Borgerrepræsentanter: C

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Carlbech, Poul (1892-1959), forretningsfører. - BR: 1956-1959 (Socialdemokratiet)

Carlsson, Betty Frydensbjerg (1944-), sekretær. - BR: 1974-1981 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Carlsson, Grete (1936-), seminarielærer. - BR: 1978-1985 (Venstresocialisterne)

Caroc, F. Carl W. (1811-1882), generalmajor. - BR: 1859-1871

Caroc, Johannes (1859-1936), fhv. direktør. - BR: 1923-1929 ; 1932-1933 (Den Kommunale Vælgerforening ; Den Borgerlige Fællesgruppe)

Carstensen, C. J. (...-1865), murermester, løjtnant. - BR: 1858-1865

Carøe, J. F. C. (1817-1893), grosserer. - BR: 1860-1865, tjekkes

Caspersen, Hans (1782-1865), ankersmed. - BR: 1821-1843

Casse, Andreas Lorentzen (1803-1886), jurist. - MAG: 1854-1856

Christensen, A. R. (1879-1950), professor. - BR: 1921-1923 (Den Kommunale Vælgerforening)

Christensen, Balthasar (1802-1882), overretsprocurator. - BR: 1840-1843

Christensen, Bent (1954-), forbundssekretær. - BR: 1990-1993 (Socialdemokratiet)

Christensen, Carl Adolf Ferdinand (ca. 1812-1887), sadelmagermester. - BR: 1848-1858

Christensen, Carl Johan (1921-), snedkermester. - BR: 1984-1985 (Det Konservative Folkeparti)

Christensen, Einar (1913-), trykkeriarbejder. - BR: 1956-1962 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Christensen, Ella E. (1909-1981), kollektør, kasserer. - BR: 1959-1969 (Socialdemokratiet)

Christensen, Jesper (1962-), regnskabschef. - BR: 2002- (Socialdemokratiet) - Borgmester for Børne- og ungdomsforvaltningen 2013. - Borgmester for Socialforvaltningen: 2014-2017. Borgmester for Børne- og ungdomsforvaltningen 2018-

Christensen, Johs. Eske (1914-1990), fuldmægtig, HD. - BR: 1950-1954 (Det Konservative Folkeparti)

Christensen, Lone (1940-), fagforeningsformand. - BR: 1978-1984 (Socialdemokratiet)

Christensen, Ludvig Vilhelm (1878-1956) former, hovedkasserer, Landstingsmedlem. - BR: 1918-1933 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1933-1935

Christensen, Marie (1871-1945), forstanderinde. - BR: 1917-1921 (Socialdemokratiet)

Christensen, Mary (1929-), maler. - BR: 1970 (Socialdemokratiet)

Christensen, Mikkel (1879-1971), forretningsfører. - BR: 1929-1946 ; 1946 (Socialdemokratiet)

Christensen, Oda M. (1901-1996), folketingsmedlem . - BR: 1943-1966 (Det Konservative .Folkeparti). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1966-1970

Christensen, Peter (1885-...), formand. - BR: 1940-1946 (Socialdemokratiet)

Christensen, Viggo (1880-1967), typograf . - BR: 1909-1917. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling. 1917-1938 ; Overborgmester 1.4.1938-25.4.1946 (8 år 25 dage)

Christensen, Viggo Chr. (1889-1958), direktør. - BR: 1936-1946 ; 1946-1954 (Socialdemokratiet)

Christiansen, Carl (1872-1949), forretningsfører. - BR: 1929-1943 (Socialdemokratiet)

Christiansen, Chr. Sophus (1865-1919), snedkermester, forretningsfører, landstingsmedlem. - BR: 1902-1917 (formand 1913-1917) (Socialdemokratiet). MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1917-1919.

Christiansen, Frank (d. 1916), sekretær. - BR: 1958-1961 (Socialdemokratiet)

Christiansen, Niels (1858-1938), kommunelærer. - BR: 1910-1912 (Antisocialistisk Borgerliste)

Christjansen, Disa (1898-1990), overlærer. - BR: 1958-1970 (Det Konservative Folkeparti)

Christoffersen, Bent (1958-), kontorchef. - BR: 1994-1997 (Venstre)

Christoffersen, Grethe (1914-), købmand. - BR: 1974-1981 (Fremskridtspartiet)

Clausen, Axel (1918-2013), vicekontorchef, kontorchef, expeditionssekretær. - BR: 1960-1989 (Det .Konservative Folkeparti)

Clausen, Hans Arreboe (1806-1891), generalkonsul. - BR: 1857-1870

Claussen, Poul B. (1889-1974), apoteker, folketingsmedlem. - BR: 1943-1954 (Det Konservative .Folkeparti). - MAG: Rådmand i 5. Afdeling 1954-1962

Clemmesen, Carl (1899-1966), overlæge, dr. med.. - BR: 1943-1962 (Det Konservative Folkeparti). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1962-1966

Cock-Clausen, Per (1912-2002), landinspektør. - BR: 1966-1970 ; 1970-1974 (Det Konservative Folkeparti)

Cohen, Just (1858-1919), varemægler. - BR: 1908-1909 ; 1913-1919 (Det Radikale Venstre)

Cold, Carl Albrecht (1824-1876), højsteretsassessor. - BR: 1875-1876

Collstrop, Rudolph C. (1812-1877), tømmerhandler, oberst. - BR: 1855-1877

Cortsen, Johan (1814-1888), snedkermester. - BR: 1857-1859

Cramer, Thor (1906-1972), administrationschef. - BR: 1950-1954 ; 1959-1962 (Danmarks Retsforbund)

Crone, Henriette (1874-1933), trykkeriarbejderske. - BR: 1909-1913 (Socialdemokratiet)