vulkan
vulkan

Katastrofe!

19.03.19
Har du styr på din opgave eller ligner den en - KATASTROFE?? Vil du vide mere om katastrofer og de mange aspekter af katastrofebegrebet, kan du hente inspiration til litteratur her. Både e-materiale og fysisk materiale. Og du får hjælp til at finde teorier om katastrofer. Husk at scrolle ned, så du år det hele med!

Katastrofer er en kilde til både skræk og fascination. Det kan man forvisse sig om ved at læse Tom Kristensens digt fra romanen hærværk (1930), hvori han skriver
 

"... Jeg har længtes mod Skibskatastrofer
og mod Hærværk og pludselig Død.

Jeg har længtes mod brændende Byer
og mod Menneskeracer på Flugt,
mod Opbrud som ramte Alverden
og et Jordskælv, som kaldtes Guds Tugt."
 

 

Katastrofe - Definition:
En forfærdelig og voldsom ulykke som forårsager megen ødelæggelse og store tab af menneskeliv
(Poltikens nudansk ordbog, 2. udg. 2001)


Bibliotekets materialer:

Du kan søge i biblioteksbasen på emneord som:

  • naturkatastrofer * katastrofer * jordskælv * tsunamier * vulkanudbrud * orkaner
  • skibskatastrofer * forlis
  • epidemier * pandemier * den sorte død
  • dommedag* johannes åbenbaring * apokalyp? * sekter
  • risikosamfund * kaosteori

 

Find teoretikere og teorier

Sociologi:
Ulrich Beck har beskæftiget sig indgående med "risikosamfundet", Dan Gardner har analyseret "frygtens anatomi" og Anthony Giddens har behandlet risikoopfattelsen i senmoderniteten.
På biblioteket finder du:

30.11
Beck, Ulrich: Risikosamfundet

30.11
Giddens, Anthony: Modernitetens konsekvenser

30.13
Gardner, Dan: Frygtens anatomi
Det moderne menneskes irrationelle frygt forklares ud fra risikovurdering og socialpsykologi

Naturvidenskab / matematik:
En række forskere har bidraget med teorier, som relaterer til katastrofer.
René F. Thom har "forsøgt at opstille topologiske modeller for fænomener, som udviser pludselige spring"(cit. Den store danske), medens E. C. Zeeman har arbejdet med at gøre modellen kvantitativ.  Nogle af deres teorier finder du behandlet i artikler i bibliotekets  e-materialer : Find: 

Science in context :"The rise and fall of catastrophe theory" (log ind med dit cpr-nr og din pinkode, du skal bo i Kbh for at få adgang)

I Credo : "Dynamical Systems: Mathematics"

Læs også artiklen katastrofeteori i Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi 

Kaos:
Fremtrædende teoretikere på dette felt er E. Lorenz, som identificerede "the butterfly effect", Henri Pioncaré (en af grundlæggerne af kaosteorien) og A. Kolmogorov, som er en af forskerne bag KAM-teorien.

På biblioteket finder du:

Nørretranders, Tor: Verden vokser: tilfældighedens historie

I Bibliotekets e-materiale: AccessScience: finder du bl.a. artiklen: "Chaos"

Læs også artiklen kaos i Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi 

 

tyfon


Alt er udlånt - hvad så ?

Søg i bibliotekets e-materialer/databaser – hjemmefra
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

AccessScience
Her finder du ufatteligt meget om naturvidenskabelige emner. Du kan søge store artikler om alle former for naturkatastrofer, matematiske modeller, teoretikere m.m.
Søg fx på "disasters" og læs artiklen: "catastrophe theory"; søg også på René F.Thom

Credo
En base der giver gode oversigter over mange forskellige emner. Se fx den store artikel om "disasters". Du kan også finde artikler om: "sects"  "cults" og "doomsday cults", eller du kan søge på den enkelte sekts navn.

Ebook central
Fuldtekstbøger om stort set alle aspekter af katastrofebegrebet. Et meget stærkt kort at have på hånden, når din opgave er i krise. Eksempler på indholdet:

Søg på  "disasters psychological aspects" og få en håndfuld bøger om hvad der sker med katastrofeofres psykologi, og hvorledes man kan hjælpe dem 

Søg på "disasters" og kombiner med  "economy" så får du en række relevante bøger fx :
"Managing Disaster Risk in Emerging Economies"

Søg på  "famine" (hungersnød) - eller find bøger om den spanske syge (spanish influenza) fx The great influenza af John M. Barry

Søg: "sects and cults" og søg også på den enkelte sekts navn

Faktalink
Lange artikler med omfangsrige kildehenvisninger. 
Søg fx på: Naturkatastrofer * 11 september * Holocaust * Titanic * Tjernobyl-ulykken

Global issues
En base der virkelig anskuer problemerne i et internationalt perspektiv. Især helt brændende og nutidige emner.  

Læs om katastrofeteorier, historie og medier i artiklen:
"Does catastrophe theory represent a major development in mathematics" eller søg på "disasters" og se de mange aspekter.

Her er også en udmærket redegørelse for Huntingtons "clash of civilizations". Søg på "huntington and clash" og se resultatlisten under overskriften "reference".

GreenFile
Miljøorienteret database med artikler.
Søg bl.a.på: oil spills * disasters * Bhopal * Seveso

Science in context:
Naturvidenskabelige emner med gode forklaringer
Her kan du søge alle former for naturkatastrofer, eller matematiske modeller, teoretikere m.m.

Student resources in context
En bred base der dækker mange emner.
Søg på "natural disasters" i søgefeltet og brug den store disaster-portal til at komme videre med dit emne

Gode links på nettet:
Geus
GEUS arbejder med både naturkatastrofer og katastrofer forårsaget af mennesker. Fra jordskælv til indlandsisens nedsmeltning

Google books
Indskannede bøger om mange emner

Changing disasters
Et tværvidenskabeligt forskningsprogram med fokus på de mange aspekter ved  katastrofer: "It is vital to understand how modern disasters are shaped by societies – but it is no less vital to understand how contemporary societies are shaped by disasters" 

The international disaster database
Statistik om katastrofer

Videnskab.dk 
Se den lange artikel:"Katastrofer: bygninger dræber- ikke jordskælv"

 

Tekst: Arendse Lehn Weile & Lene Nielsen

 

for at skrive en kommentar.
Materialer