Bøger om København 2019

Året bød på flere gode bøger om København. Her er samlet et fint udvalg, måske du finder inspiration til en julegave eller en titel til et hul i din bogsamling.
 • 22 ture i København som du skal af Caspar Christiansen, Morten Lander Andersen, Nanna Rinaldo Andersen, Emma Rønberg Nielsen, Vibe Skytte, Jacob Thorek Jensen og Jens-Ulrich Thyssing Nielsen.

22 ture i København som du skal byder på 11 vandringer eller cykelture i byen kvarterer og 11 vandringer der er tematiserede under overskrifter som De dødes by, Arbejderbyen og Nattens lys.

Jeg præsenterede bogen i videoen Smukke København. Det er en god bog at have ved hånden, når du skal ud og opleve hovedstaden i vandreskoene.

 • Billedkunstnere i Holckenhus af Kjeld Simon Villadsen

Holckenhus blev opført Nikolai Albert Schioldann i 1891-1893 efter tegninger af arkitekt Philip Smith. Huset er opført på det sted hvor Holcks Bastion lå, deraf navnet. Huset ligger ud til Dantes Plads - overfor Ny Carlsberg Glyptotek.

Huset blev opført med atelierer i tagetagen. Billedkunstnere i Holckenhus indeholder biografier over 70 billedkunstnere som i en periode har boet og/eller haft atelier i huset. De første kunstner der flyttede ind i 1892 var Peter Severin Krøyer og hustru Marie Krøyer. Af kunstnere der har boet i huset kan i øvrigt nævnes: Emil Nolde, Randi Bernhardt Studsgarth, Peter Herluf Bonnén, Jens Birkemose og Maria Wandel.

I dag er huset ejet af kapitalfond Blackstone der har renoveret huset og ombygget de traditionsrige atelierer til dyre penthouse-lejligheder. Der komme nok ikke til at bo kunstnere fremover.

 • Holmens Kirke af Claus Røllum-Larsen, Eva de la Fuente Pedersen, Peter Thyssen, Michael Bregnsbo & Ulla Kjær

En flot bog om Holmens Kirke, der med sin centrale placering over for Børsen, er et af byens kendte bygningsværker. Kirken er kirke for Søværnets personel, den fungere også som almindelige sognekirke og er gentagne gange blevet anvendt til højtideligholdelser af nationale mærkedage og begivenheder i Kongehuset.

"Holmens Kirke har fået endnu en bog, der glimrende dækker alle aspekter af kirkens historie og begrunder dens særlige plads i den almindelige danske bevidsthed: "Rummet gør noget ved en," skriver Ulla Kjær i en dejlig lille digression midt i gennemgangen af kirkens historie: "Ubundet af de materielle ting opstår der en stemning af både højt til loftet og hjemlighed. En stemning af store bedrifter begået som den naturligste ting, fordi det var det, der blev forventet, og derfor sådan det blev". Så smukt kan et 400-årigt kirkerum fornemmes, og bogen vil utvivlsomt gøre mangt et kommende besøg til en meget rigere oplevelse." skrev Christian Kaaber i sin anmeldelse af bogen på Historie-online.dk.

 • Gammel i København af Tenna Jensen, Nete Balslev Wingender, Aske Juul Lassen, Anders Møller og Kamilla Pernille Johansen Nørtoft.

Bogen fortællingen om livet som ældre i København fra slutningen af 1800-tallet til nutiden. Det er samtidig beretningen om byens udvikling og ikke mindst en del af velfærdshistorien der udfoldes af bogens forfattere.

I anmeldelen Gammel i København på Historie-online.dk skriver Ulla Weishaupt: "Det er en fin bog, let tilgængelig i sin tekst og med rig illustration. De enkelte afsnit har også glimrende kildehenvisninger og litteraturliste, hvis man ønsker at gå mere i dybden. Når man tænker på, at en stor del af debatten i denne tid handler om pension og pensionsalder, er det en bog, der giver et rigtig god indblik i, hvad der ligger til grund for folkepension, som vi kender den i dag."
 
 • Kapitalen : København under forvandling af Karsten R. S. Ifversen

Seks essays med forskellige aspekter af Københavns byudvikling og de nye bykvarterers arkitektur i 2010'erne med fotografier taget gennem de seneste år. Hovedstadens nye bydele og byrum analyseres for, hvordan byen påvirkes socialt og økonomisk af udviklingen.

I anmeldelsen To modsatrettede fortællinger i den samme arkitekturbog i Politiken skrev Holger Dahl: "Karsten Ifversen er bekymret. Over kvaliteten af arkitekturen og byggeriet, naturligvis, men mest af alt over den magt, de store kapitalfonde (både pensionskasser og velgørenhedsfonde) har fået over udviklingen i København, der ifølge 'Kapitalen' er blevet til et kedeligt reservat for den øvre middelklasse, fordi de nye boliger har et prisniveau, hvor hverken skolelæreren eller politibetjenten kan være med."
Anmelderne konkludere at "på trods af undergangsstemningen i teksten og den skizofrene kontrast mellem ord og billeder vil jeg give 'Kapitalen' min bedste anbefaling."

 • København - 1950'erne redigeret af Lene Floris

En kulturhistorisk beskrivelse af hovedstadens historie fra industrisamfundets senere periode og den begyndende transformation til nutidens hovedstad. I hverdag og fest. Ved dag og om natten. På arbejde og hjemme. Året rundt og fra vugge til grav.

I anmeldelsen København - 1950'erne på Historie-online.dk skrev arkivleder Skjold Christensen:
"Vi bliver med bogen præsenteret for første bind i – siger forlaget – en storslået serie af flotte fotobøger, der fortæller Københavns historie årti for årti. Jeg kan føje til, at jeg synes, der er gjort en meget flot begyndelse. Bogen handler om København, men den udvikling der her sker, breder sig til resten af Danmark, derfor kan den sagtens læses "vest for Valby bakke"."

 • Københavns havnefront & holmene. Bind 2, Inderhavnen af Ole Sørensen

Andet bind af forlaget Arkitektur DK trebindsværk om Københavns Havn. Fotografiet og den fotografiske fortælling om den nye arkitektur er kærnen i værket. Der er selvfølgelig også tekst om bygningsværker der er komme på havnen siden 2000. Tekstdelen er på på dansk og i engelsk oversættelse.

Første bind udkom i 2017 og viste Sydhavnens forvandling fra industrihavn til moderne metropol.

 • Kødbyen af Ida Gundersen

Kødbyen, som egentlig hed Københavns Torve- og Slagtehaller, ligger centralt i København. Kødbyen rummede i mange år hovedstadens kødindustrien og var på et tidspunkt nordens største kødmarked. Området er i dag overtaget af restauranter, gallerier og kreative erhverv.

Journalist Ida Gundersen har skrevet om Kødbyen og stedet historie i coffee table-bogen Kødbyen.

"Det er ikke hvert år, der kan komme en bog om et så interessant arkitektonisk, kultur-og erhvervshistorisk område som Kødbyen og stedets transformation til nye formål, så det er en skam, at mange af de historier, der ligger der, henne om hjørnet, lige midt i den dagsaktuelle københavnske virkelighed, får lov til at blive liggende. Eller reduceredes til nogle sætninger og afsnit. Så er læseren i mere informativt trygge hænder, når det gælder Kødbyens opståen og forhistorie." Skrev Torben Weirup i anmeldelsen Fra slagtehal til kødmarked i Berlingske (25.11. 2019) og fortsatte:
"Dét er også en interessant fortælling, der fylder henved to tredjedele af bogen, og fremstillingen er meget bedre, fyldigere, grundigere og bygger på læseværdige historiske og litterære kilder og ikke blot politikere, der roser deres egne beslutninger."

 • Nordvest af Birgitte Zacho

Officielt er der ikke en bydel der hedder Nordvest. Ifølge kommunens administrative grænser er der en bydelen Bispebjerg, Nordvest er en mindre del af dette. Og så er Nordvest et postdistrikt.
Nuvel, der er flere og flere der taler om Nordvest og det betyder noget andet, når københavnere siger de bor i Nordvest, end når de siger de bor i Bispebjerg.

Kulturformidler Birgitte Zacho har skrevet en lille bog om Nordvest. Bogen stat hvor Nørrebro slutter og bliver til Nordvest. Ved Nørrebro Station. "Stationen ligger lige på grænsen til 2400 NV, som udgøres af S-togslinjen. Derfor kommer højbanen, der løber hen over Frederikssundsvej, nærmest til at fungere som en byport" hedder det i bogen.

 • Shelter : herberg og væresteder af Claus Ørsted

Claus Ørsted har indfanget de skæbner der lever på kanten. I ord og billeder giver han byens udsatte en stemmer. Bogen er en påmindelse af at vi lever tæt på hinanden i storbyen, men vores skæbner er vidt forskellige. Og så er der jo noget med, at samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.
En flot og tankevækkende fotobog.

 • En tur gennem 1800-tallets Christianshavn af Thorvald Emil Christian Cornelius

Bogens undertitel, "tømrermester Cornelius' erindringer 1847-1933" fortæller hvad denne bog er. Det er en lille, hurtig læst sag. Det var en konkurrence i Christianshavns Ugeblad om hvem der havde boet længst på Christianshavn, der satte Cornelius i gang med at skrive sine erindringer.

Om Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn skrev Cornelius: "I mine Drengeaar laa der en rød Mur ud mod Torvet; denne Mur var meget eftertragtet af Drengene, som her spillede Klink, fordi Muren var saa haar, saa naar man slog Janterne og Toerterne ind mod denne, røg de langt ud paa Gaden. Denne fornøjelse blev gerne afbrudt, naar Gadekommissæren nærmere sig; saa var det bare om at komme af Vejen i en Fart. Denne mur blev senere nedbrudt, og en Kontorbygning blev opført, det var den Bygning, som endnu laa der, da Fængslet for faa Aar siden blev sløjfet"

De 40 sider er rigt illustreret med fotos primært fra Kbhbilleder.dk.

 • Øresundsmetropolen af Henning Bro

Henning Bro har skrevet en omfattende bog om Øresundsområdet, med undertitlen Historien bag den interskandinaviske byregion. Forfatteren er cand.mag. og ph.d., altså en lærd person og han har siden 1995 fungeret som stadsarkivar på Frederiksberg Stadsarkiv.


Bogen går tilbage til middelalderens sundbyer og bevæger sig op til 2000’erne, hvor Øresundsbroen skabte nye rammebetingelser for en Øresundsmetropol.

"Her er den ultimative bog for byudviklingsnørder, især hvis man interesserer sig for København og Malmø." skriver Peter Kargaard i sin anmeldelse på Licitationen. Hen konkludere senere: "Desværre er det ikke særlig let læst, og bogen får derfor hurtigt et skær af tør akademiker over sig. Den signalerer med sine tusinder af politiske, økonomiske, demografiske og infrastrukturelle detaljer, at den primært er skrevet til de særligt interesserede og indviede. Og måske til studerende, der virkelig har brug for at dykke dybt ned. Man skal for eksempel nok have lidt af en passion for Malmø for at hænge på.
Og det er lidt ærgerligt, for bogens hovedfokus - de grandiose planer for en interskandinavisk byregion - er spændende nok.
Og alle kan blive klogere af Henning Bros gennemgang."

Tilmeld dig nyhedsbrevet Bag om København. Du får artikler om byens historie og inspiration til at dykke ned i bibliotekerne mange historiske kilder. Som læser inviteres du til eksklusive arrangementer og bogkonkurrencer.


 

--
Det var listen. Den var lang, men langt fra komplet. Her er en mere omfattende liste: Ny faglitteratur om København

Herunder finder du de omtalt bøger om København

18.12.19