Narcissisme - diagnose eller et redskab til selvudvikling

03.12.19
I denne emneguide finder du bøger, artikler og tips til at søge materiale til dit emne i bibliotekets faktabaser (e-materialer). Scroll ned, så du får et godt overblik.

 

Fra at være betragtet som en personlighedsforstyrrelse, en psykisk diagnose og som sådan en patologi, betragtes begrebet narcissisme i dag også som et led i selvudvikling og et vigtigt træk i kampen om indflydelse.

Den græske mytologiske skikkelse, Narkissos, eller Narcissus, var en smuk, ung mand, der blev forelsket i sit eget spejlbillede. Se her hvordan Ovid beskriver ham, som han ligger og spejler sig i en kildes vand:

Hvor ofte kyssed han ikke forgæves det skuffende vandspejl!
Hvor ofte prøved han ikke forgæves at få sine arme
ned om den nakke, han ser, og gribe sig selv i sit billed!
Hvad han ser, fatter han ikke, men det, han ser, tænder hans hjerte,
øjenbedraget dårer og ægger hans øje des mere

Ovid: Ovids forvandlinger, 3. sang, 427-31

 

 

 

Definerende karakteristika
Overdreven selvoptagethed, forfængelighed, uudslukkeligt behov for bekræftelse fra andre, hang til fantasier, og en svingen mellem selvovervurdering og lavt selvværd er nogle af trækkene, som definerer narcissisme. Dertil kommer overfladiskhed, mangel på empati og tendens til at udnytte omgivelserne og promovere egoet på bekostning af andre. Læs artiklerne om narcissisme i  Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi og Sociologisk leksikon.

 

 

Narcissus i fuldt flor

Opfattelsen af narcissismen kan, lidt firkantet, deles op i den kliniske og den kulturelle tilgang:

Narcissisme som patologi
Med Freuds afhandling fra 1914: Om indførelsen af begrebet nacissisme (i Freud: Metapsykologi 1) indføres narcissisme som klinisk diagnose i psykologien. Medens Freud anså barnets narcissistiske træk for at være helt normale var hans analyse af den voksnes narcissisme, at den er en personlighedsforstyrrelse.

Narcissisme og identitetsdannelse
Vore dages syn på begrebet er mere sammensat, og den ikke personlighedsforstyrrende variant indeholder en række positive træk, set fx i forhold til unges identitetsdannelse. Den kan - brugt gennem mange af livets faser - være afgørende for, om man opnår succes. En anden side af narcissismen er dens uhyre egoisme og overfladiskhed. På grund af en svag identitet forsøger individet at suge anerkendelse til sig (fra en omverden som synes fjendtlig) for at kunne elske sig selv. Et træk som truer den sociale sammenhæng.

Samfundet diagnosticeret
Inden for sociologien/samfundsvidenskaben opfattes narcissismen hyppigt (med en reference til Freud) som udtryk for visse patologiske tendenser i det moderne samfund, tendenser der er funderet i forbrugerisme og de vestlige samfunds optagethed af overfladefænomener. Ofte fortolkes de tillige som en konsekvens af globaliseringen, massekommunikation og traditionernes vigende betydning. 

 

 

Teoretikere om narcissisme - et lille udvalg

 • Sigmund Freud
  Narcissisme som en patologi, en personlighedsforstyrrelse med mindre der er tale om den primære narcissisme i barndommen
  Læs: Metapsykologi. 1
   
 • Heinz Kohut
  Moden narcissisme er grundlaget for positive egenskaber (fx humor og visdom). Men i forbindelse med personer med skrøbelig selvfølelse /personlighedsforstyrrelse dominerer selvoptagethed og et glubende behov for beundring fra omverdenen
  Læs: Analysen af selvet og Selvets psykologi
   
 • Thomas Ziehe
  Unges socialisering, kulturmønstre og identitetsdannelse, psykoanalytisk vinkel på læreprocesser
  Læs: Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser
 • Christopher Lasch
  Kritik af narcissistiske tendenser i samfundet, specielt i USA
  Læs: Narcissismens kultur
 • Erving Goffman
  Identitet og selvfremstilling, den menneskelige adfærd sammenlignes med en sceneoptræden, hvor frontstage/backstage-begreberne er vigtige pejlemærker
  Læs: The presentation of self in everyday life


 

Søg i biblioteksbasen
Søg med emneord som selvværd * livskvalitet * selvforståelse * identitet* narcissisme* selvoptagethed * selvet

Søg efter artikler i Bibliotek.dk. 

Her får du adgang til både danske og udenlandske artikler, som du kan få sendt til din mailbox/få sendt i kopi til dit bibliotek.

Kom i gang med at bestille : Vælg fanen "artikler" og søg med relevante søgeord

 

 

 

Brug Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer(databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook Central
Her kan du læse en lang række engelsksprogede bøger med mange forskellige vinkler på begrebet. Fx disse to:
Polona Curk: Narcissism: A critical reader
W.W.Caldwell: American narcissism: the myth of national superiority

Global Issues in Context
Foruden basens mange artikler og tidsskrifter i fuldtekst finder du gode oversigtsartikler fra opslagsbøger.

High School in Context
Læs fx: "Know thy selfie; Narcissism" fra the Economist 22/3 2014 eller
læs de mange artikler fra andre tidsskrifter

Faktalink
Her ligger artiklen "Selfie" og knyttet til den er både links og forslag til videre læsning

 

Når narcissismen blomstrer - i romaner og eventyr

J.L.K Grimm: Snehvide
Et eventyr hvori eksemplet er den onde stedmor

Søren Kierkegaard : Enten Eller, bd.1: heri: Forførerens dagbog
Her serveres en indgående beskrivelse af et narcissistisk tilfælde

Bret Easton Ellis: American Psycho
En samfundssatire hvor hovedpersonens narcissisme og overfladiske yuppietilværelse udstilles

Karl Ove Knausgård: Min kamp, bd. 1-6
En stor præstation og en stor læseoplevelse. Måske er den i sin form narcissistisk eller er den det i virkeligheden ikke? Forfatteren kalder den en tømning af sig selv, medens en kritiker karakteriserer den som "en cool kuffert"!

Svend Åge Madsen: Det syvende bånd
Romanen kan bl.a. opfattes som en kommentar til et samfund, hvor folk bliver stadigt mere selviscenesatte og hvor narcissismen blomstrer

Vita Andersen: Sebastians kærlighed
Den ensomme dreng Sebastian lever med sin selvoptagede moder i et kunstnermiljø

 

Hvordan lyder Narcissus?
Hør: Benjamin Brittens:  Temporial variations:Oboe music​

 

Gode links på nettet
Videnskab.dk
Her finder du en artikel som: Kristin S. Grønli: Facebook er elsket af narcissister og andre "mig-mig-mig"-artikler

 

 

HØR!

DR1: Eksistens: Se mig! Anerkend mig! (om narcissisme)

DR1 : Apropos - kropsidealer (om unges kropsidealer)

 

 

Forfattere: Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen 

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer