Michael Valeur anbefaler

Forfatter og historiker Michael Valeur besøgte mandag d. 4/11 Historieklubben på Amager for at fortælle om sin dokumentariske roman "Hjemløs". Bag om København fik forfatterens anbefaling til gode københavnerbøger.

Romanen handler om den nu næsten glemte hjemløsemarch i 1928, hvor op mod 800 hjemløse marcherede fra Kjellerup ned gennem Jylland med kurs mod København.

De forsøgte på fredelig vis at demonstrere mod arbejdsløsheden og den udbredte armod. Men med den russiske revolution frisk i erindringen var magthaverne i København mildt sagt ikke begejstrede – og de beordrede derfor marchen opløst.

Ikke desto mindre sluttede de københavnske fagforeninger og studenter op om sagen - og den 20. marts samledes et sted mellem 15 og 20.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads til demonstration. For alle eventualiteters skyld mobiliserede regeringen hæren, men faktisk forløb alt - til de flestes lettelse men nok også enkeltes ærgrelse - stort set fredeligt.

Udover synliggørelsen af et alvorligt problem var det småt med de konkrete resultater af marchen og hændelserne gik i den store historiske glemmebog – indtil nu.

De første spæde planlægningsmøder foregik i det daværende Folkets Hus, Jagtvej 69 - og for en del af deltagerne endte marchen på Sundholm under fængselslignende forhold. Alligevel ville det nok være en tilsnigelse at kalde "Hjemløs" for en decideret københavnerroman.

- "Der er jo mange man kan anbefale. Tænk bare på Morten Papes "Planen" - der rammer Amager så fint eller Jonas Bengtssons "Submarino" der rammer Nordvest rent."

- "Men hvis jeg kun må vælge tre bøger - og skal sprede mig lidt tidsmæssigt vil jeg sige: 1) "Hærværk" af Tom Kristensen. Der er København næsten hovedpersonen. 2) "Barndommens gade" af Tove Ditlevsen. 3) "City Slang" af Søren Ulrik Thomsen."

- "Endelig må jeg jo som forfatter til "Hjemløs" også hejse Københavnerflaget for Christian Christensen (som var en har hovedmændene bag marchen red.) og hans to fantastiske bøger om Nørrebro anno 1910-15, nemlig "En Rabarberdreng vokser op".  Ligesom "Hærværk" er den næsten en bibel for mig når jeg vil forstå København først i forrige århundrede."

Michael Valeur. Foto: Petra Kleis.
07.11.19