Sådan så København ud

København forandrer sig konstant. I dag kan det være svært at forestille sig byen omkredset af volde. I 1920erne udkom fire hæfter der fortæller om byens udvikling i 1800-tallet i ord og billeder. Se volden forsvinde og byens hastige vækst ud over brokvarterne.

De fire hæfter blev udgivet af Foreningen Fremtiden med titlen "Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende Aarhundrede". Billederne er forsynet med vejledende tekst af F. Hendriksen.

Mod slutningen af det nittende århundrede havde København stadig sine volde og grave der vidnede om at byen havde været en fæstningen. Fra midten af århundrede var byen hastigt voksende ud på den anden side af voldene og brokvartererne tog karakter.

Teksten i "Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende Aarhundrede" om byens historie og udvikling i 1800-tallet. Bogen er rigt illustreret med sort/hvid-gengivelser af malerier og enkelte fotos. Nedenfor er et udvalg af illustrationerne fra bogen. Enkelte er forsynet med et foto af samme motiv fra nutiden.

Af billederne

Flagmasten paa Sextus, Hovedvagten og den store Kran.
C. W .Eckersberg: Orlogsværftet set fra Toldboden, før 1807.


"Rejsende, der søværts nærmer sig vor gamle By, vil bemærke de tre iøjnefaldende Bygværker paa Nyholms nordlige Del. Længst mod Øst Flagmasten paa Batteriet Sextus’ yderste Vold; længst mod Vest, ud imod den afgrændsede Orlogshavn, der er - eller rettere var  "Flaadens Leje", staar Frederik V’s storladne Mastekran, og i Midten ses det kronede Spir paa Værftets Hovedvagts Tagrytter."
(citat: Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende Aarhundrede, s. 7)

View over havnen med træbro og træskibe
Gamle Langebro, set omtrent fra Hjørnet af den ny Amager Boulevard. Fotografi 1888.


"Alt sidst i syttende Aarhundrede havde Amager faaet en Hjælpebro for Gaaende fra Vestervoldgade til Langebrogade , og denne blev senere, antagelig 1814, udvidet og forstærket saaledes, at den var i Stand til delvis at aflaste Knippelsbro for Vognfærdsel. Senere ved 1850 blev Forbindelsen forbedret ved Bygningen af den lange Tømmerværks bro, der stod, indtil Svingbroen byggedes 1903-04."
(citat: Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende Aarhundrede, s. 110)

Før / Nu

Nytorv

Sort-hvid billeder af Nytorv med hestevogne og mennesker i gammeldags tøj.

Farvefoto af Nytorv med parkerede biler og et par enkelte mennesker
Nytorv. Sort/hvid billede: Tom Petersen, 1884. "Vintermorgen paa Nytorvs Kjødmarked". Farvefoto: Oktober 2020.
 

Åbenrå 25

Stregtegning af bygningen Åbenra 25

Farvefoto af bygningen Åbenra 25 - foran holder en elbil
Åbenrå 25. Tegning af Alfred Larsen, ca. 1895. Farvefoto 2020.
 

Sølvgadens Kaserne

Sølvgadens Kaserne i sort hvid. Gardens afløste vagt paa hjemmarch. Tilhøjre de gamle længer ved de kongelige driverier.

Sølvgadens Kaserne. Til højre ses indgangen til Kongens Have
Sølvgadens Kaserne. Ca. 1900 / 2020.
 
Plan af København. Revideret i marken, juni 1858.
18.11.20