Københavns Vandforsyning siden 1859

160 år med frisk vand til københavnerne.

Af Erik Nicolaisen Høy, Politivennen Live Blogging

Få historier om København og livet i byen i din indbakke en gang om måneden.
Tilmeld dig nyhedsbrevet Bag om København.

Der er al mulig grund til at hylde Københavns vandforsyning i anledning af FNs Verdens Vanddag den 22. marts. Vand er så selvfølgeligt at det ikke er noget vi behøver at tænke over i det daglige, og det er tilmed af meget høj kvalitet, selv set på verdensplan.

Vi anbefaler to jubilæumsskrifter om den moderne vandforsynings historie udgivet i anledning af hhv. 50 og 100 året for Københavns Vandværks etablering i 1859. Vandværket var udgangspunkt for den moderne vandforsyning hvor man forlod pumpevand og overfladevand til fordel for grundvand. Vandværket ligger i de lavtliggende bygninger over for Palads Bio. Pumpehuset m.fl. 

Københavns Vandværk
Københavns Vandværk lå oprindelig på ydersiden af voldanlægget. Det ligger stadig noget lavere end det øvrige terræn.

 

Der er stadig i Københavns Kommune steder som fortæller om den tidlige vandforsyning. Nogle af dem måske lidt uventet:

  • Sankt Jørgens Sø, todelt, kunstigt vandreservoir omgivet af flere meter høj dæmning.
  • 14 kildepladser langs Harrestrup Å (1859-. 8 af 15 leverer stadig vand!)
  • Kildeløbet: åben, senere lukket rende fra Ballerup langs Harrestrup Å til Sankt Jørgenssø.
  • Valby Vandværk.
  • Vanløse vandværk.
  • Brønshøj Vandtårn.
  • To vandtårne ved Otto Bussesvej til DSBs damplokomotiver. 
  • Damhussøen: kunstigt omdæmmet, tidligere vandreservoir.
  • Cisternerne i Søndermarken (Frederiksberg)

For nu blot at nævne nogle få af de mest synlige i København og på Frederiksberg.

Kildeløbet
Krogebjergparken. Måske har du undret dig over de to parallelle grøfter langs Harrestrup Å. Det er resterne af Kildeløbet, to åbne render som bragte rent grundvand fra Ballerup til Sankt Jørgenssø. Bemærk i forgrunden det rustne koterør med Københavns Vands insignia.

 

Men hvis man for alvor er tørstig efter at se hvordan vandforsyningen foregår og foregik, så må man langt ud over kommunegrænsen. For nutidens 8 vandværker ligger langt udenfor København, så langt væk som Ringsted, Køge og Slangerup med tilhørende over 50 kildepladser langs åer eller søer: 

De fleste af vandværkerne har høj arkitektonisk kvalitet. Mens kildepladserne ofte er små oaser af natur i det landbrugsprægede danske landskab. Fordi man ikke sådan lige tænker over det til dagligt, så betyder det ikke at det er småting vi snakker om: Sammenlagt udgør arealet af vandværker med tilhørende kildepladser et areal som er på størrelse med Indre By og en god bid af brokvartererne.

Lejre Vandværk
Lejre Vandværk. HOFORs skema vejer på flagstangen. Men det var Københavns Vand som oprindelig stod for anlægget.

 

Forfatteren af dette indslag har på bloggen Vandringsløse Tidende besøgt samtlige vandværker og næsten samtlige kildepladser som gennem tiderne har hørt til Københavns Vand, nu HOFOR. Gennemgangen kan ses i link nederst i dette indslag, som også behandler tiden før Københavns Vandværk.

Se mere om temaet vand

(Forfatter: Erik Nicolaisen Høy)

Pumpehuset
Københavns Vandværk
21.03.19