Borgerrepræsentanter: B

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Bak-Jensen, Jens  (1890-1962), arkitekt, branddirektør. - BR: 1954-1958 (Det Konservative Folkeparti)

Bald, Valdemar (1872-1921), murermester. - BR: 1917-1918 (Den Kommunale Vælgerforening)

Balle, Flemming (1951-), fuldmægtig. - BR: 1990-1993 (Socialistisk Folkeparti)

Bang, Nina (1866-1928), mag. art. - BR: 1913-1918 (Socialdemokratiet)

Bautrup, Jette Bergenholz (1947-), socialformidler. - BR: 1994-2009 (Socialdemokratiet - Løsgænger fra 2009)

Bay Jørgensen, Per (1945-). - BR: 1972-1974 ; 1978 (Det Konservative Folkeparti)

Bayer, Henny Antoinette (1921-), faglærer, dagcenterleder. - BR: 1970-1974 ; 1976-1978 ; 1979-1981 ; 1982-1985 (Socialdemokratiet)

Baykal, Ayfer (1976-), konsulent og projektleder. BR: 2010-2017 (Socialistisk Folkeparti). - Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen 2011-2013

Bech, Jørgen Albert (1808-1876), assessor pharm. - BR: 1859. - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1859-1860 ; Rådmand i 4. Afdeling 1860-1866

Becker, Carl (1863-1938), overretssagfører. - BR: 1904-1921 (Antisocialistisk Borgerliste ; Kommunale Vælgerforening) (formand: 1910-1912)

Behrend, Peter Ludvig (ca. 1825-1883), overretsassessor. - BR: 1870-1876

Behrendt, Ove (1920-1993), arbejdsmand. - BR: 1975-1985 (Socialdemokratiet)

Behrndt-Eriksen, Kasandra (), Ph.D. i Statskundskab. - BR: 2018- (Socialdemokratiet)

Bender, Max (1885-1962), murer, landstingsmedlem. - BR: 1937-1945 (Socialdemokratiet)

Benhaddou (Ben Haddou), Abderrahman (f. 1962), overassistent. - BR: 1998-2005 (Centrumdemokraterne)

Bennike, Torbjørn (1893-...), ingeniør. - BR: 1943-1946 (Det Radikale Venstre)

Bentley, Daniel Gottwald Reimer (1786-1869), kancelliråd, borgmester i Køge. - MAG: Borgmester 1821-1857

Benzon, Alfred (1855-1937), fabriksejer, apoteker. - BR: 1896-1908

Benzon, Carl Ludvig Adolf (1823-1891), jurist. - Overpræsident 1886-1891

Benzon, Jacob (1688-1775). - Overpræsident 1747-1750

Berg, Birgit (1926-), kontorfuldmægtig. - BR: 1986-1993 (Socialistisk Folkeparti)

Berndtson, Winnie (1964-). - BR: 1990-2009, (Socialdemokratiet - Løsgænger fra 2005)

Bille, Carl Steen Andersen (1828-1898), cand. jur, folketingsmand. - BR: 1872-1880

Bille-Brahe, Preben (1964-), stud. polit. - BR: 1994-2001 (Venstre)

Bindslev, Alfred (1896-1954), præst, redaktør, folketingsmedlem. - BR: 1925-1938 (Den Kommunale Vælgerforening ; Borgerlig Fællesgruppe). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1938-1940 ; Borgmester for 1.Afdeling 1940-1951

Bing, Harald (1848-1924), fabriksdirektør. - BR: 1896-1898

Bing, Meyer Herman (1807-1883), dampmøller. - BR: 1858-1878

Bjerre, Andras Hansen (ca. 1798-1864, tjekkes), kaptajn, brygger. - BR: 1835-1864

Bjerre, Søren Mathias (ca. 1813-1886), skibsmægler. - BR: 1866-1869

Bjerregaard, Ritt (1941-). - BR: 2006-2009 (Socialdemokraterne). - Overborgmester: 2006-2009

Bjerrum, Niels Efterstigaard (1978-), fuldmægtig. BR: 2014- (Socialdemokraterne)

Bjørklund, Alfred (1901-1972), forretningsfører, folketingsmedlem. - BR: 1946-1954 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1954-1970

Bjørnboe, Martine, P. (1872-1946), afdelingsleder. - BR: 1933-1943 (Socialdemokratiet)

Bjørner, Gudrun (1898-1959), overlærer, folketingsmedlem. - BR: 1950-1959 (Danmarks Retsforbund)

Blangstrup Johansen, C. (...), viktualiehandler. - BR: 1921-1925 (Den Kommunale Vælgerforening)

Bloem, Neil (1982), cand.mag. - BR: 2015-2017 (Socialistisk Folkeparti)

Blom, Julius (1815-1900), tømmermester. - BR: 1849-1855

Blom, Johanne (1859-1937), kommunelærerinde. - BR: 1909-1919, udtrådt (Den Frisindede Kommunale Vælgerforening)

Boas Jensen, Peder (f. 1935), arkitekt. - BR: 1966-1977 (Socialistisk Folkeparti ; Venstresocialisterne)

Bock, Annelise (f. 1948), maler. - BR: 1977-1978 (Kvindelisten)

Bock, Johan Ant. Elias (1800-1848), bagermester. - BR: 1844-1847

Bon, Fridtjof (1866-1929), kommunelærer. - BR: 1908-1909

Bondam, Klaus Jesper (1963-). - BR: 2002-2010 (Det Radikale Venstre). - Borgmester for Teknik- og Forsyningsforvaltningen: 2006-2009. Borgmester for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen 2010

Bondesen, P. Joachim (1852-1908), korpslæge, dr. med. - BR: 1904-1908

Bondrup, J. C., urtekræmmer. - BR: 1845-1851

Bonnesen, E. P. (1846-1932), ingeniør, docent. - BR: 1894-1900

Bonnesen, Helle (1963-), erhvervskvinde. BR: 2018- (Det Konservative Folkeparti)

Bonnesen, Nicolai Frederik (ca. 1802-1873), justitsråd, tobaksfabrikør. - BR: 1842-1872

Bonnichsen, I. C. Elster (1883-1968), dr. phil., skoleinspektør, landstingsmedlemBR: 1921-1946 (Den Kommunale Vælgerforening ; Den Borgerlige Fællesgruppe ; Det Konservative Folkeparti)

Borgbjerg, Frederik J. (1866-1936), cand. phil., redaktør, folketingsmedlem. - BR: 1898-1904 ; 1905-1913 (Socialdemokratiet)

Borgen, David (ca. 1794-1868), grosserer, oberstløjtnant. - BR: 1835-1858

Borlund, J. (1872-1961), sporvejsfunktionær. - BR: 1929-1933 ; 1933-1943 Socialdemokratiet)

Bornemann, C. (1806-1881), kammerjunker, overretsassessor. - BR: 1850-1856

Borup, Ludvig Christian (1836-1903), jurist. - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1883-1903.

Boserup, Bodil (1921-1995), lektor. - BR: 1974-1979 (Socialistisk Folkeparti)

Bostrup, Tina (1965-).  - BR: 2006-2009 (Det Radikale Venstre)

Bouet, Ole Peter (1879-1958), værkmester, folketingsmedlem, landstingsmedlem. - BR: 1921-1933 ; 1937-1940 (Den Kommunale vælgerforening ; Den Borgerlige Fællesgruppe). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1940-1946

Braem, Gotthardt Albrecht (1772-1788). - Overpræsident: 1772-1788

Brandt, Karsten (1955-1994), sygehjælper. - BR: 1986-1993 (Socialistisk Folkeparti)

Brandt, Mozart Theodor Johannes Emil (1860-1930), maskinarbejder. - BR: 1913-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Brank, Kai (1907-1980), rationaliseringschef, HD. - BR: 1954-1970 (Det Konservative Folkeparti). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1970-1978

Brank, Thea (f. 1924). - BR: 1976-1976

Brasch, Bertha (1887-1953), formand. - BR: 1947-1953 (Socialdemokratiet)

Brauer, Kurt (f. 1937-2000). - BR: 1966-1978 (indtil 2.5.1977: Socialistisk Folkeparti)

Brauer, Willy (1916-2004), fagforeningsmand. - BR: 1950-1962 (indtil 1959: DKP; indtil 1960: Uden for partierne; indtil 1967: SF, herefter VS). - MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1962-1970

Bregengaard, Per  (1950-) lektor. - BR: 1988-2007, (Enhedslisten. De Rød-Grønne). - Borgmester for Uddannelse- og Ungdomsforvaltningen: 1998-2005

Brinklund, Jens (1932-), konsulent. - BR: 1982-1985 (Socialdemokratiet)

Brix, Christian Carl (1820-1908), etatsråd, skoleinspektør. - BR: 1858-1892

Broberg, Christian August (1811-1886), grosserer. - BR: 1845-1851

Brochmann, Andrea (1868-1954), landstingsmedlem. - BR: 1917-1943 (Socialdemokratiet)

Broe, Gitte (f. 1949), kontorassistent. - BR: 1982 (Socialdemokratiet)

Broholm, Fanny Hermind (1988-), projektleder. - BR: 2018- (Alternativet)

Brun, Carl Christian (1886-1962), sekretær, direktør. - BR: 1927-1936 (Socialdemokratiet)

Bruun, Max (f. 1933), folketingsbetjent. - BR: 1970- (Socialdemokratiet)

Bruun-Rasmussen, Poul (1896-1942), administrationschef. - BR: 1935-1942 (Det Radikale Venstre)

Bruun-Vierø, Inger Marie (1942-), formidlingschef. - BR: 1990-2005 (Det Radikale Venstre)

Bræstrup, Christian Jacob Cosmus (1789-1870), politidirektør. - Overpræsident 1864-1870

Brøndum, Sophy (1879-), frue. - BR: 1929-1937 (Den Borgerlige Fællesliste)

Brørup, Knud (1919-2004), typograf. - BR: 1966-1974 (Socialistisk Folkeparti). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1974-1978

Braae, Karen (1882-1962), frue. - BR: 1925-1935 (Det Radikale Venstre)

Buch, A. (d. 1878), urtekræmmer. - BR: 1850-1864

Buch, Mette-Katrine Ejby (1974-), . BR: 2014-2017 (Det Konservative Folkeparti)

Buch, Niels (f. 1945), næstformand. - BR: 1986-1988 (Socialdemokratiet)

Budde-Lund, G. (1846-1911), fabrikant. - BR: 1898-1904 ; 1907-1909

Buhl, Jens (f. 1920), advokat. - BR: 1954-1966 (Socialdemokratiet)

Bundvad, Jørgen (1910-1991), kedelsmed. - BR: 1959-1970 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1970-1978

Burgwald, Camilla (1978-). - BR: 2006-2010 (Socialistisk Folkeparti)

Busk Sørensen, Mogens (f. 1961), faglærer. - BR: 1994-1997 (Fremskridtspartiet)

Bülow, Frederik Christoffer (1811-1890). - MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1858.-1860 ; Rådmand for 2. Afdeling 1860-1869

Bülow, Johan Keller (1885-1945), departementschef. - Overpræsident 1928-1945

Bærentsen, V. (1877-1936) formand. - BR: 1926-1936 (Socialdemokratiet)

Bærentzen, Alexander Christian Riber (1830-1902), kommandør. - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1884-1902

Bøgh Larsen, Flemming (1944-2000), afdelingsleder, stud. jur. - BR: 1978-1993

Børre, Julius Sophus Anton (ca. 1823-1898), manufakturhandler. - BR: 1870