Broby-Johansens København

28.02.14
Rudolf Broby-Johansen chokerede samtiden med digtsamlingen Blod, med dens skildring af prostituerede, selvmord, abort og voldtægt. Det så meget, at han blev anklaget og dømt for utugtighed. Broby-Johansen skrev også meget andet og mere stilfærdigt. I hans store produktion er nogle bøger om København hvoraf her præsentere et lille udvalg.

Bogen Gennem det gamle København med den uddybende undertitel "en Anvisning til Vandringer i Byen. Med adskillige Bemærkninger om Gaders, Pladsers, Huses og Monumenters Mærkværdigheder" udkom første gang i 1948. Bogen er illustreret med ruter, prospekter, tegninger og et bilagskort af Gustav Hjortlund.
Som bogens titlen antyder, dækker beskrivelsen Christianshavn og Indre by afgrænset af Voldgaderne, der engang var volde. Bogen er på 208 sider, sidetallet forøges til 248 sider med 5. ajourførte udgave.

Om Gustav Hjortlund, Rudolf Broby-Johansen og bogen skrev Socialdemokraten 10.6. 1948: "De to Mænd tager hverken sig selv eller Emnet højtideligt. De vandrer gennem Byen i det mest henrivende Humør og omtaler stort og smaat i broget Rækkefølge, den ene skrivende og den anden tegnende og malende. Snart kigger de tilbage til Stenalderen, naar de traffe en Hoben Flintesten paa en Byggetomt, snart fanger de den sidste Vittighed i Luften, idet de betragter "Hofmikkeler Juvelsens Facade, som det hedder i Nyhavnssproget".

Gennem det ny København beskriver København uden for voldene og afgrænset af kommunegrænsen. Der er Frederiskberg taget med som en del af København. Bogen lægger op til spadsereture, første tur starter ved Westend på Vesterbro.
Bogen er på 212 sider og udkom første gang i 1959. Den er illustreret af Eiler Krag.

I bogen beskrivelse af Nørrebro findes følgende passage: "Vil man gøre sig rede for trækkene i Nørrebros åndelige fysiognomi, må man have seminarierne og teatrene med. Vejen fra det intellektuelle reservat inde bag voldene ud til folket kom til at gå over Nørrebro. En mindre formfuldendt tid rykkede frem, båret oppe af bredere skuldre end fortidens. I den sammenhæng skal nævnes, at Grundtvig selv oprettede sin egen højskole længere ude på Nørrebro; dens hovedbygning er fornylig pietetsløst brudt ned. Men der ligger endnu et "Blågårds Seminarium" på Kapelvej, hvis fleste elever er af den slags, der arbejder om dagen og læser om natten."

København og dens beboere i går og i dag, blev udgivet af Københavns Kommune i 1965. På knap 100 sider vises byens mange ansigter med fotos fulgt af tekst.

I en anmeldelse i Information 30.09. 1965 hedder det at; "Det, der præger bogen, er det, der præger personen R. Broby-Johansen. At fortiden får, hvad der hører den til, og nutiden, hvad der hører den til, at de er der for at korrigere hinanden. - I sit syn på "muserumsbyen" København ser man paradokset indeholdt i en mand, som både kender ting og mennesker i byen, og som for sin død ikke vil lade noget slippe over læberne, som kun ville gavne tingene."

Bogen var ikke i handlen, men blev foræret af kommunen til byens gæster.

Om R. Broby-Johansen

Broby Johansen, Rudolf på Leksikon.org
"Rudolf Kristian Albert Broby Johansen (1900-87), dansk kommunist, oprører og kunstpædagog, født i Lunde på Fyn. Forældrene var fattige og faderen blev tidligt syg. Broby måtte bidrage til familiens overlevelse ved at gå rundt og spille violin for gårdmændene. Da faderen døde, fik moderen plads på en gård i nærheden af Haslev på Sjælland, hvor familien nu blev bosat. Broby var som 11 årig kommet i realskolen og kom nu på Indre Missions gymnasium i Haslev."

Rudolf Broby-Johansen på Wikipedia
"Rudolf Kristian Albert Broby-Johansen (25. november 1900 i Aalborg – 9. august 1987) var en kunstpædagog, kommunist, trotskist, forfatter, engageret debattør og oprører."

R. Broby-Johansen på Den store danske : Gyldendals åbne encyklopædi
"R. Broby-Johansen, Rudolf Broby-Johansen, 1900-1987, dansk kunsthistoriker og forfatter uden nogen egentlig uddannelse, men med større betydning end de fleste med veldokumenterede eksaminer. Broby-Johansen brugte sine øjne og opfordrede sit publikum til at gøre det samme."

for at skrive en kommentar.
Materialer