AT-opgaven 2014: Mad og mennesker

26.07.20
Denne emneguide giver dig inspiration til bøger og artikler, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får ideer til relevante teorier og teoretikere .

"- Duerne, brummede "Luksusbugen" - Lang mig Duerne!
- Lam! Lam! raabte "Esau". Han lignede en menneskeæder i Funktion. Og alle hans Haartotter bevægede sig. Fabrikant Røssel og Overlærer Clausen tog hver sin Rødspætte. Og Redaktør Heilbunth aad blodig Oksesteg."

Gustav Wied: Livsens Ondskab                                 

Således kan forholdet mellem mad og mennesker OGSÅ skildres - og forstås.
 

AT-opgaven i 2014 hedder Mad & mennesker – et bredt problemkompleks, hvor du skal udvælge din egen problemformulering, enten du så vil anskue opgaven fra en humanistisk, en samfundsvidenskabelig eller en naturvidenskabelig vinkel.

Denne temaside skulle gerne give dig en idé om, hvordan du kan gribe opgaven an, og vi vil her give dig nogle bud på en metode for indsamling af materiale. Vi har udvalgt nogle problemstillinger, hvor vi viser søgestrategier og materialeudvælgelse.


3 raske opslagsværker
som tager dig ned i substansen

The Cambridge World history of food, vol.1-2

Alan Davidson: The Oxford companion to food

Harold Mcgee: McGee on food and cooking

 

 

 

Mad og kulturhistorie/historie
Mad - kost - ædelse - ernæring, en så basal bestanddel af menneskets tilværelse har naturligvis en lang række navne. En tilsvarende varieret fremtræden har maden, når man kigger på begrebet gennem (kultur)historiske briller. Nedenfor finder du et udvalg af værker, til inspiration og nærmere granskning - de vil især kunne hjælpe dig, hvis du har brug for en  kulturhistorisk baggrund i din opgave eller fx ønsker at dykke ned i et bestemt tidsrum.


Else-Marie Boyhus: Historisk kogebog
En splinterny bog om madens historie, skrevet af en virkelig ekspert 

Madkultur - værsgo
Madens kulturhistorie betragtet fra et tværfagligt synspunkt

Vikingemad med opskrifter du selv kan lave

Middelaldermad
Kulturhistorie + opskrifter, skrevet af 2 historikere

Troels Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. Bind 5 : Fødemidler
Et grundigt og klassisk værk med mange detaljer

Bi Skaarup: Renæssancemad : opskrifter og køkkenhistorie fra Christian 4.'s tid
En historiker går i dybden med vaner, skikke og opskrifter

Kost og spisevaner i 1800-tallet

Bettina Buhl: Historien om danskernes mad i 15.000 år
I serien Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum, som den er en del af, finder du endu mere relevant stof.

Har du lyst til at læse om et spændende kapitel i dansk ernæringshistorie finder du et godt eksempel i Mikkel Hindhede, 1862-1945, dansk læge og ernæringsforsker. Han satte spørgsmålstegn ved tidens gældende antagelse om vigtigheden af en stor proteinindtagelse, Han påviste ved forsøg omkring år 1900, at både mennesker og dyr kunne klare sig med langt mindre protein end antaget.
Mikkel Hindhede: Af mit livs historie

Mikkel Hindhede : Æggehvideminimum
 

Søg selv videre om DIT emne i biblioteksbasen. Gode søgetermer er: madkultur, madlavning, måltider, kulturhistorie, spisevaner, madlavningens historie, ernæring og kultursociologi. Søgetermerne kan du evt. kombinere. Du kan også kigge på hylderne bl.a. i grupperne 64.1, 64.101, 64.109 og 61.38.

Du kan supplere med databasen Ebook Central, som er en af bibliotekets stærke e-resurser. Den indeholder over 70.000 engelsksprogede bøger i fuldtekst.

 

 

For lidt mad - eller for meget mad?
Afhængigt af hvor du befinder dig i verden, kan dit - og dine naboers - problem være sult eller fedme, hungerkatastrofe eller fedmeepidemi.

Find definitioner på hungerkatastrofer/hungersnød/fedme i fx Den store danske Encyklopædi http://www.denstoredanske.dk/.

Find bøger og artikler om disse emner i www.bibliotek.dk og i biblioteksbasen.

Brug bl.a. søgeordene hungersnød, sult, tørkekatastrofer, fødevaremangel eller fedme, overvægt, obesitas (latinsk benævnelse for forædthed). Husk synonymer og brug også de engelske former af dine søgeord. Oversæt ved hjælp af Gyldendals røde ordbøger. Hvis du bor i København og er registreret som bibliotekslåner, har du fjernadgang til Gyldendals røde ordbøger. 

Begræns dit søgeresultat, hvis det bliver for stort – skriv fx hungersnød afrika i søgefeltet, eller fedme usa. Begge søgeresultater indeholder bøger og henvisninger til både avisartikler og tidsskriftsartikler. 

Fx om fedmeproblemet:

Bøger:
Bariatri i et tværfagligt perspektiv: Forebyggelse og behandling af svær overvægt 

Greg Critser: Fat land  How Americans became the fattest people in the world 

Ellen Ruppel Shell: The hungry gene. Om USA's sundhedspolitik.

Robert Albritten: Let them eat junk. Hvordan man fra politisk hold kan styre fedme og sult.

Tidsskriftsartikel:
Martin Burcharth: Fedmelandet Amerika i Ugeskrift for læger, nr 13, 2003

Statens institut for folkesundhed: Overvægt og fedme

Avisartikler:

Henrik Larsen: Forskere famler efter fede forklaringer, i Politiken, 2011-11-27
Tom Buk-Swienty: Tab dig for fædrelandet, i Weekendavisen, 2004-05-14 om kampagne i USA mod fedme.
Læs artiklerne i Infomedia på biblioteket.

Brug også bibliotekets e-resurser til at finde materiale om sult/fedme.

I AccessScience finder du artikler med udgangspunkt i den naturvidenskabelige vinkel, fx sult eller fedme fysiologisk set. Artiklerne er på engelsk, så du skal bruge engelske søgeord. Brug fx obesity eller hunger og se de forslag, AccessScience forsyner dig med.

I Global Issues in Context finder du bl.a. brugbare statistikker. Brug søgefeltet og dine engelske søgeord. Se fx en grafisk fremstilling af BMI indekset i USA.

Hungersnød kendes gennem hele historien og fra mange forskellige steder på kloden:
Vælg eventuelt en periode eller en lokalitet - eller argumentér for en fornuftig fremtidig fødevareproduktion, som skal resultere i, at alle munde mættes.

Se fx:
Bøger:
Robert William Fogel: The escape from hunger and premature death, 1700-2100, Europe, America and the third world
Oversigtsværk fra Cambridge University Press om hvordan bedre ernæring kan medvirke til økonomisk og teknologisk vækst.

James Vernon: Hunger. A modern history
Om forskellige tiders syn på ofrene for sult og fattigdom.

George Kent: Freedom from want. The human right to adequate food
Sult som politisk styret problem - og tilstrækkelig føde som en menneskerettighed.

 

Mæthedens pris. Bestil den i bibliotek.dk.
Bioteknologi, fødevarer og globalt ansvar

Tidsskriftsartikel:

Kristian Thorup-Kristensen: Kunsten at brødføde verdens befolkning. Aktuel naturvidenskab, 2010, nr. 5

Avisartikel:
Martin Selsøe Sørensen: Afrika trues igen af sult og tørke i Politiken, 2010 06 23. Du kan finde den i Infomedia på biblioteket.

I Ebook Central kan du finde en masse relevant litteratur til emnet. Søg fx på hunger catastrophes, begræns ved at sætte checktegn i 'Food supply' og benyt dig af de mange gode titler, som kan læses i deres fulde udstrækning på skærmen. Se fx: Warren James Belasco: 'Meals to come. A history of the future of food' hvor fremtidens fødevareproduktion diskuteres

 

 

 

Mad og Mennesker: set ud fra en biologisk vinkel:
Mennesker i hele verden producerer mad. Effektivitet og bæredygtighed i produktionen er principper, der inddrager områder som kemi og økologi. Mad kan også være med til at gøre dig syg.

Find bøger og artikler i www.bibliotek.dk og www.bibliotek.kk.dk. Du kan bruge søgeord som mad og økologi, ernæring, fødevareteknologi, levnedsmidler, fødevareproduktion, bæredygtig mad, gensplejsede fødevarer.
Husk synonymer og brug også de engelske former af dine søgeord.

Bøger som er relevante for denne vinkel på emnet:

Hvad er det du spiser? : økologi mad og sundhed Hvordan det moderne landbrug og levnedsmiddelindustrien har forringet og denatureret maden.
Lovelock, J. E. : Gaias forsvindende ansigt : en sidste advarsel En vurdering af jordens skrantende tilstand.
Food Inc. : how industrial food is making us sicker, fatter and poorer - and what you can do about it
Tankeføde: om mad, måltider og fødevarer i sammenhæng
Liv & magt : bioetik og videnskabsteori Bl. a om genmodificerede dyr og planter.
Dods, Richard F. : Understanding diabetes : a biochemical perspective  Om biokemien bag diabetes.
Deibjerg, Jonna: Når din mad gør dig syg: om uforklarlige symptomer og hvordan de kan undgås

 

Artikler med eksempler på et andet aspekt af emnet:

I Infomedia : Hagerup, Annette: madpyramiden står på sikker grund, i Kristeligt Dagblad 2012-05-26
                        Astrup, Arne: Ud med den gamle madpyramide, i Weekendavisen 2010-12-23
Science in Context Food Pyramid

 

Bibliotekets e-resurser er vigtige steder til at finde litteratur om emnerne:

AccessScience: Her kan du f. eks søge Food chemistry og derefter i Topics afmærke, hvilken vinkel du vil have på dit emne.
Science in Context: har en alfabetisk indgang til emner: Browse Topics, søg  f. eks Food Safety. Du kan også bruge dine egne søgeord i søgefeltet.
Fakatalink: dansk base, som har store artikler om Gensplejset mad/genteknologi og Tilsætningsstoffer i maden.


 

Mad og identitet
Du er det, du spiser – sådan lyder et mundheld, og i senmoderniteten er den form for mad, man vælger at indtage, ofte et "statement", en klar markering af, hvor man står i forhold til så store emner som fx verdens tilstand, dyreetik, klasse og religion. Et dystert forhold mellem identitet og mad kan aflæses i fænomener som spiseforstyrrelser.

Bryan S. Turner: Kroppen i samfundet

Mad, mennesker og måltider
Om mad og måltiders rolle for vores sociale fællesskaber og om normer og symboler, der knytter sig til mad og som forbinder den med vores identitet.

Søg videre i biblioteksbasen med søgeord som fx: identitet kombineret med mad, normer, symboler, sociologi.

Ebook Central
er et andet glimrende hjælpemiddel, en base som indeholder over 70.000 engelske bøger i fuldtekst. Søg med engelske søgetermer (brug Gyldendals røde ordbøger). I Ebrary finder du bl.a. Deborah Lupton: Food, the body and the self 

Spiseforstyrrelser
Søger du materiale om dette emne, skal du også bruge søgeord som bulimi, anoreksi eller andre synonymer, når du søger i biblioteksbasen. Her finder du fx

Frås og faste: spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning

Du kan finde en stor portal med masser af artikler, statistik og information ved at gå ind på databasen Global Issues in Context. Der skal du vælge 'browse issues', derefter 'Society and Culture' og så : 'Body Image and Eating Disorders'. Gå også ind i e-resursen Science in Context og vælg 'browse topics', så finder du en liste med emnerne "bulimia" og "anorexia". I databasen Faktalink finder du 2 store artikler om Spiseforstyrrelser og Spiseforstyrrelser i idrætten.

 

Biologisk borgerskab
Forestillingen om, at staten af sine borgere kan kræve, at de holder sig sunde og raske ved at spise fornuftigt og dyrke motion, så det enkelte individ bliver et godt liv, en god arbejdskraft og ikke en belastning for samfundet, vinder p.t. frem. Det er en individualisering, som bl.a. betyder, at den enkelte har ansvar for at søge viden om, hvorledes man bedst holder sig sund og rask    Se fx

Michel Foucault: Seksualitetens historie, bd. 1 (om biopolitik)

Nicolas Rose & Carlos Novas: Biological Citizenship


Avisartikler - find dem i Infomedia på biblioteket:
"Nye sundhedsmål skaber etisk dilemma"/af Tanja Parker Astrup og Jakob Sheikh, Politiken  20/1 2014,

"Sundhedsideologien har fået frit løb i folkeskolen", Information 2/11 2012.

Svend Brinkmann:  Debat: Dyrkelsen af sundhedsguden skriger på religionskritik, Politiken 3/11 2015. 

Carl Cederström: Æd din broccoli og behold dit job, Politiken 31/10 2015
 

Trendy?
Bølge efter bølge af tendenser og madskoler skyller ind over os. Langt de fleste signalerer en identitetsmarkering og har ofte karakter af egentlig livsstilsomlægning. Der fokuseres fx på blodsukker, på vegetarisk mad eller økologisk kost.

Geoff Andrews: The slow food story. Bestil den i bibliotek.dk.

Jonathan Safran Foer: Om at spise dyr

Thomas Rohde-Andersen: Stenalderkost

Statens vejledning til borgerne
De officielle kostråd fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Madsociologen Jon Fuglsang har i flere artikler kritiseret de nye kostråd. Fx mangler der helt forståelse for samvær omkring og nydelse af maden:

De nye kostråd ligner en kedelig slankekur

De nye kostråd, som de burde have været

 

 

 

Har du en teori?
Næsten ligegyldigt hvilket aspekt du vælger at behandle, vil du sandsynligvis få brug for en teoretisk baggrund.

Nedenfor finder du en kort liste med relevante teoretikere

Og en hel uundværlig titel:
Madsociologi.
Bogen er en teoretisk grundbog, der, ved hjælp af studier og eksempler fra madforskningen, illustrerer de forskellige teorier

 

3 gode standardværker -venner i nøden
biblioteket har dem til udlån og som håndbøger

Og 2 gode oversigtsartikler:

Rædselsscenarie og gode råd til de desperate !
Hvis alt er udlånt af disse forfattere, så fortvivl ikke! Du kan i databasen Ebook Central finde mængder af litteratur OM teoretikerne og deres teorier. Som regel finder du IKKE primærteksterne - men du kan komme langt med diverse biografier og sekundærlitteratur af høj kvalitet.

 


           

 

Maskulin mad
Dansk Kulturarv (DR) undersøger kombinationen mænd og gastronomi - gennem tiden. Mange interessante klip!

Interview med Larissa Sansour: Ethvert måltid er politisk
Videokunstneren Larissa Sansour har lavet et kunstværk fyldt med farseringer og politiske undertoner.

 

Har du brug for skønlitteratur til din opgave?

Her har du lige 4 gode ideer - til skønlitterær inspiration:

I Shakespeares skuespil Titus Andronicus indtager en af personerne sine egne børn - bagt i en postej!
Hos Murakami finder man altid lange beskrivelser af, hvordan et måltid tilberedes, ja selv nescaféen gøres der noget ud af at beskrive. Og det har bestemt en funktion i hans romaner.
Måltidet og mad optræder som indbegrebet af hygge, venskab og medmenneskelig omsorg (eller som mangel på dette, hvis det er et dårligt måltid) i Dickens: Et juleeventyr.
Og i nyklassikeren Min kamp af Karl Ove Knausgård opleves diverse måltider, som ofte udgør et springbræt for samfundsanalyse eller en skarp neddykning i traumer.

Et eksempel på hvorledes man kan gribe sagen an i forhold til det skøre theselskab i Alice i Eventyrland finder du i: Eating and drinking in Alice's Adventures in wonderland

 

Forfattere: Karin Lund, Marianne Jensen, Lene Nielsen

 

for at skrive en kommentar.
Materialer