Skudhul i væggen

03.02.10
I den ene væg i Rådhusbiblioteks læsesal er der et hul i pudset. Hullet stammer fra 2. Verdenskrig, hvor en kugle blev skudt gennem et af bibliotekets vinduer.

Den 9. april 1945 havde frihedsbevægelsen opfordret til afholdelse af 2 minutters stilhed for faldne modstandsfolk. De to minutters stilhed forløb stilfærdigt, men kort efter at de er afholdt, blev der skudt mod folkemængden på Rådhuspladsen.

"Begivenhederne startede med, at en af Politiets tidligere Udrykningsvogne, K. 10416, kom kørende fra Vestre Boulevard og svingede langsomt ind foran Utrechts Ejendom, da de to Minutter var gaaet. Ud fra Vognen sprang nogle Mænd, som begyndte at skyde med Maskinpistoler. Dette blev øjensynlig Signalet til Skydning ogsaa fra andre Steder, thi i det samme aabnedes Ild fra Hjørnerne paa Pladsen. Ogsaa uniformerede Soldater fra Dagmarhus rykkede ud paa Pladsen og deltog i Skydningen. Vognen foran Utrechts Ejendom blev holdende en halv Snes Minutter, hvorefter Mandskabet igen gik ind i Vognen og kørte bort.
(citat: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse : Fra Januar 1944 til Maj 1945. Overborgmesterens Sekretariat, Raadhuset, 1946. Side 796-797)

"Som meddelt i Gaar blev der skudt paa Raadhuspladsen umiddelbart efter Mindehøjtideligheden ved de to Minutters Stilhed. Under Skydningen gik en Kugle gennem et af Vinduerne i Raadhusets Festsal og slog en Flis af Gelænderet paa Balkonen, 2 Projektiler gik gennem Vinduerne til Læsesalen, og en fjerde Kugle gik ind i Skoledirektørens Forværelse og borede sig fast i Panelet.
(citat: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse : Fra Januar 1944 til Maj 1945. Overborgmesterens Sekretariat, Raadhuset, 1946. Side 798)
Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse

Bogudgaven af Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse findes selvfølgelig i Københavns Bibliotekers samling. Bogen er desuden tilgængelig på internettet. Det er Selskabet for Københavns Historie der har været så venligt at scanne bogen. Onlineudgaven af Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse ligger på selskabets site.

Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse er et genoptryk af de informationsblade der blev sendt til Borgerrepræsentationen og kommunes ledende embedsmænd i perioden 1. januar 1944 til 4. maj 1945. Beretningerne var ikke omfattet af censuren og indeholdte oplysninger som ikke blev trykt i dagspressen. De blev udsendt med bud og med en forventning om at modtagerne behandlede oplysningerne med diskretion.

Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (online)

for at skrive en kommentar.
Materialer