artikler inden for næsten alle emner

Ebook Central
Ca. 130.000 bøger i fuldtekst til din rådighed inden for alverdens emner. God søgefunktion på tværs af alle bøger

Global Issues in Context
Hotte emner i en globaliseret verden. Artikler fra aviser og tidsskrifter. Bemærk at den ogå byder på en hel del teori under punktet "Reference"

High school in context
En god indgang til mange emner, måske især når det drejer sig om USA.

 

 

 

Kom ind i teori og termer med disse uundværlige håndbøger

Klassisk og moderne samfundsteori (haves også som håndbog)

Klassisk og moderne politisk teori (haves også som håndbog)

50 samfundstænkere

Sociologisk Leksikon (haves også som håndbog)

Politikens filosofihåndbog

Moralen og dens begrundelse

Mazanti Sørensen, Kjeld: Ideologier og diskurser

 
 

Et lille udvalg af store "klassiske" teoretikere og filosoffer
(med et par stikord)

 • Søren Kierkegaard (subjektets "selv-forhold", selv-ansvar, eksistentialisme, autencitet, nærvær)
 • Siegmund Freud (drømme, drømmetydning, psykoanalyse, "kulturens byrde")
 • Jean-Jacques Rousseau (menneskerettigheder, børneopdragelse, samfundskontrakten, "tilbage til naturen", "tilbage til det naturlige liv - i samfundet"(cit. efter Klassisk og moderne samfundsteori))
 • Jeremy Bentham (utilitarisme/formålstjenstlighed, nyttekalkule, overvågning (panoptikon))
 • Adam Smith (liberalisme, den frie konkurrence sikrer den størst mulige behovstilfredsstillelse)
 • Aristoteles (formålstjenstlighed/teleologi, den nikomachæiske etik, mennesket ses som samfundsvæsen, for hvem "det gode eller målet for etisk handling er "lykken" "(cit: Den store Danske), det gode samfund, fornuften)
 • Sokrates (den dialogiske metode, analyser af begreber som retfærdighed, dyd og viden, fejl skyldes uvidenhed og viden er identisk med "dyd")
 • Platon (fællesskab, "Staten", idealet for politisk fællesskab, "det godes idé", erkendelse opnåes ved fornuftens virksomhed)

 

Og bare syv skarpe samtidstænkere:
(med et par stikord)

 • Ulrich Beck (risikosamfundet, frygt, senmodernitet, individualisering i arbejdslivet, sociale bevægelsers rolle i politik og globalisering af miljøproblemer)
 • Michel Foucault (magt, viden, overvågning, kontrol, straf og kroppen i relation til magtmekanismer, seksualitetens historie)
 • Anthony Giddens (identiteten i senmoderniteten, frygt, høj-konsekvens-risici)
 • Zygmunt Bauman (de undertryktes stilling i en globaliseret verden, analyser af identitetsdannelse og livsprojekter i den flydende modernitet (liquid modernity), marginalisering, eksklusion, forbrugerisme)
 • Pierre Bourdieu (social arv, kulturen som socialt undertrykkende, betingelserne for socialt undetrykkende faktorer, stilanalyser)
 • Jürgen Habermas  (demokrati og kommunikation, diskursetik, system & livsverden, kolonisering af livsverdenen)

 

 

 

 
 

 

 


Find bibliotekets store emneguide om migration

 


Bøger på bibliotekets hylder

Se bibliotekets emneguides:

Migration

Pakistanere og indere i UK

 

E-materialer

Credo
Stor temaside om Globalization. Søg også på fx glocalization, postcolonial theory og hybridity

Ebook Central
Søg på globalization det giver en lang række relevante titler i fuldtekst - lige til at læse. Se bl.a. titlen Globalization: The key concepts

Encyclopædia Britannica
Søg på globalization og find artiklen: globalization, cultural

Faktalink
Temasider på dansk om:
Megabyer
Asylcentre i Danmark
Somaliske flygtninge
Uledsagede flygtningebørn

Global Issues in Context
I denne globale base findes naturligvis en meget stor portal om - globalisering! Vælg 'Browse topics' og find 'globalization'

 

 

 

 

Bøger på bibliotekets hylder:

 

Se bibliotekets emneguides:

Identitet, selviscenesættelse og overvågning

Freedom riders

Kvinders valgret - et skridt på vejen til ligestilling

 

E-materialer:

Biography in Context - find artikler om forskellige frihedsforkæmpere. Vælg occupation og søg på Human rights activist.

Credo
Se artiklerne om menneskerettigheder: Human rights eller søg på andre emner fx. French revolution, women's rights


Faktalink
Større temasider på dansk om:
Menneskerettigheder
Martin Luther King
Den amerikanske borgerretsbevægelse
Malcolm X
Børnearbejde

Global Issues in Context
Vælg Browse Topic og find 'Human rights' og 'Women's property rights'. Så kan du
hvad de større internationale aviser og tidsskrifter skriver om fx de to emner


High school in context
Se fx temaet om Human rights

 

 


Bøger på bibliotekets hylder:

 • Lars Olsen er forfatter til en række bøger om ulighed og sociale skel i dagens Danmark. Find titlerne på bibliotekets hjemmeside
 • Lighed: hvorfor alle klarer sig bedre i mere lige samfund

 

E-materialer:

Credo
Se artikler i fagleksika om fattigdom poverty

Global Issues in Context
Se hvad de større internationale aviser og tidsskrifter skriver om Poverty

High school in context
Se stort tema om fattigdom poverty
 

Gode Links:
I uge 48, 2012 blev der globalt stillet spørgsmålet: Hvorfor fattigdom? Det blev til en række debatprogrammer og dokumentarfilm med fokus på fattigdom lokalt og globalt. Tjek BBC's hjemmeside Why poverty?

Vive: Fordeling af velfærd i Danmark

   


Bøger på bibliotekets hylder:

 

Se bibliotekets emneguides:

Familen 1960-2010

Den danske befolknings værdier og holdninger

 

Brug bibliotekets E-materialer:

Altinget
Etisk nævn skal vurdere velfærdsteknologi
Om robotter i bl.a. ældreplejen og teknokraternes vækstdagsorden

Credo
Få overblik over mange problemstillinger i artiklen Welfare economics and public choice

Ebook Central
Søg på "welfare state" - resultatet er en lang række bøger , klar til at læse

Global Issues in Context
Søg på "welfare state" og find en lang række artikler. Scroll ned til overskriften "Reference" og find teori om emnet

 

Gode Links

Lykke - artikel i Den store Danske
Læs den store artikel om opfattelsen og italesættelsen af lykke igennem århundreder

Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt indeks for livskvalitet 
Læs teksten til dette forslag og opdag hvor mange forskellige faktorer der kan indgå i et sådant indeks

The Happiest Countries in the World
Tal og oversigter fra Global Finance

World Happiness Report 2019
Læs rapporten fra Earth Institute og se hvor de forskellige lande er placeret

Thiemann, Per: Danskernes lykke dykker drastisk
Artikel i Politiken 2015 01 05

Velfærdsstaten og de universelle rettigheder
En omfangsrig temagennemgang med mange kilder

Velfærdsindikatorer - tal og analyser fra Danmarks statistik

Videnskab.dk
Her finder du en række artikler med forskningsresultater, bl.a. om tillid og personligt ansvar i velfærdsstaten

 

 

 

Har du også brug for at søge materiale inden for naturvidenskabsområdet?
Så gå ind på bibliotekets emneguide: Kampen for det gode liv - Naturvidenskabsområdet

 

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen

Billede: Colourbox og kilde 

Andre gode titler - som din opgave vil have godt af:

for at skrive en kommentar.
Materialer