Købmagergade

Det er min påstand at alle kender Købmagergade - og kender du ikke Købmagergade kender du ikke København. Ikke fordi Købmagergade er vigtigere end andre gader, men der er så meget historie i gaden. Her finder du Rundetaarn, Illum, Regensen, Postgården og verdens næstældste hatteforretning Petitgas.

Købmagergade blev udlagt som gågade i 1973. Hvor Strøget har fortrængt Frederiksberggade, Nygade og Østergade i daglige tale, har Købmagergade ikke fået et ekstra navn.

Købmagergade har navn efter "kjødmangere" (slagtere) der er 1400-tallet solgte kød fra åbne boder i gaden. "Køtmanger Bodher" (1432) blev til "Kjødmangher Gaadhen" (1504) - som gennem århundrede er blev til Købmagergade. Endnu tidligere kaldes gaden Bjørnebrogade.
Købmagergade strækker sig fra Strøget til Kultorvet.

"... der er ikke nogen tvivl om, at selve det vejforløb, som Sankt Gertruds Stræde for nord, og Købmagergade hele vejen ned til Amagertorv udgør, er af meget gammel dato. Muligvis endda fra før København blev til"
(citat: Købmagergade af Jan Møller, 1996)

Forfatter Ludvig Holberg (1684-1754) boede fra 1720 til 1728 i Købmagergade 26.

"På den anden side af Købmagergade - i nuværende nr. 39 på hjørnet af Løvstræde - boede den upopulære og brovtende torvemester Carl Casper Nagel. Han blev en fortræffelig model til titelfiguren i Holbergs komedie "Jacob von Thyboe".
(citat: Købmagergade af Jan Møller, 1996)

Rundetaarn set fra Postgården. Foto: Sune Hundebøll, 2022.

Købmagergade blev ramt hård under bybrandene i 1728 og 1795. Kun Rundetaarn står tilbage fra tiden før 1728.

I 11. juli 1816 tændes den først gaslygte i København. Det var Johannes Irgens der havde fået eneret på produktion af lysgas. Han tændte en gaslygte ved sin ejendom i Købmagergade. Københavneren skulle se det nye vidunder, det i et omfang, der fik politimester O. H. Hvidberg til at mene at det grænsede til opløb. Irgens måtte fjerne lygten igen. 41 år efter Irgens’ lille lysglimt indførtes gaslygter i København.

Himmerige

Skal du finde Himmerige, så skal du en tur ned ad Købmagergade. Himmerige er navnet på bygningen på hjørnet af Købmagergade og Skindergade og Store Kannikestræde. Der hvor du i dag finder Arnold Busck.

Bygning

"Himmerige" før ombygninen 1899. Foto: Himmerige af Poul Bredo Grandjean, 1922.

Navnet komme fra "Cafe Himmerige", der engang lå i bygningen.

"Traditionen fortæller, at Kafé “Himmerige" kan føres tilbage til Oktober Maaned 1822 — altsaa netop for 100 Aar siden; Begyndelsen skal have været den, at to Damer i et Par Værelser mod Kannikestræde skænkede Kaffe og Thé for Studenterne fra Regensen lige overfor."
(citat: Himmerige af Poul Bredo Grandjean, 1922)

Bygning med nye og større vinduer

Bygningen efter ombygningen. Foto: Himmerige af Poul Bredo Grandjean, 1922.

I 1899 blev huset ombygget. Inden ombygningen holdt café “Himmerige" til i den ene halvdel af stueetagen. Efter ombygningen flyttede cafeen op på 1. sal og fik hele etagen til sin rådighed.

Bangs Købmagergade

I Romanen "Stuk" lader Herman Bang hovedperson Herluf Berg og Lange spadseres ned ad Købmagergade: 

"Berg og Lange kom ind i Købmagergade. Mørkningshandelen gik i Kældre og Stuer. Igennem Ruderne saa man de fulde Boder, og Fortovsstrømmen løb bus paa Tjenestepiger, der debatterede i Nærheden af Kælderhalsene. Unge Piger fra Kursus fløj forbi hinanden med Haandslag, og "Herrer fra Forretningen" skød ud og ind i Vrimlen for at bringe Breve til den sidste Post.
Udenfor Modebutikerne, hvor de første Vintermodeller prangede under Gassens Lys, kom man slet ikke frem; og ved hvert femte Hus stoppedes den hele Strøm af Plankeværker foran Huse, som var under Ombygning, saa alle maatte ud at gaa Gaasegang paa de smalle Bræddebroer, der var lagt frem over Rendestenen."
(citat: Stuk af Herman Bang, 1887.)

Før og nu-foto

Butiksvindue for kaffehandler

Christian P. Hansens Kaffe i Købmagergade 55. Foto: Peter Elfelt/Kbhbilleder.dk, 1903.

Butiksvindue med nedrullet gitter

Pure Star i Købmagergade 55. Foto: Sune Hundebøll, 2022.

Sort hvid foto at en gade med trafik

Købmagergade. Hesteomnibus ved hjørnet af Landemærket med Kultorvet i baggrunden. Foto: Frederik Riise/Kbhbilleder.dk, 1908.

Gade uden trafik - dog holder er en lastbil parkeret

Hjørnet af Købmagergade og Landemærket med en flyttevogn parkeret på gågaden. Foto: Sune Hundebøll, 2022.

Sort hvis foto at hjørnebygning

Købmagergade 36, hjørnet af Kronprinsensgade 1, Kongelig militær- og Vaisenhus-Apothek. Foto: Peter Elfelt/Kbhbilleder.dk, 1902.

Hjørnebygning

Hjørnet af Købmagergade og Kronprinsensgade. Foto: Sune Hundebøll, 2022.

Veisenhus Apotek blev oprettet i 1727 i forbindelse med Vajsenhuset og havde oprindelig haft lokaler i dets bygning på Nytorv. Men ved bybranden i 1795 blev det hjemløst og kom som moderinstitutionen først i hus igen på Købmagergade i 1812. Apoteker Groth var dog ikke tilfreds med lokalerne og købte i 1824 for egen regning nr. 36 hvor apoteket siden har ligget. I 1902 blev huset ombygget; det fik mansard med altan på hjørnet, store butiksvinduer og nyt indgangsparti med barok fronton, som dig nu atter er fjernet.
(citat: København før og nu - og aldrig : en billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 4, Nord for Strøget, 1988.)

Vaisenhus Apotek flyttede i juni 2003 til Landemærket hvor det ligger overfor Rundetaarn.

Færdsel foran posthuset i Købmagergade. Foto: Kbhbilleder.dk
13.04.22