Jacobi, Hugo Adolph 1844-1917

14.07.10
Borgmestre Magistratens 3. Afdeling 1891-1909

Foto: Fred. Riise
Kilde: Det Kongelige Bibliotek : Portrætsamlingen.

Jacobi, Hugo Adolph fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Jacobi, Hugo Adolph, f. 1844, Borgmester. Han er født i Nykjøbing paa Sjælland 13. Juli 1844; Forældrene vare Toldforvalter Hugo Adolph J. (Søn af nedennævnte Sam. J.) og Annette f. Herbst. 1863 dimitteredes han privat til Universitetet, ved hvilket han 1868 tog juridisk Embedsexamen."

Borgerrepræsentanter: J
Borgmestre

for at skrive en kommentar.