Holm, Johan Peter 1805-1884

22.06.10
Borgmestre Magistratens 3. Afdeling 1847-1869

Kilde: Det Kongelige Bibliotek : Portrætsamlingen.

Holm, Johan Peter fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Holm, Johan Peter, 1805-84, Borgmester, er født i Kjøbenhavn 18. Avg. 1805; hans Fader var Jens H., Koffardikapitajn i Asiatisk Kompagnis Tjeneste, hans Moder Juliane Henriette f. Geding. Han blev Student fra Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1823, tog juridisk Embedsexamen 1828 og gjorde efter flere Aar at haveværet. Fuldmægtig hos Højesteretsadvokat Treschow en længere Udenlandsrejse. 1833 blev han Avditør, 1839 Overavditør, 1845 Overretsassessor."

Borgerrepræsentanter: H
Borgmestre

for at skrive en kommentar.