Trin for trin: Social mobilitet i Danmark og USA

10.02.20
Social mobilitet er et af tidens store diskussionsemner; både i forhold til den danske velfærdsmodel, men også i relation til det amerikanske samfund, og det vi kender, som den amerikanske drøm. Mange anser social mobilitet for et vigtigt retfærdighedsprincip, som kan understøtte individets livschancer. I USA ser den opadgående mobilitet imidlertid ud til at være stagnerende, og hos os bevæger det sig ikke som ønsket. Læs om social mobilitet i Danmark og USA.

 

En definition fra Den store danske encyklopædi:

"Social mobilitet, især individers, men også gruppers bevægelser mellem forskellige positioner i samfundsstrukturen. Der skelnes mellem intergenerationsmobilitet, mobilitet fra en generation til den næste, og intragenerationsmobilitet, mobilitet i løbet af voksenlivet, også kaldet karrieremobilitet". Læs videre i Den store danske (encyklopædi)

Effekten af social mobilitet er bl.a.

 • Opblødning af det sociale hierarki
   
 • Sikring af stor talentmasse til vigtige jobs i samfundet (interessen for den sociale rekruttering til de lange uddannelser, er nutidens vigtigste mobilitetskanal)
   
 • Delvis afmontering af den sociale oprindelses betydning, (den enkeltes livschancer bliver så ikke begrænset af social oprindelse)

 

Find bøger om emnet på bibliotekets hylder 

Danmark: en særlig fokus på social arv og mønsterbrud

En god start til alle børn

Marianna Estelle Nysom Egebrønd: Negativ social arv: inklusion vs. assimilation

Halse, John Aasted: Negativ social arv

Savage, Mike: Social class in the 21st century

Social arv og social ulighed / redaktør: Niels Ploug

Social opdrift - social arv

Jytte Sørensen : Støt mestring - bryd mønstre

Udviklingen i befolkningens levekår over et kvart århundrede, se især kap.17
En vigtig publikation med mange fakta og statistik

Søg selv videre i biblioteksbasen med søgeord som fx: mønsterbrydere * socialgrupper * social arv * resiliens * social opdrift * opvækstvilkår * undersøgelser * truede børn * den amerikanske drøm * levevilkår * livschancer
 

USA:  den sociale mobilitetskurve falder drastisk
Robert Putnam
Den amerikanske Harvard-professor fremhæver i sin nye bog: Our kids, at det ser sløjt ud med den amerikanske drøm. Et studie af hans egen fødeby viser, at den sociale mobilitet er gået i stå, og at uligheden er katastrofal. Arbejderfamilien kollapsede, da fremstillingsjobbene forsvandt og ulighed bliver arvet.

Læs Putnams: Our kids: the American dream in crisis

Francis Fukuyama
Denne amerikanske professor ser også med  bekymring på klasseulighedens himmelflugt. Konsekvenserne er bl.a. marginalisering og familiesammenbrud. Arbejderklassen bliver svagere og svagere, middelklassen forfalder. 

Læs et interview med  Fukuyama: Konservative ideer er slået fuldstændig fejl, -i: Politiken 4/3 2015. Find den i Infomedia på biblioteket

eller læs tidsskriftartiklen : Sean Mcelwee: The myth destroying America: Why social mobility is beyond ordinary people's control

Læs også:
The triple package: how three unlikely traits explain the rise and fall of cultural groups in America - find den i gruppe 30.2863 på 3. sal

Søg selv videre i biblioteksbasen med søgeord som: social climbing * social stratification * mobility determinants * social mobility

 

 

Hvad siger teorien og teoretikerne om emnet?
5 x teori

I Sociologisk leksikon finder du artiklerne: Social arv, social mobilitet, mønsterbryder, social stratifikation

Sociologisk set, især kap.9, giver et overblik over emnet

Sociology (af Anthony Giddens  og Philip W. Sutton) især ch.12 :Stratification and social class

Harrits, Gitte Sommer: Klasse: en introduktion, især kap.8-9

Strøby Jensen, Carsten: Sociale forskelle og social stratifikation: i et sociologisk perspektiv

Sociologiens problemer: En grundbog (heri kap.7),men især kap. 9: Ejrnæs, Anders: Ulighed, marginalisering og fattigdom
 

3 x teoretikere

Erik Jørgen Hansen (tidligere leder af SFI og professor emeritus ved DPU)
Læs: Erik Jørgen Hansen:  Social mobilitet : drøm, realitet, illusion - en længe ventet vægtig titel om emnet 

Kaare Svalastoga (norsk historiker, filolog og sociolog.  Kvantitative analyser af  social stratifikation).
Læs hans: Social rang og mobilitet (En populær udgave af hans hovedværk: Prestige, class and mobility)

Pierre Bourdieu (fransk sociolog. Har i flere af  sine værker belyst betydningen  af den sociale baggrund i relation til ulighed. Centrale begreber hos Bourdieu er habitus samt kulturel, social og økonomisk kapital og felt) 
Læs: Pierre Bourdieu: Distinction

Læs:  Reproduktionen: bidrag til en teori om undervisningssystemet

 

"Mere afgørende for den sociale opstigning er i USA som i andre samfund: Hvor man kommer fra(social afstamning), hvem man kender (social kapital), om ens fremtræden og livsstil i øvrigt passer godt til livet i de højere sociale lag (kulturel kapital) og også simpelthen, om man er på det rigtige sted sted på det rigtige tidspunkt (held)."
Erik Jørgen Hansen:  Social mobilitet : drøm, realitet, illusion (side 13)

 

biblioteksbasen

Definitioner og begreber
Social arv: dækker over at forældres normer, værdier og adfærd indvirker på børnenes normer, værdier og adfærd
Negativ social arv : problemer der skyldes socialt belastede livsvilkår videreføres til næste generation. 
Begrebet negativ social arv ses af en række forskere som kritisabelt. Det hævdes at have deterministiske konnotationer, fx kan det fremstille forældrene som syndebukke. "Chanceulighed" bliver af forskeren Morten Ejrnæs betragtet som bedre dækkende.

Mønsterbryder: person der på basis af en svag eller belastet social baggrund der har klaret sig bedre end forventeligt, deres opvækstvilkår taget i betragtning (eng. ord: pattern breaker, mould breaker, evt. også termen resilience)

Ginikoefficenten: med denne enhed måles ofte indkomstfordelingen. "Gini'en" angiver, hvor stor en del af landets samlede indkomst, der skal omfordeles, hvis alle skal have samme indkomst. Uligheden i DK er steget de sidste 20 år.

Oprindelsesklasse og destinationsklasse: er udtryk for individets sociale klasse som henholdsvis barn/ung og som voksen

 

Bibliotekets e-materialer (databaser)
Brug dem fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Ebook central
En stor engelsksproget database med bøger i fuldtekst - lige til at læse hjemmefra.
Gode søgetermer er: social mobility * social stratification * social structure * social classes * social policy * middle class
I Ebook finder du fx disse bøger:

 • Council of Europa: Fostering social mobility as a contribution to social cohesion
 • Silvia Dominguez: Getting ahead
 • Gosta Esping-Andersen: Changing classes: stratification and mobility in postindustrial societies
 • Caroline L. Faulkner: Economic mobility and cultural assimilation among children

 

Faktalink
Her kan du læse en lang artikel om Den amerikanske drøm. Den er forsynet med links til væsentlige hjemmesider og henvisninger til relevante titler. Der er også en artikel om Social arv og udstødelse
 

Global Issues in Context
Her finder du en lang række nyere artikler om social mobilitet. Når du får vist søgeresultaterne for 'social mobility' skal du også være opmærksom på "bjælken" forneden med overskriften: "Filter your results". Vælg 'subjects' og få en række valgmuligheder- fx 'income distribution' eller 'social class'. Under overskriften 'Reference' finder du lange håndbogsartikler, der definerer begreber, beskriver teorierne og giver dig et overblik over emnet. Slå fx op på denne lange artikel:

Social Mobility. Hartmut Kaelble. Fra: Encyclopedia of European Social History, Vol. 3, 2001
 

MasterFile Premier
Susan B. Neuman: The American dream: slipping away, i: Educational Leadership, May 2013, 
Niall Ferguson: Rich America, poor America -i: Newsweek 23/1 2012

High school in context
Søg på social mobility, vælg advanced search, det giver en lang række artikler, fx denne:
Gene Callahan: Is social mobility a myth?
Klik på fanen 'Browse topics', vælg  'American dream'. I denne portal præsenteres en lang række artikler om social mobilitet

 

Mobiliteten set fra de 2 landes top
I Præsident Obamas tale: State of the union address, 28/1 2014  erkender han, at den sociale mobilitet er stagneret og opsætter som mål, at det atter skal være en reel faktor i det amerikanske samfund.  

"The point is, there are millions of Americans outside Washington who are tired of stale political arguments, and are moving this country forward.  They believe, and I believe, that here in America, our success should depend not on accident of birth, but the strength of our work ethic and the scope of our dreams.  That’s what drew our forebears here.  It’s how the daughter of a factory worker is CEO of America’s largest automaker; how the son of a barkeeper is Speaker of the House; how the son of a single mom can be President of the greatest nation on Earth.
Opportunity is who we are.  And the defining project of our generation is to restore that promise."

Den danske regering også har sat dette "issue" højt på dagsordenen; det fremgår af de mange behandlinger, spørgsmål og samråd om social mobilitet. Find det på Folketingets hjemmeside. Brug søgeord som fx "mønsterbrydere" eller "social mobilitet".

 

 

Links

Arbejderbevægelsens erhvervsråd: De rigeste forbliver de rigeste gennem hele livet
Dette er første gang man i DK følger  indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Og her viser det sig, at den sociale mobilitet ikke udviser større - mobilitet

Danmarks Statistik: Levevilkår

Danmarks Statistik: Indkomster 2011, Fokus på indkomstmobilitet

Familiernes økonomi: fordeling, fattigdom og incitamenter 2014
Udg. af Økonomi- og indenrigsministeriet. Også kaldet "regeringens fattigdomsredegørelse" 

Uddannelses- og forskningsministeriet: Uddannelsesstatistik og -analyse 
Information, tal og analyser på uddannelsesområdet.
 

At klatre op - eller ned - ad den sociale rangstige
som det tematiseres i danske og amerikanske romaner

H.C.Branner: Legetøj

Peder Frederik Jensen: Læretid

Hans-Jørgen Nielsen: Fodboldenglen

Abraham Cahan: David Levinskys nye verden

F.Scott Fitzgerald: Den store Gatsby

Arthur Miller: En sælgers død 

Pape, Morten: Planen

 

 

Tekst: Lene Nielsen

Billeder: Colourbox og Biblioteksbasen

Filer
for at skrive en kommentar.
Materialer