Dansende mennesker
Fotografen Helmer Lund-Hansen havde blik for den nye ungdomskultur i 1950’erne; her jazzklubben Storyville ved Langebro. I den ældre generation kunne det forarge, at piger gik i bukser i stedet for kjole. De unge mænd har bryllcreme i håret.

Hverdagslivets fotograf

12.02.19
Kbhbilleder.dk: 5.000 af pressefotografen Helmer Lund-Hansens fotos kan nu ses på fotosiden kbhbilleder.dk. De belyser især mellemkrigstidens København.

Tekst: Peter Schøning, Historie & Kunst, Københavns Kommune.

Hvordan vurderer du den nye fotosamling af Helmer Lund-Hansen på kbhbilleder?

- Den fylder virkeligt et tomrum, fordi gode, professionelle pressefotos fra mellemkrigsårene og tiden efter faktisk er en mangelvare i vore samlinger. Det vil nok overraske lidt, for vi har en meget tæt fotodækning af København fra 1890 og de nærmeste årtier, siger Jan Möllerström, samlingsinspektør ved Københavns Museum.

Hvor ser du især styrken i fotosamlingen?

- Som museumsmand synes jeg især værdien ligger i de hverdagsagtige fotos, og her er motivkredsen ganske bred. Vi får et bredt indblik i København, og Helmer Lund-Hansen var en dygtig håndværker og en god dokumentarist. Og man skal ikke glemme, at pressefotografens udstyr på dette tidspunkt er tungt og besværligt at bære rundt på. Det kunne være en kunst at fotografere en sporvogn eller bil i bevægelse.

Og hvad er samlingens svaghed?

- Mange billeder er gode; nogle er endda helt i top. Men samlingen er også så bred, at den indeholder en del materiale, som teknisk set er lidt mere på det jævne. Herudover mangler der ofte elementære fotooplysninger. En del personer, der er i centrum, er i dag helt ukendte. Måske kunne en gennemgang af de medier, som Helmer Lund-Hansen leverede til i sin tid, give nogle af de basale oplysninger. 

Hvordan skal vi samlet set vurdere Lund-Hansen som fotograf?

- Først og fremmest som en af de gode, solide danske pressefotografer, som har efterladt en bred motivkreds fra København. I dag er det især skildringen af dagligdagen, der står stærkest, mens nogle af de begivenheder og personer, som vi møder, nok er falmet i eftertidens lys, siger Jan Möllerström.

Prøver fra samlingen

Jan Möllerström viser tre eksempler fra fotosamlingen for at anskueliggøre bredden i den:

- Billedet er et godt eksempel på en stor del af Helmer Lund-Hansens produktion som pressefotograf. Langdistancesvømmeren Jenny Kammersgård besøger Politikens Hus. Fotografen har placeret sig i et vindue for at indfange et typisk eksempel på en ”københavnerbegivenhed”.

- Vi ved ikke, om billedet er taget med henblik på en konkret fotoopgave, men tilbage står et godt tidsbillede, der viser gadeliv på Vesterbrogade. Interessant er ikke mindst cykelparkeringen langs kantstenen, som senere blev helt fortrængt af parkerede biler. Vesterbro Torv anes i baggrunden.

- Det er et godt eksempel på de stemningsfotos, som også findes i fotosamlingen. Og herudover giver billedet også en god fornemmelse af, at kanalen ved Gammel Strand har været meget brugt og trafikeret, før Fisketorvet flyttede ud. Der har været en liv og leben.


Khbbilleder.dk: Helmer Lund-Hansens fotosamling