Migration!

21.01.20
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får ideer til relevante teorier og teoretikere . .

 

I slutningen af 1800-tallet valgte mange europæere at udvandre til Amerika i håbet om et bedre liv i  Den Nye Verden. I dag er migration et stort emne i den internationale debat.
 

For de migranter, som vælger at ind- eller udvandre for at finde et bedre liv, byder  den nye tilværelse ofte på store og uforudsete problemer. Nye undersøgelser peger på, at det kan blive til fordel for såvel modtagerland som afsenderland, forudsat at modtagerlandet satser på integration.

 


Foto: Library of Congress

 

"Ja, længer der er til Amerika
end til tante Lise på landet;
men for at komme didhen herfra,
man sejle maa over vandet.
Men hvis man så farten overstår,
fortryder man aldrig Løbet,
man får til foræring en herregård
og penge ovenikøbet.
(fra ”Flugten til Amerika” af Christian Winther (1830), 1975, Gyldendal)

 

foto: Library of Congress
Læs Our immigrants at Ellis Island

 

Diasporaer er befolkningsgrupper, der er spredt over flere lande, og som skaber en fælles identitet med blikket rettet mod et konkret eller forestillet hjemland.

Immigration er betegnelsen for indvandring.
Set fra den modsatte synsvinkel er der tale om emigration, altså udvandring.

Migration "refererer sædvanligvis til en bevægelsesproces, hvor personer bevæger sig fra et land til et andet, men omfatter også vandringer inden for et lands grænser. Endvidere henviser begrebet til de underliggende økonomiske, sociale og politiske faktorer, som får mennesker til at vandre fra et område eller land til et andet. Forklaringer på befolkningsbevægelser forbindes ofte med såkaldte push-pull-teorier." (Sociologisk leksikon / redaktører: Steen Nepper Larsen, Inge Kryger Pedersen, Ole Gammeltoft ; bidrag: Peter Abrahamson ... [et al.]. - 1. udgave. - Kbh. : Hans Reitzel, 2011)

 

 

Teori om globalisering og migration

Læs artiklerne om migration og teori i bibliotekets e-materiale Credo: Migration af Zheng Wu eller  Migration af Elizabeth Katz
Her nævnes bl.a. Ernest Ravensteins Push-pull teori og Harris-Todaro-modellen.
 

De to nedenstående titler af Bauman og Robertson ser på migration i lyset af vores globaliserede verden:

Bauman, Zygmunt
Globalisering : de menneskelige konsekvenser. kap. 4

Roland Robertson
Globalization: Social Theory and Global Culture


Will Kymlicka
Multicultural citizenship og Multiculturalism and the welfare state

 

 

Foto: Library of Congress

 

Find materiale om emnet i vores biblioteksbase.

Søg på disse emneord:

  • migration
  • indvandring
  • immigration
  • emigration

 

Eller se på vores hylde under emnetallene

  • 30.12 (kultursociologi, her kan man bl.a. finde emnerne kulturel identitet, multikulturalisme og globalisering i et sociologisk perspektiv)
  • 30.1645 (indvandrere og sociale grupperinger)
  • 32.6 (immigration)
  • 32.61 (immigrationshistorie)
  • 33.112 (arbejdsforhold)

Enkelte landes samfundsteori 30.2 (30.2863 USA, 30.23 England)

 


Foto:Library of Congress

E-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-resurser (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!
Biography in context
Søg fx emigration and immigration, Illegal immigrants, Immigrants


Ebook Central
Basen giver adgang til bøger om stort set alle emner.
Brug enkel søgning (simple search) og søg på fx immigrants, migration, diaspora eller vælg udvidet søgning (advanced) hvis du vil søge mere præcist. Søg fx under emne (subject) emigration and immigration eller illegal aliens.

Søg evt. disse to titler frem:
International Migration: A Very Short Introduction
eller
Migration and Its Enemies

Hvis man skal finde noget om migration, mexicanere og USA kan man fx kombinere emnet emigration and immigration med underkategorier som Mexican Americans, Mexican-American Border Region
Se disse titler om emnet:
Mexican voices
eller
Crossing with the virgin: stories from the migrant trail


Credo
Artikler fra store opslagsværker som fx Encyclopedia of American Studies
Søg f.eks. immigration, migration mexicans og vælg under emne history eller social sciences


Global issues in context
En database, der lægger vægt på at give en global og afbalanceret vinkel på diverse emner.
Vælg fanebladet browse issues  og vælg temaet society and culture herunder finder man emnet Immigrants and Immigration.

Infomedia
Stor avisdatabase til danske aviser i fuldtekst Kun adgang fra biblioteket.
Søg fx på migration mexico og se bl.a. denne artikel

Politiken 06.08.2011
Debat: Desperate. Migranter er kommet for at blive
eller
Weekendavisen 31.12.2009
Migranter: Verden tur/retur


High school in context 
En base der giver adgang til artikler, taler og videoklip.
Se fx under menupunktet Browse topics og vælg immigration eller illegal immigrants


 

Danske hjemmesider og fora for migrationsforskning

DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) er en uafhængig, statslig forskningsinstitution, der arbejder med internationale studier. De udfører forskning og analysearbejde på en vifte af områder inden for globalisering, sikkerhed og udvikling.


MESU (Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed) er et forskningscenter på Københavns Universitet med fokus på migration og sundhed.
 

NMR (Nordic Migration Research) er en forening af nordiske migrationsforskere.

Danmarks Radio (Bonanza)
Se Indvandringens historie i 6 afsnit


Rockwool Fonden
Fonden støtter videnskabelig forskning inden for forskellige områder. Den giver gratis adgang til en række publikationer inden for immigration og integrationInternationale hjemmsider

International Organization for Migration
IOM er en stor international organisation, der primært fokuserer på migration og overvågning af migranters rettigheder.


The Migration Policy Institute
En uafhængig, tværpolitisk og ikke-kommerciel organisation som analyserer migration verden over.


The World Factbook
En officiel amerikansk hjemmside med ny statistik om bl.a. immigration fordelt på de enkelte lande.

 

”Giv mig jeres trætte, jeres fattige, jeres sammentrængte masser,  der længes efter at ånde frit”
(Emma Lazarus) - indskrift på frihedsgudinden.


Wipedia Human migration

 

Foto: Library og CongressHjemmsider som fokuserer på amerikanske forhold

The Homeland Security
En officiel hjemmeside som indeholder en masse oplysninger om indvandring og USA. Søg på immigration og se fx henvisninger til Yearbook of Immigration Statistics.
 

Library of Congress
USA's nationalbibliotek. Det er også det største bibliotek i verden med millioner af bøger, indspilninger, fotografier, kort og manuskripter i sine samlinger
 

Danmark - Migration
Parby, Jakob: At blive: Migration og identitet i København 1770-1830
Ph.d. afhandling med en meget lang interessant litteraturliste  - til inspiration!
 

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen

for at skrive en kommentar.
Materialer