Startlæsning

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad der sker, når dit barn lærer at læse og få hjælp til at vælge de rigtige bøger til dit barn.

Amanda Sandegaard - Lingvist og litterat
specialiseret i børns sprog og litteratur
 

Det er ikke let at være begynderlæser, og det er ikke let at være forældre til en begynderlæser. Begynderlæser må gennemgå alverdens kvaler for at knække skriftkoden, og imens må forældrene stå parat med gode bøger, som både passer til både læseniveau og barnets interesser.

Fra ABC til ord

Når dit barn lærer at læse, foregår det i trin. Først genkender børn ord som billeder. Herefter begynder de at forstå, at bogstaverne er koblet til bestemte lyde. På den måde kan de lære at læse bogstav-for-bogstav, lyd-for-lyd. Efterhånden som børn bliver rutinerede læsere, kan de læse større enheder ad gangen. Først bogstaver, så stavelser og til sidst hele ord uden at skulle stave sig frem.

Lydret, let og lix

For at opnå evnen til at læse uden at skulle stave sig igennem, skal man øve sig. Det betyder helt praktisk at man skal starte med nemme bøger og langsomt øge sværhedsgraden. De fleste letlæsningsbøger, men ikke alle, er forsynet med oplysningerne om niveau målt i Let-tal eller Lix. Det kan imidlertid alligevel være en jungle af lydret, let og lix at finde frem til det rigtige niveau. Her er, hvad du har brug for at vide om inddelingerne.

Lydret

Det er her, du og dit barn skal starte. Lydrette bøger henvender sig typisk til elever i 0.-1. klas-se og er baseret på korte, lette ord, der staves, præcis som de udtales. F.eks. mus. Hvis lydrette bøger er inddelt i flere niveauer, drejer det sig om antal bogstaver og stavelser i ordene samt det totale antal ord i bogen. Find lydrette bøger her

Let-tal

Let-tal er gode at bruge, ind til dit barn når cirka midten af 2. klasse. Let-tal står for læseegnethedstal og har en skala, der går fra 4-21. De udregnes ud fra: 

  • Antal ord. Hvis ord gentages, tæller de kun med én gang.
  • Antal lange ord (6+ bogstaver)
  • Antal ord i den længste sætning
  • Syntaktiske træk (forkortelser, negationer, hjælpeudsagnsord, brug af forskellige tider)
  • Antal sider i bogen
  • Billedstøtte

Lix

Lix står for læsbarhedsindeks og er den læseskala, der oftest anvendes. Lix-tallet udregnes ud fra:

  • Antal ord
  • Antal sætninger
  • Antal lange ord (7+ bogstaver)

Jo flere ord, sætninger og lange ord, bogen har, jo højere er lixtallet. Ofte vil man opleve, at lix-tal kobles til bestemte alders- eller klassetrin.

Børns læseniveau varierer dog meget, og derfor har bibliotekerne i stedet inddelt bøgerne i tre kategorier, som kan hjælpe dig til at komme hjem med den rigtige letlæsningsbog. Klik på start, begynder eller øvet og kom videre til bøgerne i de tre kategorier: 

START: lix 0-5

BEGYNDER: lix 6-10

 ØVET: lix 11-ca. 20

Glem ikke de gode historier

Som forælder til en begynderlæser kan man let fortabe sig i læsetræning og glemme højtlæsningen. I lydrette bøger og bøger med lave let- og lixtal er historierne ofte korte og fokuseret på at være læsbare. Af den grund er fortællingerne ikke altid synderligt spændende. Sørg derfor gerne for at holde fast i højtlæsning af historier, som I kan nyde sammen.

Nedenfor har vi samlet et udvalg af billedbøger og kapitelbøger, der er gode til højtlæsning.

God læselyst!