"Things fall apart; the centre cannot hold ": Afkolonisering og postkolonialisme

12.05.20
I denne emneguide giver biblioteket dig inspiration til materiale, som du kan bruge til din opgave. Du får også søgetips, så du bl.a. kan søge skarpt i vores e-materialer (faktabaser). Og du får forslag til kilder samt ideer til relevante teorier og teoretikere. Husk at scrolle ned så du får alle de informationer, du har brug for!

Citatet i titlen stammer fra den irske digter W.B. Yeats (hvis hjemland bærer på en tragisk kolonial fortid) og det kan meget vel ses som et udtryk for afkoloniseringens problemer og den postkoloniale situation.

Overgangen fra koloni til selvstændig stat - eller indlemmelse i en anden stat - udgør for langt de fleste nationer en tornefuld vej. Ikke blot mange sociale, økonomiske og politiske forhold skal ændres, der er i høj grad også behov for en mental omstilling, bl.a. i form af generobringen af den oprindelige kultur, som et fremmed styre ofte har undertrykt. 

 

Afkolonisering - postkolonialisme: definitioner
Begreberne kan være svære at få styr på, så det er en god idé at tjekke dem og lignende begreber fx i Sociologisk leksikon.
Søg fx på "postkolonialisme" og relaterede begreber som "subalternitet" og "neokolonialisme".

En bindestreg med stor betydning:
Når du læser om postkolonialisme, er det en god ide at lægge mærke til forfatterens måde at stave "postkolonialisme" på

  • postcolonial: forfatteren indikerer, at kolonialismen er fortsat ind i nutiden
  • post-colonial: forfatteren indikerer, at vi nu lever i tiden efter kolonitiden 

Og så er det alligevel ikke helt så nemt. For efterhånden antyder begge stavemåder, at kolonialismens indflydelse og efterdønninger stadig spiller en meget væsentlig rolle. (Ordet kan i betydning nærme sig betydningen af neokolonialisme). Det er en god ide at være vågen over for disse ting, når du læser teori og anden litteratur om postkolonialisme. Læs mere i indledningen til Postkolonialisme.

Find en længere redegørelse for begreberne i:
The decolonization reader/ edited by James D. Le Sueur, se især afsnittet "Defining decolonization"

Se også:
Young, Robert J. C.: Postcolonialism: a very short introduction

Political theories of decolonization : postcolonialism and the problem of foundations

McLeod, John: Beginning postcolonialism
Om kulturanalyse og litteraturanalyse

 

Et godt overblik over forskningsområdet finder du i:

Postkolonialisme - heri en glimrende indledning af Hans Hauge

Postcolonialism: A guide for the perplexed (søg den i Ebook Central)

Søg videre i vores e-materialer for at finde definitioner. Brug søgeordene "decolonization" /"decolonisation" og "postcolonialism". Søg især i Credo

 

 

Teori om emnet
Postkolonialistiske studier forholder sig kritisk til kolonialistiske ideologier og nationalisme. Studieområdet koncentrerer sig især om marginaliserede (subalterne) befolkningsgrupper

Vær opmærksom på disse teoretikere og deres bøger: 

     Michel Foucault:

 

Søg videre i databasen Ebook Central hvor du finder bl.a. disse bøger:

 

Kildesamlinger
giver et godt indblik i problematikken og bringer dig tæt på stoffet. Og så er de ofte en helt nødvendig forudsætning for en god opgave. Her er et par forslag:

98.3 Afrikas afkolonisering: kilder og læsestykker

93.6 Afkolonisering / ved Knud Larsen

91.9 Matsen, Bjørn: Vinden vender: afkoloniseringen i det 20. århundrede

The National Archives - UK finder du en lang række oversigtsartikler og dokumenter, der relaterer til: Empire, Commonwealth and de-colonisation

Kilder fra den dansk-vestindiske fortid - direkte adgang til kilderne 

 

 

Afkoloniseringens brændpunkter - 3 nedslag

98.3
      Wilson, Henry S.
      African decolonization

91.9
      Ansprenger, Franz
      The dissolution of the colonial empires

98.445
      Shepard, Todd
      The invention of decolonization: the Algerian war and the remaking of France

 

Danmark og afkolonisering
Også Danmark har en fortid som kolonimagt. Læs om  Trankebar, Island og De vestindiske øer på Danmarkshistorien.dk

eller få sat tingene i perpektiv med disse bøger:

Danmark - rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv

Grønland- den arktiske koloni (Danmark og kolonierne)

Postkolonialismens Grønland behandles i: Kultur på kryds og tværs, Heri: Postkolonialisme i nordisk perspektiv (om relationen Danmark-Grønland)

Se også denne omfangsrige og informative publikation fra DIIS : Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54: en historisk udredning (online)

En meget vigtig dokumentarfilm om Grønland og grønlandsk identitet i dag er Kampen om Grønland. Lidt om filmen:"Mine børn skal vokse op i et land, hvor folket kender sig selv". I den anmelderroste film følger vi fire unge grønlandske aktivister, som kæmper for at skabe et bedre Grønland, men er uenige om vejen frem. 2/3 af grønlænderne ønsker selvstændighed efter 300 år som en del af Danmark. Skal man fortsat tale dansk på verdens største ø, og hvem må kalde sig grønlænder?"

Fordrivelsen af det danske af Mads Staghøj og Kenneth Sorento
Artikel om filmen Kampen om Grønland

Maj Bach Madsen: Danmark kan ikke undskylde for slavehandel
En undskyldning til De vestindiske øer er ikke så ligetil, hvis Danmark ønsker at bevare et godt forhold til USA

Opgøret med den uskyldige kolonialisme /af Albert Scherfig og Morten Bencke - i Baggrund online, 2015-10-25
I sin udstilling 2015 gjorde Jeannette Ehlersop med kolonitidens manglende tilstedeværelse i de nationale fortællinger om dansk kulturarv.

 

Søg selv videre i biblioteksbasen
Brug søgeord som: afkolonisering * postkolonialisme * politiske forhold (+ relevant landenavn) * orientalisme * neokolonialisme. Søg også mere specifikke emner som fx undertrykkelse* protestbevægelser* eller Black Lives Matter*. I biblioteksbasen finder du bl.a. bøger, men også henvisninger til tidsskriftartikler, som kan give mere avancerede perspektiver på emnet.

Find fx Hans Hauge: Vi havde et fort Amerika: forsøg med en nordisk postkolonialisme eller Uffe Østergård: Statslighed og statskapacietet i tidligere europæiske kolonier

 

Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!! 

Ebook Central
Database med over 130.000 titler i fuldtekst - om alverdens emner. Gode søgeord er "decolonization' og 'postcolonialism', 'subaltern theory' (om koloniserede, marginaliserede befolkningsgrupper), postcolonial theory, independence+land - fx India, orientalism, the other (+ Edward Said eller Foucault). 

Global Issues in Context
Her finder du en hel portal om afkolonisering og dens aspekter. Mange tidsskriftsartikler og håndbogsartikler, som fører dig ind i teorier og tankene bag begreberne. Søg også på nyere emner som fx Black Lives Matter

Europa World Plus
En database som præsenterer fakta og baggrundsviden om alverdens lande. Søg på diverse tidligere kolonier, fx Indonesia eller Ghana eller søg på "colonial rule".
Under "Africa South of the Sahara" finder du artiklen "European Colonial Rule in Africa" - herunder artiklen: Decolonization

Historiens Verden.dk
Læs "Afkolonisering i efterkrigstiden"

MasterFile Premier
Artikelbase der dækker et bredt spektrum af emner. Fx Gyan Prakash: Subaltern Studies as Postcolonial Criticism (om bl.a. Gramscis subaltern-begreb og det postkoloniale forskningsfelt)

Literature Resource Center
giver dig adgang til et væld af teori om og analyser af den postkoloniale litteraturs navne og de postkoloniale samfunds litterære habitus. Søg på "postcolonialism eller "subaltern" (koloniserede, marginaliserede befolkningsgrupper) og få adgang til mange glimrende artikler om emnet. Her finder du også et interview med orientalismens store kritiker, Edward Said (søg "Edward Said's literary humanism").

Filmstriben
Denne base giver dig mulighed for at se en "tragisk komedie", Ambassadøren, hvor Mads Brücker ses operere som kynisk forretningsmand i en afrikansk stat. En række af postkolonialismens problemer oprulles.




Gode Links
På BBC's hjemmeside finder du flere gode artikler om emnet, fx
How Britain said Farewell to its Empire

Nutidens kolonialisme er digital/ Vincent F. Hendricks med fl.
I Afrika betyder den digitale kolonisering spredning af misinformation og politisk uro  

 

Postkolonialismens litterære stemmer
Mange store forfattere fra det afrikanske, det asiatiske og det amerikanske kontinent har skildret postkolonialismen i fiktionens form. Find dem på 1. sal i afdelingen for skønlitteratur. 
Også Danmark kan byde på litteratur, der tematiserer kolonitidens efterdønninger. Læs:

Jakob Ejersbos Afrika-trilogi: Eksil, Revolution og Liberty

Profeterne i Evighedsfjorden af Kim Leine

Homo sapienne af Niviaq Korneliussen 

En tid til at dø af Morten Hesseldahl

Spor 83 af Fiston Mwanza Mujila

A small place af Jamaica Kincaide - en kort, men meget vigtig, tekst til forståelse af den postkoloniale periode. Dette link giver dig ikke hele teksten,
men du får et godt indtryk

 

Tekst: Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen                     

Fotos: Colourbox

 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer