Forebyggelse af smittespredning

04.06.20
Her kan du læse om, hvad vi gør for at begrænse smittefaren ifm. Coronavirus i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Coronavirus

I kulturhuset tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19.

Derfor sker genåbningen af kulturhuset gradvis og arbejdet tilrettelægges sådan, at vi kan sikre at kan håndtere færden og nødvendig rengøring.

  • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion.
  • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter.
  • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere.
  • Jævnfør sundhedsmyndighedernes anbefalinger, vil vores bevægelsesrum ikke være åbne. Vi forventer at kunne åbne dem snarest.
  • Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger
  • Vores personale vil guide brugerne og sikre, at der, i videst muligt omfang, ikke befinder sig flere borgere end det maksimale antal tilladte i vores faciliteter
  • Vi sørger for at opsætte markeringer, som angiver flow og afstand, herunder ”hold afstand” stickers på gulvet
  • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler.
  • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit
  • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.

Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte kulturhuset.