AT-opgaven 2017: Menneskets forhold til naturen: Samfundsfag & historie

08.02.20
Samfundsfag og historie favner bredt, fx er der en stor del filosofi impliceret i de eksempler, vi har medtaget. Gå glad i gang - mulighederne er uendelige

Se også dette link, der fører dig videre til andre aspekter af menneskets forhold til naturen 
 

Teori og baggrund til emnet

10.9 Næss, Arne: Filosofiens historie, bd.1-3 
Korte og klare afsnit; mange er relevante for natur-menneske-relationen

16.8 Pahuus, Mogens:  Eksistens og natur

30.1 Klassisk og moderne samfundsteori
Et stærkt elsket værk hvor du finder en lang række teoretikere og deres teorier

30.1 Sociologisk leksikon
En god og håndterbar hjælp til at forklare alverdens begreber inden for samfundsvidenskab. Mange korte og koncise artikler om begreber, samfundsteorier og tænkere, fx: natur - naturalisme - naturret - naturtilstand - teleologi (opfattelsen af at fx natur og menneske er bestemt af mål eller formål)

30.1 Sociologiens problemer: en grundbog (heri kap.15: Blok, Anders: Natur, miljø og klima som samfundsproblemer)

59.1 Mennske, kultur, evolution: et biokulturelt perspektiv

59.5 Descola, Philippe: Beyond nature and culture
En sværvægter om menneskets relationer til naturen, fx behandles de australske drømmespor og animisme

59.507 Høiris, Ole: Antropologiens idéhistorie : 2500 års konstruktion af os selv og de fremmede

90.1 Tankens magt, bd.1-3
En magtfuld præsentation af Vestens tankegods fra antikken til nu. Med gode afsnit som fx: Natur og menneske (bd.2) eller Fornuft, natur og fremskridt (i kritikkens tidsalder)(i bd.2)

Et lille udvalg af STORE teoretikere - tilbage i tiden
Aristoteles (384-322 f.Kr.), græsk filosof og videnskabsmand.
​Vigtige værker i forhold til dit tema er: Om sjælen (psykologi på et biologisk grundlag) og Aristoteles' forelæsning over fysik: Omhandler de grundlæggende begreber til at forklare forandringer i naturen. Aristoteles anvender begrebet naturens trappestige (scala naturae) og beskriver naturen som teleologisk (formålsrettet)

Jeremy Bentham (1748-1832) Engelsk filosof og jurist
Beskæftigede sig med nytteetik, som det udtrykkes i hans hovedværk: Introduction to the Principles of morals and legislation. Her tilkendes ikke bare mennesket men også dyrene en selvstændig moralsk status, idet Bentham identificerer evnen til at føle som den afgørende moralske skillelinje. Bentham er således central i forhold til dyreetiske problemstillinger

Charles Darwin (1809-1882), engelsk naturforsker og "stamfader" til biologiens udviklingslære
The origin of species  (Arternes oprindelse) er Darwins kendteste værk, som satte det victorianske England på den anden ende. Med teserne om "the survival of the fittest" og naturlig selektion satte Darwin en ny dagsorden for vores opfattelse af os selv og naturen

Thomas Hobbes (1588-1679) engelsk samfundsteoretiker
I værket: Leviathan reflekterer Hobbes over mennesket i naturtilstanden, en eksistens han opfatter som både fattig, ensom og "brutish". Dette ses som baggrund for, at folket er villigt til at indgå en kontrakt med en suveræn statsmagt

Thomas Malthus (1766-1834) engelsk præst, økonom og moralfilosof
Hovedværk: An essay on the principle of population: om det grundlæggende misforhold mellem fødevareproduktion og befolkningstilvækst. Samfundets regulering bør iflg. Malthus efterligne den, man finder i naturen. Malthus ideer ses i dag som kontroversielle

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), schweizisk-fransk filosof og forfatter
Med værket Émile fremsatte Rousseau sine banebrydende ideer om den naturlige/naturnære børneopdragelse, dvs. en selvopdragelse uden for mange indgreb udefra."Iagttag naturen og følg den vej, som den foreskriver. Den opøver bestandig børnene, den hærder deres temperament ved prøvelser af enhver art; den lærer dem tidligt, hvad pine og smerte vil sige".  

 

Nyere teoretikere - et stærkt begrænset udvalg!
Zygmunt Bauman (1925-2017), polsk-engelsk sociolog 
I flere af sine værker stiller Bauman skarpt på consumerism /forbrugerisme. Blandt andet i Fagre flydende verden, Flydende modernitet og Flydende kærlighed. Ikke blot varer, men også mennesker behandles efter devisen brug og smid væk

Ulrich Beck (1944-2015)
Det er ikke længere kun naturen, der forårsager katastrofer og truende tilstande. I den antropocæne verden er menneskets adfærd en vigtig medspiller. Det er denne nye verdens tilstand, som Beck analyserer i Risikosamfundet

Michel Foucault (1926-1984), fransk filosof
I sit forfatterskab beskæftiger Foucault sig bl.a. med magt og biopolitik, statens styring af mennesket med politisk formål for øje. Læs Biopolitikkens fødsel

Jean-François Lyotard (1924-1998) fransk filosof
De store fortællingers død (fx religion eller videnskabens fremskridt ) og affortryllelsen af verden. Det moderne projekt, nemlig at kunne styre og regulere verden, naturen og det sociale(samfundet) har mistet sin gyldighed. Læs Klassisk og moderne samfundsteori  heri afsnit om Lyotard eller læs  Det postmoderne forklaret for børn eller Viden og det postmoderne samfund

 

2 giraffer
Naturen betragter mennesket - og mennesket betragter naturen  ...

 

Eksempler på emner og emnesøgning:
Racehygiejne - et eksempel på samfundets indgriben i den menneskelige natur
Søg i bibliotekets base med emneord som: arvehygiejne, mennesket, historie, videnskab, sociobiologi, genetik,  biologi,  politik, race, socialdarwinisme. Kombinér med det land du ønsker, fx Danmark eller Tyskland, Og find titler som:

 

Den ædle vilde: naturfolk versus civilisation, mennesket som en del af naturen
Søg i bibliotekets base med emneord som fx:
indianere, kolonisering, europæere, fremmede kulturer, kultursammenstød, kulturel identitet, selvforståelse, religion, omgangsformer, national identitet, udlandsdanskere, kulturmøde 

Menneskets  verdensbillede gennem tiderne: natur og kosmos, natursyn
Søg i bibliotekets base med emneord som fx: mennesket, verdensbillede, naturen, historie,  natursyn, filosofi, naturfilosofi

Forbrugerisme: udnyttelse af naturens ressourcer og samfundsmæssig grådighed
Søg i bibliotekets base med emneord som forbrug, forbrugeradfærd, forbrugersamfund, kulturkritik, samfundsudvikling, civilisationskritik, forbrugerisme, modernitet, identitet

 

Oplysningstiden og romantikkens forhold til naturen  
Søg i bibliotekets base med emneord som fx: romantikken, Rousseau, Jean Jacques , Voltaire, oplysningstiden, oplysningsfilosofi, 1700-1799, 1800-1899, ånden i naturen

 

De amerikanske transcendentalister: Natur, spiritualisme og individualisme fortolket af navne som Thoreau - Emerson - Whitman - Margaret Fuller
Søg i bibliotekets base med emneord som fx filosofi, religion, forfattere, intellektuelle, transcendentalfilosofi, USA, 1800-1899

Whitman var ikke en "officiel" transcendentalist - men stærkt præget af gruppen. Hans hovedværk: Leaves of grass giver udtryk for netop denne gruppes ideer.
Søg på 'transcendentalists' i bibliotekets database Literature resource center - der ligger grumme gode artikler og analyser, lige til at gå til

 

Biopolitik
Statslig styring der gør mennesket som biologisk væsen til genstand for beregning og politiske mål.
Søg i bibliotekets base med emneord som fx: liberalisme, biopolitik, politisk filosofi, samfundsfilosofi, demokrati, politik, nyliberalisme, guvernementalitet, forelæsninger, diskurs, politisk sociologi, magt

 

Helt ind i naturen!

Se flere emner og hvordan du fanger de rette materialer i bibliotekernes emneguides

Se fx:
 
 
AUUUUUUUUUUUUUGH! Hvad gør jeg, når alt er udlånt?
Svar: Du bruger bibliotekernes E-materialer
Du kan anvende dem hjemmefra fra en hvilken som helst internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i Københavns kommune og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne. Alle kan benytte e-materialerne på biblioteket.
 
Politisk stof fra Christiansborg. Lovforslag, udvalgsarbejde og forhandlingerne i Folketinget. Her kan du fx se, hvorledes de politiske vinde blæser inden for områder som samfund og miljø,  beslutninger om foranstaltninger
mod naturkatastrofer, lovgivning om tatovering og meget mere. Søg - og find debat og opdatering
 

Ebook Central
Søg fx på Thoreau, shaman rituals, CSR,  Rousseau eller "nature and man". Basen rummer 130.000 bøger om alverdens emner - lige til at læse i fuldtekst

Infomedia
Hvis du har brug for debatstof til din opgave, fx vedr. dyreetik eller kystsikring - så er Infomedia stedet. Danske avisartikler fra ca.1990 og frem. Fuld adgang fra alle biblioteker og begrænset adgang via biblioteksbasen, når du er logget ind  

MasterFile Premier
Database med artikler inden for alle emner. Søg på "man and nature" og få en strøm af ideer præsenterer i dit søgeresultat. Og artiklerne spreder sig fra Descartes forhold til naturen over garden therapy (haveterapi)  til Shaman-ritualer og stamcelleetik. Søgefunktionen er nem: når du skriver i søgefeltet, får du straks en række forslag i rullegardinmenuen. 
Ex på artikler
Iyer, R. : Sacred forests: A lifeline in modern times
Hayes, Richard: Our biopolitical future

High school in context
Mange gode artikler om mange emner. Søg fx på consumerism, transcendentalism eller native americans (den sidste er en portal med mange gode artikler om både indianernes kamp for at beskytte deres jord og deres forhold til indiansk religion)

Corn mother (om en af de store indianske naturmyter)

 

Tilbage til hovedsiden med generelle søgetips og andre aspekter af emnet

 

Tekst: Lene Nielsen

fotos: Janken Bros

 
 
for at skrive en kommentar.
Materialer