Kan du spænde over senmodernitet, postmodernitet og flydende modernitet ?

11.12.19
Find bøger, e-bøger, artikler og teori til emnet

Se på udviklingstendenserne i samfundet med sociologens briller.

”Sammenlignet med 1990’erne, hvor fin de siècle-stemningen stimulerede til ideer om helt nye tider, er diskussionen af det postmoderne klinget en del af. I dag diskuterer man i højere grad spørgsmålet om samfundets overordnede karakter og udviklingstendenser under overskrifter som ”Flydende modernitet”(Bauman 2000), ”anden modernitet” (Lash, 1999), ”refleksiv modernitet” (Giddens 1994), ”risikosamfund” (Beck 1977) og ”Global Age” (Albrow 1996)"

Citat fra:
Paul Poder: En postmoderne nutid? –i: Klassisk og moderne samfundsteori /redigeret af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen. - 4. udgave, s 521

   

I bibliotekets base finder du 3 rigtig gode oversigtsværker :


30.01
50 samfundstænkere /  redaktør: Mogens Hansen
Kortfattede introduktioner til de store samfundstænkere

 
30.01
Klassisk og moderne samfundsteori / redigeret af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen.
Denne titel er næsten uundværlig når man skal have inspiration og overblik over samfundsteorier. En stærkt elsket klassiker     


30.26
SamfNU - htx B-niveau / redaktører: Klaus Holleufer, Morten Bülow. - 2. udgave. -  Se især kap 01
En lærebog som giver et kort, men klart overblik


Uddyb din læsning med fx:

30.1
      Giddens, Anthony
      The constitution of society : outline of the theory of structuration  (bestil denne bog i bibliotek.dk) 

30.11
      Bauman, Zygmunt
      Flydende modernitet

30.11
      Bauman, Zygmunt
      Globalisering : de menneskelige konsekvenser / Zygmunt Bauman

30.11
      Reflexive modernization : politics, tradition and aesthetics in the modern social order / Ulrick Beck, Anthony Giddens and Scott Lash

30.11
      Reckwitz, Andreas: Singulariteternes samfund: om modernitetens strukturændringer 

30.12
      Featherstone, Mike
      Undoing culture : globalization, postmodernism and identity   

30.12
      Giddens, Anthony
      Modernitet og selvidentitet : selvet og samfundet under sen-moderniteten
 
30.13
      Honneth, Axel
      Kamp om anerkendelse : sociale konflikters moralske grammatik 

30.13
      Sennett, Richard
      Det fleksible menneske eller Arbejdets forvandling og personlighedens
      nedsmeltning      

30.1664
      Ziehe, Thomas
      Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser : kulturel frisættelse  og subjektivitet

99.4 Bauman, Zygmunt
      Hviid Jacobsen, Michael: Zygmunt Bauman: den postmoderne dialektik

 

      Find flere bøger her

 

Anthony Giddens

 

I din søgning kan du måske blive inspireret af følgende udvalgte stikord:

risikosamfundet, refleksivitet, aftraditionalisering, sekularisering, informationssamfundet, overvågning, flydende modernitet, globalisering, internationalisering, europæisering, senmodernitet, nationalisme, individualisering, kønsidentitet, neoliberalisme, forbrugerisme, urbanisering, fleksibilitet, marginalisering, eksklusion, anerkendelse, narcissisme, massemedier, bysociologi, singulariteter

Og af navne som fx:
Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Axel Honneth, Thomas Ziehe og Richard Sennett  
                                                                         

Bibliotek.dk
Du kan også bestille bøger i databasen bibliotek.dk
Her kan du stort set benytte de samme emneord som i biblioteksbasen. Brug også engelske søgeord.

Når du søger, finder du hele tiden nye emneord, som kan hjælpe dig til at søge mere præcist.

Vær opmærksom på, at der kan gå fra 1 uge til 14 dage med at skaffe materialet!

bibliotek.dk kan du fx bestille:

Albrow: Global age, 1996
Lash, Scott : Another modernity 1999
The neo-liberal revolution: forging the market state /ed. by Richard Robison 2006 
 


Søg også i  bibliotekets e-materialer - de er ALTID hjemme!

Credo:søg på biografier og begreber

Ebook central:søg fx på "late modernity", "reflexive modernity" eller "liquid modernity"

Faktalink: læs artiklerne Postmodernitet & Senmodernitet

Artikler, som kan redde dig, når al terori er udlånt

Bestil artikler/videnskabelige artikler i bibliotek.dk - du modtager dem KVIKT i din postkasse eller du kan oftest efter et par dage afhente en kopi af artiklen på biblioteket
Følg linket, scroll lidt ned og se hvordan 

 

 

Tekst: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer