Det forsvundne Kjøbenhavn - motiver

07.02.11
En oversigt over motiverne i P. Klæstrups Det forsvundne Kjøbenhavn : Minder fra "de gode gamle Dage".

P. Klæstrup tegninger rummer en række spændende motiver fra København før industrialiseringen. På Rådhusbiblioteket har vi bl.a. Klæstrupsamlingen Det forsvundne Kjøbenhavn : Minder fra "de gode gamle Dage". Herunder en oversigt over motiver i udgivelsen.

1.  Række

I. Knirsch's Kafé i Hotel d'Angleterre.
II. Det kgl. Theaters gamle Foyer.
III. Jøderne paa Hjørnet af Læderstræde.
IV. Fuglekræmmeren paa Hjørnet af St. Kjøbmagergade.
V. Sjoverne.
VI. Visekjærlingen.
VII. Jødemaskerade.
VIII. Hos "Christian Fiirtal" paa Amagertorv.
IX. Begravelses fra Hjemmet.
X. Flyttedagen. - Et Laug flytter Skildt.
XI. Pjaltenborg.
XII. Runden (Volden).
XIII. Portlukningen (Vesterport).
XIV. Jødefejden.
XV. Lars Mathiesen.
XVI. Hunderakkeren.
XVII. Borgernes Hjemmarsch fra Fælleden.
XVIII. Rosenlund.
XIX. Manden med Gibsfigurerne.
XX. Fodposten.
XXI. Morskabstheatret paa Vesterbro.
XXII. Slutteriet.
XXIII. Acciseundersøgelse i Ravelinen.
XXIV. Parolen.
XXV. Tappenstregen.
XXVI. Mesterprøve paa Raad- og Domhuset.
XXVII. Fornem Visit.
XXVIII. Stokhuset.
XXXIX. Kagstrygning.
XXX. Peder Madsens Gang.
XXXI. Ladegaarden.
XXXII. Flintestensmanden.
XXXIII. Svovlstikkepigen.
XXXIV. Christmas' Dansebod.
XXXV. Slagterboderne ved Nikolajtaarn.
XXXVI. En gammeldags Vinkjælder.
XXXVII. Interieur af en gammel Gaard i Pilestræde.
XXVIII. Audiens hos Frederik VI.
XXXIX. Udenfor Børsen Fastelavnsmandag.
XL. Et Kobbersmedeværksted.
XLI. En Smedeindvidelse paa Kroen.
XLII. Ildløs.
XLIII. Det lille Kjøbenhavn.
XLIV. Børsen.
XLV. Frederik VI sejler i Frederiksberg Have.

2. Række

I. Tallotteriet trækkes paa Vandkunsten.
II. Komedie i "Kalkeballen".
III. Frederik VI kjører til Theatret.
IV. Gadefigurer.
V. Helligdagspatrouillen.
VI. Studentercorpsets Hjemmarche fra Fælleden.
VII. Der flyttes Skilte.
VIII. Frederik VI præsiderer i Højesteret.
IX. Kanekjørsel omkring "Hesten".
X. Kugleposten.
XI. Der "rides Herredag ind".
XII. En Kjælderdandsebod.
XIII. En Høkerloge.
XIV. Brokkensbod.
XV. Indkvartering til "Herbstmanoeuvre".
XVI. Frederik VI kjører til Højesteret.

3. Række

I. Kongelig Kanefart ad Langelinie.
II. Borgerlige Artilleris Øvelser paa Amager.
III. Boderne ved Helliggeistes Kirke.
IV. Helliggeistes Kirkemuur.
V. Et Linieskib løber af Stabelen.
VI. Kirkeparade - Landkadetter. Soldater. Kirkedrenge.
VII. Kobbersmede arbejde paa Gaden.
VIII. Spidsrodsløben i Exercerhuset.
IX. Frederik VI drikker The i det chinesiske Lysthus.
X. Trinitatis Kirkegang.
XI. Nyboders Vagt.
XII. Nørreport med Broen over Stadsgraven.
XIII. Borgerligt Besøg.
XIV. Nytårsgratulanter.
XV. Gamle Jernbanegaard. Troppernes afrejse 1848.
XVI. Den ældre Toldbod.
XVII. Frederik VI's hjemkomst fra Wien 1814.
XVIII. Brandalarm.
XIX. Holdeplads paa Nørrebro for "Kaffemøller".
XX. Oehlenschlägers Fødested paa Vesterbro.

for at skrive en kommentar.
Materialer