Dødsulykke i Krystalgade

Af Københavns Biblioteker
10.09.15
Hvad har en dødsulykke i Krystalgade for 195 år siden med bibliotekerne at gøre?

Københavns Biblioteker har en stor mængde digitaliserede materialer om det gamle København. Bl.a. tidsskriftet Politivennen, hvor du blandt meget andet spændende stof  kan læse historien om en stilladsulykke, hvor en murerarbejdsmand blev dræbt i Krystalgade, ikke mange meter fra det nuværende Hovedbibliotek. 

Du finder de digtaliserede materialer under vores inspirationstema KØBENHAVN.
Her kan du finde gamle historiske kort over København, online adgang til Kraks Vejvisere fra perioden 1770-1969,  lister over de gamle haveforeninger, gamle værtshusnavne og meget mere. Desuden har du som nævnt adgang til en digitaliseret udgave af tidsskriftet Politivennen, som giver et indblik i, hvordan borgere og lærde oplevede livet i 1790'ernes København.

(Billedet er fra Krystalgade år ca. 1900)

Hvis du har lyst til at læse den gamle historie om arbejdsulykken i Krystalgade, så følger den her:

Farlige følger af mangel på overopsyn

"Af skade bliver man klog" siger ordsproget. Men erfaring viser at det ikke altid bekræftes. I det mindste har mange eksempler endnu ikke bevirket alvorlige anstalter mod den ligegyldighed mange viser for menneskers liv og lemmer. Således indtraf som noget ikke usædvanligt atter det uheld at en murstige eller stillads med to murarbejdere vippede. Af disse slog den ene sig til krøbling måske for livstid, og den anden døde på stedet. Dette skete fra huset nr. 76 i Krystalgade i lørdag eftermiddag omtrent kl. 2-3.

Politivennen har før omtalt at der mangler tilbørlig eftersyn og indretning ved sådanne stiger og stilladser hvorpå murfolk, malere eller andre arbejdere er udsatte for den største fare for sig selv og andre. Efter anmelderens opfattelse er det uforsvarligt og utilgiveligt at sådanne stilladser skal kunne vippe om med de ulykkelige mennesker som i tillid til de ansvarliges overopsyn står deroppe og arbejder. For vipningen kan meget let forebygges ved at bruge 3 bomme i stedet for at man af økonomi eller armod kun bruger to.

Skulle man endnu være så langt tilbage i bygningskunsten at man ikke kan have stilladser som hverken kan vippe eller falde helt ned?

Her i staden sker sådanne uheld påfaldende ofte. Det ville derfor være højst gavnligt om det blev pålagt de ansvarlige ikke at tåle nogen stillads op-eller nedhejsning undtagen med 3 bomme. For derved blev vipningen i det mindste forhindret.

Blev ydermere sådanne stilladser omgivet med et slags rækværk eller net så at hverken mennesker eller materialer kunne falde ned mellem åbningerne, så ville mange duelige håndværkeres liv blive sparet, ligesom forbigående heller ikke ville være udsatte for at blive lemlæstet eller slået ihjel af nedfaldende kalkballer, mursten eller lignende.

(Politivennen nr. 233. Løverdagen den 17de Juni 1820, s. 3777-3778)

Den 'rigtige' digitaliserede udgave med gotisk skrift finder du her.

 


 

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket