Studiestræde

Studiestræde strækker sig fra Axeltorv til Nørregade ved Vor Frue Kirke. Gaden gennemskæres brutalt af den trafiktunge H. C. Andersens Boulevard. Studiestræde rummer meget historie og spændende huse, her blot et par småretter til at pirre appetitten.

Studiestræde er en af byen gamle gader. Engang hed gaden Rådhusstræde efter byens andet Rådhus der lå hvor du i dag finder Bispegården.
I dag har Københavns sit sjette Rådhus og det nuværende Rådhusstræde strækker sig fra Vandkunsten til Nytorv hvor byens femte rådhus lå (i dag Københavns Byret)

Efter at Christian I stiftede byens første universitet, fungerede det gamle Rådhus i en kort periode som studiegård. Og gadenavnet, der i mellemtiden var ændre til Gamle Rådhusstræde, blev til Studiestræde. Det gadenavn hænger stadig ved.

Studiestræde mod Frue Plads. Øverst ca. 1887.1918. Nederst 2021

Studiestræde mod Frue Plads. Øverst: ca.1887 – 1918. Nederst: 2021. 

Noahs Ark

Studiestræde 8 er opført i 1798 efter branden i 1795. Huset blev kaldet "Noahs Ark" eller blot "Arket". Her blev fattige stuvet sammen i små lejligheder. I 1801 boede 109 mennesker i "Noahs Ark".

Nr. 8 er en temmelig uanselig Eiendom, som i Qvarteret gaar under Benævnelsen "Noahs Ark" eller blot "Arken", og der knytter sig mange Minder til dette Hus bl. a. fra Bombardementet i 1807, og det var ogsaa i det samme Hus, det som staar der endnu, at Thomas Overskou - Fattigmandsbarnet, Faderen var Arbeidsmand, Moderen Vadskerkone - henlevede sin kummerlige Barndoms- og Ungdomstid.

(citat: Studiestræde af O. C. Nielsen, 1933)

Baghuset er revet ned, mens forhuset blev fredet i 1996.

Mange af husene i Nørre kvarter blev som "Arken" opført med henblik på udlejning til småkårsfolk. Et andet af denne type er nummer 45, der opførtes 1797-98 af murermester Johan Chr. West.

(citat: København før og nu - og aldrig)

Grundtvigs Hus

Studiestræde 36-40 er et særligt hus, der ser lidt anderledes ud. Bygningen er opført i årene 1906-1908 efter tegninger af arkitekten Rolf Schroeder. Det hedder Grundtvigs Hus og blev opført for Kirkeligt Samfund af 1898” som forsamlingshus, hotel og kirkesal m.m.

Det er nu 25 Aar siden det blev taget i Brug til et Ungdomsarbeide, der efterhaanden har forgrenet sig mere og mere, og er Samlingsstedet for store Skarer af Børn og Unge i Kjøbenhavns Høiskoleforening, Studenterkredsen, Kirkelig Ungdomsforenings mandlige og kvindelige Afdelinger samt Soldaterhiemmet, der hver for sig har daglige Lokaler i den rummelige Bygning, og hver paa sit Omraade øver et Arbeide for Storbyens Ungdom, at en sund og glad Ungdom kan voxe op, en Ungdom, for hvilken det i Grundtvigs Hus ikke er Meningen alene at prædike, men som man har til Hensigt at skaffe et Hiemsted, et Fristed, hvor der er godt at være.

(citat: Studiestræde af O. C. Nielsen, 1933)

Grundtvigs hus. Til venstre fra ca. 1933 og til højre fra 2021

Til venstre Grundtvigs Hus, ca. 1933, fra Studiestræde af O. C. Nielsen. Til højre samme hus i 2021.

Pumpehuset

I den vestlige ende af Studiestræde ligger Pumpehuset - en del af Københavns første vandværk opført 1856-1858.
Efter at have pumpet vand i københavnernes haner, blev Pumpehuset ombygget til koncerthus og åbnede for livemusikken i september 1987.

I 1999 blev foyeren og baren i stueetagen, under selve koncertsalen, gennemgribende renoveret af arkitekt Morten Voss.
Pumpehuset er i dag et af Københavns, og også Danmarks, mest etablerede og bedst besøgte spillesteder for rytmisk musik.


(citat: Peter Olesen viser rundt til 25 af Københavns genbrugte huse, 2009)

I stuetagen er der siden etableret en scene med plads til 400 gæster. Sidst jeg var i Pumpehuset var kort inden første corona-nedlukning, hvor Konvent blæste mig og kæreste bagover med deres tunge doom. Nu skal der helst ikke gå alt for længe inden jeg igen befinder mig på den gamle vandværksgrund.

Kendte

Der har boet mange nævneværdige borgere i Studiestræde. Et par af dem bliver erindret med en mindetavle. En enkelt blev dræbt i ildkamp 5. maj '45:

Niels Heidenreich, guldsmeden og urmageren der stjal guldhornene i 1802, boede i nummer 20. I køkkenet på 1. sal omsmeltede han de to uerstattelige guldhorn fra Gallehus i Sønderjylland.

26.06.21