Knudsen, Harald August Valentin 1823-1891

09.07.10
Borgmestre Magistratens 3. Afdeling 1869-1891

Kilde: Det Kongelige Bibliotek : Portrætsamlingen.

Knudsen, Harald August Valentin fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Knudsen, Harald August Valentin, 1823-91, Borgmester, fødtes 26. Dec. 1823 i Helsingør og var Søn af Politimester og Byfoged, Etatsraad Frederik Ernst Vilhelm K. (d. 1872) og Kirstine f. Bruun."

Borgerrepræsentanter: K
Borgmestre

for at skrive en kommentar.