Assistens 250

27.12.10
I år (2010) er det 250 år siden, at Assistens Kirkegård blev indviet som fattigkirkegård ved Nørre Landevej - et godt stykke udenfor byen. Siden er kirkegården blevet udvidet flere gange - og er skrumpet lidt igen. Nørre Landevej er blevet til Nørrebrogade. Byen udenfor kirkegårdens mure er vokset til og hovedstaden strækker sig i dag langt forbi Assistens.

Alt dette og meget mere fortælles i bogen Midt i verden i 250 år : Assistens 1760-2010 udgivet af Kulturcentret Assistens. Heri tegnes et rids af Københavns historie og de personligheder der har præget byen og som er begravet på kirkegården.

Center for Kirkegårde (Københavns Kommune) markerer også jubilæumet med en bog: Assistens 250 som er kulminationen på mere end 25 års forskningsarbejde.
I bogen katalogdel er kirkegårdens godt 2.000 gravmæler registeret. Værket indledes med forskellige artikler om stedets historie og topografi.
Københavns Bibliotek har endnu ikke bogen, men den er omtalt på Københavns Kommunes site: Jubilæumsbogen "Assistens 250" er udkommet.

Flere bøger om Assistens

Assistens Kirkegård er tidligere beskrevet i forskellige værker. Her et par eksempler.

Historier fra Assistens : en kulturhistorisk billedbog af Jørgen Schrøder.
Forfatteren fortæller om Assistens Kirkegårds historie, om gravskikke og gravmæler og om en række kendte og mindre kendte skæbner bl.a. H.C. Andersen og Søren Kierkegaard og kommer ad den vej gennem 250 års danmarkshistorie, kulturhistorie og kunsthistorie.

Assistens Kirkegård 1760-1960 af Henning Valeur Larsen, Hans Kofoed og Henry E. Nielsen.
Indhold: En tur på Assistens Kirkegård. Fortegnelse over nogle bemærkelsesværdige grave. Graverne og inspektørerne ved Assistens Kirkegård. Fortegnelse over særlig interessante træer og buske.

Find mere om Assistens Kirkegård vis Københavns Biblioteker

Links

Formidlingscentret Assistens Kirkegård
"Formidlingscentret Assistens er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle svært tilgængelig viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Emnemæssigt formidles kultur- og socialhistorie, som den kan fortælles ud fra levevilkår gennem de seneste 250 år, såvel som naturoplevelser i kirkegårdens haverum."

Kendtes gravsted: Assistens Kirkegård
Oversigt over kendte personligheders gravsted.

Tidsskriftcentret: Socialister på Assistens Kirkegård
"Nogle ønsker og mener, at socialismen i dag er død og endt på historiens kirkegård. Det er den ikke, hverken som politisk ide og håb eller som social og politisk bevægelse.
Men der er døde socialister, og netop på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København ligger en del personer, der repræsenterer de socialistiske bevægelser i Danmark, fra "den første" omkring midten af 1800-tallet, den socialistiske arbejderbevægelse fra 1880’erne, den senere kommunistiske bevægelse, kulturradikalismen i 1930’erne, den reformistiske socialdemokratiske arbejderbevægelse og også repræsentanter fra 68’erne eller det nye venstre."

Wikipedia: Assistens Kirkegård
"Assistens Kirkegård (latin assistens = assisterende) er en kirkegård på Nørrebro i København. Den blev oprettet 6. november 1760, fordi det kneb med pladsen på kirkegårdene inden for de københavnske volde. Den er særlig kendt, fordi en række kendte personer ligger begravet her. I mange andre byer er der også assistenskirkegårde." - Med en oversig over "Assistens Kirkegård (latin assistens = assisterende) er en kirkegård på Nørrebro i København. Den blev oprettet 6. november 1760, fordi det kneb med pladsen på kirkegårdene inden for de københavnske volde. Den er særlig kendt, fordi en række kendte personer ligger begravet her. I mange andre byer er der også assistenskirkegårde."

for at skrive en kommentar.
Materialer