Ved københavnersnuder egentlig, hvordan landet ligger?

28.02.20
Udkants-Danmark, den rådne banan, det skæve Danmark, landbodanmark er begreber, vi kender fra overskrifter i pressen. Hvad er problemerne? Kan de løses? Og hvad med alt det provinsen faktisk KAN tilbyde?

 

Vandringen fra land til by forstærkes i disse år, en tendens der er global, og som ikke synes at ville vende inden for en overskuelig fremtid. Skal vi bare "lukke lortet", som det udtrykkes i en radioudsendelse (Udkantsdanmark, se nedenfor), eller skal vi måske forsøge at prioritere visse områder? Eller skal vi måske gøre oprør, som den nye bevægelse Oprør fra udkanten, der har valgt at kæmpe for at "stoppe den skandaløse skævvridning af Danmark" ?

 

                                   (Frank Jæger: Krogvad-digte, III)

 

 

Storbyer som magneter
Tendensen overalt i verden er, at urbaniseringen forstærkes. Læs og hør om denne udvikling:


71.9563  Bykultur - et spørgsmål om stil
33.19      Christoffersen, Henrik: Det danske bymønster og landdistrikterne
33.19      Oprør fra udkanten: Mulighedernes land 2.0

Find artikler i databasen Infomedia på dit lokale bibliotek

  • From, Lars: Danskerne søger mod de større byer (-i:Jyllands-posten. 2002-01-21)
  • Pilggard Johnsen: Kulturborgerskabets farvel, (-i: Weekendavisen 2014-12-05)
  • Højbjerg, Mette: Drop myterne om provinsen (i: Politiken 2015-02-28)Interview med Kaare Dybvad om hans kommende bog: Udkantsmyten.
  • Carsten Andersen: Provinsen? Lad os nu komme af med det lort! (-i: Politiken 4/11 2014).
  • Niels Hausgaard efter valget:  Utroligt dumt med kamp mellem by og land (- i: Avisen.dk 22/6 2015)

 

Vækstfremmer til landzonen
Der fremsættes hele tiden bud på, hvorledes den negative udvikling kan ændres. Udflytningen af statslige arbejdspladser skal ses som et forsøg på at vende udviklingen.  Nedenfor finder du et udvalg af "løsninger" samt litteratur, der tager temaet op
 

Vækst og udvikling i hele Danmark. Regeringen, November 2015
Se hvad Lars Løkke-regeringen havde tænkt sig gøre for udviklingen i udkantsområderne

Folkemødet - Danmarks politik-festival på Bornholm
Finder sted hvert år i den nordbornholmske havneby, Allinge. En Østersø-indsprøjtning til det danske demokrati - men også en fantastisk reklame for Bornholm!

Landdistrikternes Fællesråd
Denne hjemmeside er spækket med redegørelser og rapporter til forbedring af landdistrikternes vilkår

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid: en længere historie - kort fortalt (2017)
 

På biblioteket finder du bl.a. disse bøger:33.19
      Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet : viden, cases, teorier

30.14
      Den globale udkant

30.14
      Landdistrikterne 1950-2050 : beretning

71.956
      Byen i landskabet, landskabet i byen

 

Landområder som en lille magnet
Modsætningen til hipsterne, nemlig OAP'sterne er unge mennesker, som flytter på landet og opbygger en tilværelse der. Læs:

Børnefamilier flytter til provinsen for at leve som deres bedsteforældre gjorde i 1950'erne

Malene og Gordon er OAP'sters

 

 

Bondegårde og bivirkninger
En del af landområdernes negative omdømme har rødder i debatten om bl.a. pesticidanvendelse, vandforurening, forladte huse og dyrevelfærd.

Find debatten i avisdatabasen Infomedia (kan bruges på biblioteket) og på Altinget (under fanerne "udflytning" og "miljø"), eller brug søgeord som landdistrikter eller egnsudvikling.

 

Hvordan ligger så landet?
Er den negative diskurs, som landdistrikterne omfattes af, rimelig? Eller er livstilfredsheden højere i disse områder, hvor livskvalitet snarere end vækst er parameteret.


33.19
     Dybvad, Kaare: Udkantsmyten: hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft

30.14
      Langt ude på landet! : om livet i de danske udkanter

 30.14
      Christiansen, Palle Ove: Landsbyliv : afhandlinger om livsstil og sociale relationer i landbosamfundet fra 1700-tallet til i dag

15.5
      Små og store forandringer : danskernes værdier siden 1981
      Læs kap.12: "Der er så dejligt derude på landet", der tager fat på myterne om landlivet ud fra et statistisk materiale

 46
      Bang, Herman: Rundt i Landet
      Et vittigt og til tider ondt portræt af provinsen og af forholdet mellem København og provinsen, som det tog sig ud i 1900-tallets begyndelse
 

Jens Fyhn Lykke Sørensen: Livskvaliteten i danske landdistrikter 1990-2008: en land-by sammenligning(rapport)(Læs den online)

 

En sociologisk vinkel
2 teoretikere der har beskæftiget sig med problematikken land-by:

  • Ferdinand Tönnies: Begrebsmodsætningen:Gemeinschaft/Gesellschaft (de indre bånd mellem mennesker fx naboskab, sædvane) over for de ydre bånd (storby, konflikter der reguleres gennem overenskomster, politik). Læs: Community and civil society
     

Læs videre om teorierne og teoretikerne i Klassisk og moderne samfundsteori eller i. Læs også: Kultursociologi og kulturanalyse (kap. 10 Svendsen, Gunnar Lind Haase: Kulturelle værdier på land og i by - er der (stadig) forskel?)


 

Bibliotekets e-materialer
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!! Find fx materiale i disse to databaser: 

Infomedia
En database, hvori du først og fremmest finder avisartikler. Læs fx serien "Skæve Danmark" fra 2014, hvoraf en af artiklerne hedder: Huses prisfald sænker forbruget eller artiklen: Dårlige betalere flytter ud på landet -i: Politiken 31/8 2014. I Infomedia finder du også mange artikler om udflytningen af de statslige arbejdspladser.

Altinget
En portal med politisk stof fra Christiansborg. Her finder du bl.a. lovforslag i høring, forlig m.m. Søg på "udkantsområder" eller "randområder"

 

Gode links
Oprør fra udkanten
Bevægelsens hjemmeside der bl.a. rummer dens manifest og program.

Center for landdistriktforskning  (under Syddansk Universitet)
Hjemmesiden byder på en guldgrube af rapporter og andre publikationer, der bl.a. omhandler udvikling og levevilkår i landdistrikterne

Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber
i danske landdistrikter
, (Rapport)2015

 

Links til radio/tv-programmer:

 

Informative programmer som desværre ikke ligger frit længere, men du kan høre/se dem via et uni-c login, som du kan tilgå via Mediestream på pcer på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket:

Det skæve Danmark (tv-program)
Landbefolkningen bliver ældre og ældre og urbaniseringen buldrer derudaf. Professor Flemming Just (SDU) giver nogle årsager til udviklingen og et bud på, hvordan udviklingen kan afbødes ved eksempelvis at udbrede teknologi

Udkantsdanmark 
Lær noget af yderområderne opfordrer etnolog Søren Møller Christensen

 

                                                       (Frank Jæger: Krogvad-Digte, III)

 

Skildringer af provinsen i danske romaner
Lasse Hjorth Madsen: Udkanten

Erling Jepsen: Den sønderjyske farm

Bent Vinn Nielsen: Labyrintbyen: hjemstavnsroman med indstik

Helle Helle: Rødby-Puttgarten

Lone Hørslev: Sorg og camping

Ida Jessen: En ny tid

Persson, Sarah Skyt: Sku' det være en anden gang

Skyggebjerg, Jacob: Der går min klasselærer (NY! reserver den når du kan finde den på vores hjemmeside)

Jens Smærup Sørensen: Mærkedage

Tellerup, Malte: Markløs

Du kan også klikke ind på Litteratursiden og blive inspireret til endnu mere læsning om provinsliv eller læse om en række forfatteres forhold til dette. 

 

 

Text:Lene Nielsen

Billeder: BVN 

 

for at skrive en kommentar.
Materialer