Lehmann, Carl Frederik Mozart 1858-1933

16.08.10
Borgmestre Magistratens 3. Afdeling 1910-1917

Kilde: Det Kongelige Bibliotek : Portrætsamlingen.

Carl Frederik Mozart Lehmann
Carl Lehmann er født i København 11. november 1858. Han døde 6. juli 1933 og blev begravet på Søllerød Kirkegård. Søn af Dr. Med. G. C. H. Lehmann og Signe Lehmann (døbt Mackeprang).
Carl Lehmann lærte landvæsenet på Ourupgård og var i nogle år ved handlen der og i England. I 1886 blev han assistent i magistratens 3. afdeling - fattigvæsnet. Senere blev han fuldmægtig på Almindelig hospital og fra 1905 inspektør. Fra 1910 var han borgmester for magistratens 3. afdeling. Han var borgmester frem til 1917 hvor forsørgelse af arbejdsløse, indkvartering af husvilde beslaglagde forsørgelsesvæsnets arbejde. I 1914 åbnede den første kommunale vuggestue på Jagtvej.
(Kilde: Dansk biografisk leksikon : bind 8 : Kjærulf-Levetzow og Kraks blå bog : 1933.)

Borgerrepræsentanter: L
Borgmestre

for at skrive en kommentar.