Tyendet træder i karakter

23.12.19
Her får du hjælp til at finde bøger og artikler, trykte og elektroniske. Du får også forslag til at bruge bibliotekets faktabaser, hvor du finder troværdig information. Scroll ned så du får et overblik over mulighederne

 

Tyendet træder i karakter i denne temaside fra biblioteket. Seermagneter som Matador, Upstairs and Downstairs og Downton Abbey fokuserer nok mest på herskabet. Men som seerne ved, er "life below stairs" også fuldt af drama, konflikter og prøvelser. Her stiller vi skarpt på især tidligere tiders tjenestefolk (tyende) og deres liv og muligheder i Danmark og Storbritannien.

 

Det danske perspektiv
I midten af 1800-tallet var danske tjenestefolk underlagt Tyendeloven af 10. maj 1854 samt Grundloven. Grundloven af 1849 gav ikke mange nye og bedre rettigheder for tyende/tjenestefolk.  I følge Tyendeloven skulle de stå til rådighed for arbejdsgiveren døgnet rundt, og skudsmålsbogen, som fulgte tyendet gennem hele livet, opregnede baggrund, skolegang og anbefalinger. Først for 100 år siden, i 1915, fik tjenestefolk stemmeret og revselsesretten forsvandt så i 1921.

Læs videre om rettigheder og find kilder og artikler på Danmarkshistorien.dk 

Her kan du også læse om Tyendevalgretten i 1915 og om Sociale klasser i landbruget i 1800-tallet

 

Find bøger på hylderne og i biblioteksbasen
På bibliotekets hylder finder du bøger om emnet i fx gruppe 30.1628, 32.5, 39.4, 39.43 og 64.06.
Nedenfor ser du et lille udvalg af anbefalelsesværdige bøger:

Dorthe Chakravarty: Tjenestepigerne: 100 års historie om stemmeret og ligestilling

Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, bd. 1 (især afsnittet: Husligt arbejde)

Fris, Pia Laneth: 1915 - da kvinder og tyende blev borgere

Hansen, Oskar: Gennem 50 år: fra Kjøbenhavns Tjenestepigeforening til Husligt Arbejder Forbund

Iskov, Sonja: Der var altid rift om os : grevinde Danner og hendes tjenestepiger

Thomsen, Keld: Det opsætsige tyende : kvindearbejde og organisering 1870-1920

Tinne Vammen: Rent og urent : hovedstadens piger og fruer 1880-1920 (bestil bogen i bibliotek.dk)

 

 

colourbox.com
Egeskov (colourbox.com)
 

Om den danske udvandring
Landbefolkningen levede længere og der blev trængsel på landet. Det blev svært at finde arbejde, og der dannede sig et proletariat af gårdmandssønner og døtre, som ikke forventede at arve jord, men måtte arbejde som tyende. Udvandringen til især USA blev opfattet som en vej ud af denne situation. Læs mere i: 

Kristian Hvidt : Danske veje vestpå

 

3 store klassikere
Herregårdsliv: beretninger fra århundredskiftet, bind 1-8
Om de forskellige grupper af tjenestefolk

Dansk socialhistorie, bind 1-8
I dette klassiske værk finder du afsnit om karle og piger, karlekamre og tyendelov og i bd. 6 fx om udvandringen i 1930erne fra de ganske usle kår på landet til byernes ofte højere lønniveau

H.M. Feilberg: Dansk bondeliv som det i vore oldefædres tid førtes navnlig i Vestjylland   (heri afsnit 3: Arbejder)
En meget gammeldags, men omhyggelig, beskrivelse af de mange forskellige gøremål, som hørte under tjenestefolkene
 

Kilder
99.4 Jensen, Karoline, f. 1897  Karoline Jensen: Jomfru Jensens erindringer

99.4 Rørdam, C.H.C. H. Rørdam: Svundne Dage

99.4 Christensen, Marie, f. 1871 Christensen, Marie: Erindringer : et Livs Indsats for danske Husassistenter

33.112 Kvinder i opbrud : en kildesamling om land- og bykvinder i arbejde og forening omkring år 1900

I Danmarkshistorien.dk finder du en række  kilder - korte men relevante

 

Artikler:
Ejvind Busk Jensen: En kladde - tyendeliv: et glimt af landproletariatets forhold ved overgangen til 1900-tallet
Debat i Højskolebladet 1886 om forholdene for tyende ansat i datidens landbrug. Læs den i Fra Ribe amt, 2014

Kamma Varming: Da der var folkemarked på Rendebanen - artikel i Koldingbogen 1991
Tjenestefolk og tyende der søgte arbejde i Kolding ved mikkelsdagstid omkring midten af det 18. århundrede

 

kok

 

Tyende i Storbritannien
Horn, Pamela: Life as a Victorian lady

Horn, Pamela: Life in the Victorian country house

Fellowes, Jessica: The world of Downton Abbey

Lethbridge, Lucy: Servants : a downstairs view of twentieth-century Britain
 

Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til vores bøger er bibliotekets databaser/e-materialer, som er en hurtig genvej til pålidelig og opdateret viden. For at få adgang skal du benytte dit cpr.nr. og din pinkode til biblioteket samt være borger i Københavns kommune. 

Ebook Central - en database med mere end 130.000 bøger i fuldtekst. Brug søgeord som: domestics/ household employees / farmhand / maids / servant girl/ servants / women migrant labor
og find fx:
Domestic affairs/af Kristina Straub

Mill girls and strangers: Single women's independent migration/af Wendy M. Gordon
 

MasterFile - en engelsksproget database med artikler i fuldtekst.
Her finder man bl.a. artiklen: Neil Jones: Upstairs, downstairs  (i Britain May/June 2015, p.56-60)
Om herskabet og tjenestefolkenes liv i de store britiske "country houses"
 

Film
På biblioteket kan du låne diverse sæsoner af Downton Abbey.
bibliotek.dk kan du bestille disse eminente film, som alle udbygger og varierer billedet af tjenestefolkenes liv:

  • Gosford park
  • The remains of the day
  • Ditte menneskebarn
  • Pelle Erobreren


 

Link
På BBCs hjemmeside finder du denne artikel om de victorianske tjenende ånder : Lucy Wallis: Servants

 

flickr.com

Tjenestepiger (Flickr.com)

 

Romaner
Vibeke Grønfeldt: Mindet
Om Agates opvækst på en gård med familie og skiftende hold piger og karle

Johan Skjoldborg: Gyldholm
Om herregårdsarbejdernes usle kår i slutningen af 1800-tallet

Jeppe Aakjær: Vredens børn: et tyendes saga
Behandler Pers opvækst og er samtidig et angreb på gårdmændenes udnyttelse af tyendet sidst i 1800-tallet

Maria Andersen: Tudemarie søger plads
I dette bd. af den stærkt elskede børnebogsserie ,Tudemarie, skal Marie ud at tjene

Margaret Forster: Kammerpige
Elisabeth Barret Browning  og Robert Brownings  forhold, som det beskrives af kammerpigen Wilson

Fay Weldon: Kongen længe leve
Om overklassen og dens tjenestefolk i tiden omkring Edward den 7.s kroning

Martin Andersen Nexø: Ditte menneskebarn og Pelle Erobreren

Winni Østergaard: Ud og hjem: Helvigs rejseår: dokumentarisk roman

Guvernanteromaner - en særlig genre, som har haft betydning for vores opfattelse af tyendetilværelsen
Charlotte Brontë: Jane Eyre

Mathilde Fibiger: Clara Raphael: Tolv breve

Mette Winge: Skriverjomfruen: en guvernanteroman

 

Et svensk litterært sidespring
Den svenske litteratur/skønlitteratur er rig på  tjenestefolk. Her serverer vi et par eksempler:

August Strindberg pegede på sin beskedne herkomst ved at kalde sin (vigtige og skelsættende) selvbiografi for Tjenestekvindens søn. I flere af hans værker er tjenestefolk et centralt fokuspunkt. Fx i Folkene på Hemsö eller i dramaet Frøken Julie. I sidstnævnte udspiller der sig en magtkamp mellem grevens datter og tjeneren Jean, mellem herre (herskab) og slave (tjener) og mellem kvinde og mand.

En ganske anden relation mellem tjenestefolk og herskab finder man i en børnebogsklassiker som Emil fra Lønneberg-serien af Astrid Lindgren. Forholdet mellem karlen Alfred og drengen Emil er her skildret indfølt, underfundigt og med lindgrensk humor. Alfred er den faderfigur, som Emil så at sige selv vælger frem for sin egen temperamentsfulde far.

 

Tekst :  Lene Nielsen

Billeder: Colourbox

 

Læs videre her:

for at skrive en kommentar.
Materialer