Islands Brygges Havnepark

Havnen lå øde hen i 1970'erne, da Industrihavnen stoppede med arbejdspladser og skibe. Så tog de lokale fat.

Af Sussie Paddison, formand for Islands Brygges Lokalhistoriske Forening

I 1978 udarbejdede Beboerorganisationen Bryggegrupperne en plan for en havnepark og den vandt prisen for bedste projekt, der blev lavet en flot brochure over ideerne til havneparken, som blev husomdelt på hele Bryggen.

Efter forhandlinger med Havnevæsenet kunne Byggens beboere disponere over arealet og i 1984 tog bryggebeboerne spaden i egen hånd. Beboerne lavede havneparken under flere arbejdsweekender hvor bryggeboere i alle aldre såede græs buske, ryddede området for steen og meget mere.

En flot kreativ park blev færdig i løbet af året. Beboerne satte skilte op med teksten "Parken er din - pas på den", og parken blev ivrigt brugt af beboerne.

Lokale beboere arbejder på Havneparken. Foto: Julie Rønnov, 1984.
 

En ny park - igen

Med tiden forfaldt parken og gik over til Københavns kommune.

Arkitekt Poul Jensen som var arkitekt på planen over Havneparken-projektet i 1978 stod for den "nye" Havnepark som vi kender idag. Poul Jensen fik Hovedstadens forskønnelse pris for renovering en Havneparken - der stod færdig i 2001.

Idag er Havneparken nok den mest populære park i København Den bliver brugt af alle i København, desværre tiltrækker den også larmende unge med høj musik.

Havnebadet kom til i 2003. Badet er tegnet af Bjarne Ingels og er meget besøgt både vinter og sommer.

Arbejdsweekend på Islands Brygge. Foto: Julie Rønnov, 1984.
25.03.21