AT-opgaven 2017: menneskets forhold til naturen: Naturvidenskab

12.01.20
Mennesket kan udnytte, beskytte, skabe eller røgte naturen. Hvis du vælger den naturvidenskabelige vinkel, er der et hav af emner at vælge imellem.

Se også dette link, der fører dig videre til andre aspekter af menneskets forhold til naturen 

 

Kosmetiske operationer, anabolske steroider, genmanipulation, abort og stamcelleforskning er alle eksempler på måder, hvor vi ændrer på naturen. 
Vores livsførelse har indflydelse på naturen,  og vi er afhængige af naturen. Vi bekæmper invasive arter, der truer den biologiske mangfoldighed og økosystemet. 

Søgeordene er mange i AT-2017.
Tænk i pseudonymer og beslægtede ord, når du søger. Måske kan en søgning på vandmiljø give flere og bedre hits, hvis du også søger på drikkevand, grundvand, jordrensning, pesticidrester o. lign. Hvis du søger på klima* får du alle sammensætninger med: klimaændringer, klimatilpasning o.lign. Tænk også i afledte effekter af klimaændringer som tørke, skovbrande og ændringer i havniveau.

Vi udnytter naturen
Vi fælder regnskoven, vi CO-2 forurener med konsekvenser for klimaet. Vi udnytter naturens kræfter og skaber energi ved hjælp af vindkraft og  solen og forsker i bølgeenergi. Teknologihistorien er fuld af opfindelser, der har gjort det muligt at udnytte naturen. Nu muliggør teknologien også, at vi kan udforske naturen på nærmeste hold f.eks. ved hjælp af satelitter og droner. Ved hjælp af 3D teknologi er det  muligt at lave reservedele, ligesom der p.t. forskes meget i genteknologiens muligheder bla. med hensyn til at dyrke reservedele til mennesker i grise.

Se artiklerne i Faktalink: regnskove, bæredygtighed og grøn omstilling, genbrug og genanvendelse og klimaforandringer. Vær specielt opmærksom på at artiklerne nederst  indeholder fine litteraturhenvisninger til videre læsning og gode og direkte links til organisationer og netkilder.

Gode links:
DMI's klimatemaer
DTU-Space
Videnskab.dk (fx artikel om menneskegrise)
Klima-nødråb fra Nikolaj Coster-Waldau: Havisen smelter og gletsjere smuldrer

Vi beskytter og skaber naturen
Vi beskytter naturen ved at frede naturområder og beskytter hermed truede dyrearter og planter og deres levesteder. Gode søgeord er her: fredninger, invasive arter, beskyttede arter, biodiversitet, reservater, nationalparker. Se Faktalinks artikel om truede dyr

Vi anlægger vådområder ved inddæmning og dræning. Vi oprenser søer, etablerer randzoner og helt nye naturområder til glæde for dyr og planter og vores friluftsliv. Søgetip: Brug evt. søgeord, der dækker den geografiske betegnelse for projekterne f.eks. Skjern Å.

Tips til læsning:
Bæredygtighed i landbruget
Bæredygtighed - naturen viser vejen
 

Gode links:
Miljø og fødevareministeriet – Styrelsen for vand og naturforvaltning:
Danmarks Naturfredningsforening
Naturstyrelsens naturprojekter

Ansvar for og afhængighed af naturen

Bæredygtighed
Tips til læsning:
Bæredygtighed i landbruget
Bæredygtighed - naturen viser vejen
En menneskelig natur: aktionsforskning for bæredygtighed og politisk kultur
Kød med omtanke : hvordan brødføder vi verdens voksende befolkning på en klima-, miljø- og etisk ansvarlig måde? (bestil den i bibliotek.dk)

Mennesket er selv natur
Vi er fyldt med mikroorganismer f.eks. tarmbakterier og virus. Nogle bekæmper vi med antibiotika, andre vil vi gerne have flere af. Samtidig går vi meget langt for at optimere homo sapiens

Tips til læsning:
Bioteknologisk forskning (et væld af temaer som relaterer til kroppens natur) 
Darwins ufuldendte : om menneskets biologiske natur
The human microbiome : the germs that keep you healthy
Mennesket i naturen – naturen i mennesket 
Tarme med charme: tarmfloraens betydning for vores sundhed
Efter mennesket : på vej mod homo artefakt

Naturens mangfoldighed sat på formel

Fibonacci-tallene og det gyldne snit
Tips til læsning:
Math for mystics : from the fibonacci sequence to luna's labyrinth to the golden section and other secrets of sacred geometry
De(t) gyldne snit : i kunst, natur og matematik
Talfølger og rækker (bestil den i bibliotek.dk til afhentning på dit nærmeste bibliotek)
Art of the golden ratio

Naturens mønstre
Tips til læsning:
Naturens mønstre: billedværk med indblik i de fysiske, kemiske og matematiske love, der er bestemmende for naturens mønstre
Symmetry in chaos : a search for pattern in mathematics, art and nature                                                              
Superfractals (find den og bestil den i bibliotek.dk)
The self-made tapestry: pattern formation in nature                                                                      
Kaos, fraktaler og sæbebobler: på tur i den nye videnskab

dens biologi 

Tips til læsning:
60 Der må da være en grænse! : om holdninger til ny teknologi
60 Teknologi! : drømme, dilemmaer og muligheder
61.01 Vil du leve, til du dør? : en debatbog om dødshjælp


Bøger om naturvidenskabelig teori/teoretikere finder du i gruppe 50.7
Se f. eks disse titler:
50.7 Naturvidenskabens teori : en indføring i naturvidenskabernes og teknologiens filosofiske problemer (bestil den i bibliotek.dk)
50.7 Filosofi og videnskab  

Bibliotekets e-materialer/databaser inden for naturvidenskab
Log dig ind med dit cpr-nr og pinkode til biblioteket. Du kan bruge disse materialer hjemmefra, hvis du bor i Københavns kommune

AccessScience
En base som dækker naturvidenskabelige emner bredt. Se specielt temaartiklerne under søgeboksen: Environmental Science. Eksempler på artikler: global climate change, water conservation, population dispersal, effects of global warming on polar bears. Her er også artikler om Lorenz system eller om Hacks law

Science in Context
Science in Context  er en engelsksproget database, der dækker det naturvidenskabelige område. Find hovedartiklerne under "browse topics"  eller brug søgefeltet og søg på netop dit emne. Se f.eks. artiklerne om fraktaler, tropiske cykloner, den grønlandske indlandsis eller eksponentiel vækst. Vær opmærksom på, at du kan afgrænse søgningen indenfor det enkelte emne med  søgefeltet i højre side med "search within page".

GreenFile
en engelsksproget database, der indeholder information om menneskets indvirkning på miljøet.

Online magasiner med naturvidenskabelige artikler
Vær opmærksom på, at du har online adgang til mange naturvidenskabelige artikler og tidsskrifter. Biblioteket giver dig adgang til flere tidsskriftpakker. 

MasterFILE Premier
Adgang til omkring 2000 engelsksprogede tidsskrifter i fuldtekst. Her har du adgang til tidsskrifter som Nature, New Scientist, Scientific American og mange flere.

RB digital
Adgang til en lang række engelsksprogede magasiner, heraf bla. Popular Science og National Geographic.


Du kan anvende e-materialerne hjemmefra fra en hvilken som helst internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i Københavns kommune og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne. Alle kan benytte e-materialerne på biblioteket.

Tjek også Bibliotekernes emneguides og find fx:

Kampen for det gode liv - Naturvidenskabsområdet 
Koleraepidemien i København 1853 
Pesten (Den sorte død) 
Skønhedsidealer  
Den spanske syge

 

Tilbage til hovedsiden med generelle søgetips og andre aspekter af emnet

 

 
for at skrive en kommentar.
Materialer