Kik op - 5 mindetavler

30.05.18
Københavns mindetavler: Der kan være mange grunde til at kigge op når ud går gennem byen. En af grunden er mindetavler. Særligt i Indre By er der en del tavler der erindrer os om byens historie og nogle af de mennesker der har formet den.

På Københavns Bibliotekers hjemmeside ligger en fortegnelse over mindetavler i København. En del af mindetavlerne er forsynet med fotos og der kommer stadig flere til.
Her præsenter jeg de seneste tilføjelser.

En dag jeg var på vej fra Hovedbiblioteket til et møde på Rådhuset opdagede jeg over denne mindeplade – som ikke var på fortegnelse i forvejen.
Mindetavlen er placeret på Lavendelstræde 1. Her boede enken efter Wolfgang Amadeus Mozart, Maria Constanze Mozart.
Maria var blevet gift igen og boede sammen med hendes anden mand Georg Nicolaus Nissen fra 1812-1820.

Mindetavle for Maria Constanze Mozart

Den næste mindetavle er også ny på listen – og det kan godt undre lidt da den absolut ikke ser særlig ny ud. Det var min vandrende kollega Erik Nicolaisen Høy der gjorde mig opmærksom på tavlen.
Her er det oprettelsen af Den kongelige Veterinærskoles oprettelse der erindres.

Veterinærskolen blev oprettet i 1773 af læge og veterinær Peter Christian Abildgaard. Han var direktør og underviser på skolen frem til sin død i 1801. I 1858 flyttede skolen til Frederiksberg og bygningen blev revet ned. I stedet opførtes den nyværende bygning med boliger.

Mindetavle for Den kongelige Veterinærskole

Udenfor indgangen til dagbladet Information hænger en mindetavle med teksten: "Pressens Opgave er / i en demokratisk Verden / af fortælle Sandheden / Morgen, Middag og Aften". Når journalisterne møder på arbejde får de lige en påmindelse om hvorfor de er der.

Tavlen blev sat op i 2012 i anledning af 100-året for modstandsmand, journalist og redaktør Børe Outzes fødsel. Under 2. Verdenskrig startede han Information som et illegalt nyhedsbureau.

Mindetavle for Børge Outze

Anker Jørgensen boede gennem hovedparten af sig liv i Sydhavnen. Fra 1963 til 2008 boede han i en lejlighed på 3 sal på Borgbjergsvej 1. Selv da han var statsminister og havde mulighed for at bo på Marienborg blev han i lejligheden sammen med ægtefællen Ingrid. Så flere udenlandske statsoverhoveder måtte lægge vejen forbi lejligheden på 3. sal. I 2008 flyttede Anker Jørgensen på plejehjemmet Plejebo, hvor han boede til sin død.

Ved indgangen til Borgbjergsvej 1 er der sat en mindetavle for Anker Jørgensen med tekst og et portrætrelief.

Mindetavle for Anker Jørgensen

Fra den ene socialdemokratiske statsminister til den anden. Fra Sydhavnen til Brønshøj. Her er opsat en tavle for Thorvald Stauning (1873-1942).

Kanslergade er kendt for at Stauning havde bopæl i gaden, men det er ikke eneste sted i København han har haft adresse. I 1901-1902 boede Stauning på adressen Enigheds Allé 21, hvor der er en mindetavle der erindrer det.

Thorvald Stauning var statsminister 1924-1926 og igen 1929-1942. I 1906 blev Stauning valgt til Folketinget første gang. Sideløbende med hans landspolitiske karriere var han aktiv i københavnsk politik og fra medlem af borgerrepræsentation fra 1913-1925.

Mindetavle for Thorvald Stauning

Om fortegnelsen

Selve fortegnelsen om Mindetavler i København er udarbejdet for længe siden af medarbejdere der ikke er i væsenet mere. Den er lavet ud fra litteraturen. Det er bøger som København monumenter og mindesmærker, På sport af København og Faldne i Danmarks frihedskamp der danner grundlag for listen.

Når jeg alligevel bevæger mig rundt i byen forsøger jeg af få verificeret om mindetalerne i listen stadig findes. Det er der en del der ikke gør, men de der stadig findes er forsynes med initialer og dato – og i mange tilfælde jeg har også taget et foto så andre ved hvad de skal se efter.

Mindetavler i København