Referat af brugerbestyrelsemøde ved Kulturstationen Vanløse d. 24. november 2016

19.01.17
Kulturstationen Vanløse har en brugerbestyrelse og du kan her læse et af referaterne fra møderne

 

Referat af Brugerbestyrelsesmøde d. 24. november 2016

 

Afbud: Jonas Hviid Søndergaard, Pernille Carneiro Juel, Svend H. Nielsen
Til stede: Thorfinn Elm Rasmussen, Lau Heidemann Petersen, Finn Nesgaard, Steen Lorenzen, Monica Finderup, Ole Jensen

1.   Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt, men det vedtages at punkt 3+4 flyttes til næste møde, da Jonas ikke er til stede i dag.

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt, men noget forsinket udsendelse

3.   Kort præsentation af brugerbestyrelsen
Da det er første møde, hvor Jonas Hviid Søndergaard deltager, tager vi en kort præsentationsrunde
Punkt udskudt

4.  Temadiskussion: Kunst i det offentlige rum
Husets udstillingsprofil præsenteres med henblik på kvalificerende input til hvorledes der yderligere kan udvikles på området
Punkt udskudt

5.  Meddelelser
Orientering om Føtex-lokalerne
Husets udlejer Fenger Invest A/S har i forbindelse med at der kommer ny lejer I Føtex-lokalerne  i stueetagen tilbudt KFF ca. 285 m2 på 1. sal, som ligger i umiddelbar forlængelse af kulturhusets Heerupsal og Kvansal. Lejemålt kan overtages årsskiftet 2017/2018 på sammen vilkår, som da KFF indgik lejemålet i 2005.

I de nye lokaler etableres et multifunktionelt rum, som bl.a. skal rumme husets musikscene som p.t. er placeret i cafeen. Max. kapaciteten  forøges derved fra 150 til 200 koncertgængere. Den nuværende konstruktion, hvor Musikscenen er placeret i cafeområdet er ikke er optimal f.eks. ved lydprøver før en koncert.

Ligeledes er det meningen at indrette fleksible teaterfaciliteter og i øvrigt lade lokalerne indgå i husets almindelige udlejningsvirksomhed. Med udvidelsen af det samlede lejemål vil Kulturstationen Vanløse også få adgang til en vareelevator direkte fra stueplan og P-kælder og dermed vil et årelangt og stort internt logistikproblem blive løst. Al vareindlevering og udstyr til koncerter og teaterproduktioner m.v. har siden 2005 foregået via personelevatorer, som ikke er gearet til aktivitetsniveauet.

Der er hyret en arkitekt, der kigger på lokalernes muligheder – herunder hvor mange personer der kan være i forhold til brandsikkerhed.

Vi forventer det vil styrke bydelen og bydelsidentiteten, da vi ved at størstedelen af vores brugere – også til arrangementerne – er lokale.

Da Kulturstationen Vanløse bor til leje i et 3. mands lejemål skal udvidelsen op i såvel KFU som BR. Vanløse Lokaludvalg vil blive orienteret om de nye muligheder på deres ordinære møde den 19. januar 2017.

De tilstedeværende bakkede op om tiltaget.

Biblioteket 100 år. Markeres fredag den 2. december kl. 14.  På mødet gives en kort orientering om programmet
I anledning af vores 100-års fødselsdag laver vi en foto- og artikeludstilling, samt genskaber et ældre biblioteksrum i Læseloungen. Det indvies med taler fra Jens Kjær Christensen, Lise Bostrup og Ole Jensen, derefter bobler og fødselsdags-lagkage. Alle er velkomne J

Orientering om Cafe Oasens nye profil
Fremover vil Oasen fokusere på servicering af de arrangementer der er i hele huset, men vil ikke pt have åbent som café hvis der ikke er koncerter eller andre arrangementer i Caféen. Gitte har et godt samarbejde med de faste brugere og har fokus på at bruge huset i højere grad til forskellige arrangementer, bla. Juletræsfest

Program forår 2017 i ny forklædning
Vi kommer med et helt nyt layout for programmet i januar 2017 – vi har valgt at splitte det op i fire programmer og køre lidt mere målrettet for at se hvordan det virker.

Efter udbud har KN Rengøring og Profilservice fra den 1. oktober 2016 overtaget rengøringen og vinduespoleringen i huset
Vi har fået ny rengøring i huset og niveauet er stadig ikke helt på plads.

6.  Mødedatoer forår 2017
På næstkommende møde sætter vi et punkt på vedr. status på den selvbetjente åbningstid.

Næste møder er:
Mandag d. 20. februar kl. 17-19
Tirsdag d. 25. april kl. 17-19 (med efterfølgende valgmøde)

7.  Eventuelt     

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket