Borgerrepræsentanter: D

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Dahl, Andreas (1789-1852), jurist . - MAG: Rådmand 1822-1852

Dahl, Ingvard (1894-1967), tømrer, forbundsformand, folketingsmedlem. - BR: 1937-1954 .(Socialdemokratiet).. - MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1954-1962

Dahlerup, Edvard (1812-1882), professor, dr. med., etatsråd. - BR: 1856-1868

Dahlerup, Hanne, (1944-), kontorchef. - BR: 1990- (Socialdemokratiet)

Damborg, Peder. Chr. (1801-1865), hofforgylder. - BR: 1851-1865

Damkjær Petersen, Thomas (1955-). - BR: 1989 (Venstresocialisterne)

Danielsen, Frode (1891-1974), formand. - BR: 1946-1950 (Danmarks Kommunistiske Parti) ; 1954-1955. - (Socialdemokratiet)

Danstrup, Jens Peter (1881-1971), civilingeniør. - BR: 1933-1937 ; 1938-1950 (Borgerlig Fællesgruppe ; Det Konservative Folkeparti)

Daugstrup, Rasmus Peter (1844-1915), skomager, forretningsfører. - BR: 1899-1915 (Socialdemokratiet)

Daugaard, Thora (1874-1951), redaktør, translatice. - BR: 1919-1921 (Den Uafhængige.Vælgerforening)

David, Chr. Georg Nathan (1793-1874), professor. - BR: 1840-1841. - MAG: Rådmand 1841-1848

Debel, Poul (1920-2013), kontorchef. - BR: 1970-1978 (Socialdemokratiet)

Degerbøl, P. S. (1889-), skoleinspektør. - BR: 1943-1946 (Det Radikale Venstre)

Devald, Leif (1949-), arbejdsmand. - BR: 1978-1993 (Socialdemokratiet)

Dose, Edvin (1907-1969), overassistent, folketingsmedlem. - BR: 1943-1963 (Socialdemokratiet)

Dressler, Rolf E. (1941-), lærer. - BR: 1978-1981 (Venstresocialisterne)

Driefer, Joakim Jakob (1799-1862), jurist, landstingsmedlem. - MAG: Rådmand 1838-1857

Drosthede, Ernst (1903-...), sekretær. - BR: 1946-1952 (Socialdemokratiet)

Dueholm, Lars Berg (1977-), advokat. - BR: 2008-2016 (Venstre 2008-2010 ; Liberal Alliance 2010-)

Duntzfeldt, William Frederik (1792-1863), grosserer, direktør. - BR: 1835-1848. - MAG: Rådmand .1848-1857

Duran, Ömer (1949-2011), præst. - BR: 1982-1985 (Venstresocialisterne ; 1984: Uden for partierne)

Duurloo, John Vilhelm (1859-1922), læge. - BR: 1901-1909 (formand: 1907-1909)

Dybdal, Theodor (1856-1939), fuldmægtig. - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1897-1917

Dybvad, Rune (1988-), studerende. BR: 2014-2017 (Socialdemokraterne)