Øllgaard, Christian Krarup 1841-1915

16.08.10
Borgmestre Magistratens 4. Afdeling 1885-1903

Foto: Juncker Jensen.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek : Portrætsamlingen.

Øllgaard, Christian Krarup fra Dansk biografisk Lexikon på Project Runeberg
"Øllgaard, Christian Krarup, f. 1841, Ingeniør og Borgmester. Chr. Ø., Søn af Prokurator Balthasar Krarup Ø. og Christine Laurette Begtrup f. Krarup, er født 2. April 1841 paa Tanderupgaard ved Herning."

Øllgaard, Christian Krarup fra Salmonsens konversationsleksikon på Project Runeberg
"Øllgaard, Christian Krarup, dansk Ingeniør, Havnebygmester, senere Borgmester i Kbhvn, f. 2. Apr. 1841 ved Herning, d. 11. Apr. 1915 i Kbhvn."

Borgerrepræsentanter: Æ-Ø
Borgmestre

for at skrive en kommentar.