Borgerrepræsentanter: E

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Ebert, Hermann (1855-1936), grosserer. - BR: 1901-1908

Ebbesen, Carl Chrstian (1968-), civiløkonom. - BR: 2002- (Dansk Folkeparti). - Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen 2014-2017

Eegholm, Peter (ca. 1806-1888), isenkræmmer. - BR: 1841-1847

Egede Olsen, Vagn (1953-), fuldmægtig. - BR: 1983-1985 (Venstresocialisterne)

Egelund, Else (1909-1995), småbørnspædagog. - BR: 1962-1970 ; 1975-1981 (Socialistisk Folkeparti)

Ehlers, Edvard (1863-1937), professor, dr. med.. - BR: 1909-1911 (Antisocialistisk Borgerliste)

Ehlers, Edvard Diderik (1812-1893), polytekniker. - MAG: Borgmester i 4. Afdeling 1858-1885.

Eiø, Hans Jacob (1878-1932), direktør. - BR: 1929-1932 (Borgerlig Fællesgruppe)

Ejbøl Jensen, Hanne (1947-), pædagog. - BR: 1982- (Socialistisk Folkeparti)

Ekman, Stig (1961-), selvstændig. BR: 2011-2013 (Socialdemokraterne)

El Mousti, Hamid (1945-), konsulent. - BR: 1990-2009 (Socialdemokratiet)

Elahi, Lubna (1960-), lærer. - BR: 1990-2001 (Til 7.9.1995: Socialistisk Folkeparti; fra 7.9.1995: Løsgænger ; fra 21.9.1995: Socialdemokratiet)

Elleby Nielsen, Lis (1950-), sygehjælper. - BR: 1986-1989 (Det Konservative Folkeparti)

Emanuel, Bodil Leth (1932-2008), overlærer. - BR: 1974-1981 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Engberg, Agnete (1928-), undervisningsinspektør. - BR: 1978-1979 (Socialdemokratiet)

Engberg, Lars (1943-). - BR: 1982-1989 ; 1998-2005 (Socialdemokratiet).- MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1990-1992 ; Borgmester for 2. Afdeling 1992-1997. - Overborgmester: Fra 27.10.2004-2005

Engelsted, Carl Sophus Marius Neergaard (1823-1914), dr. med.. - BR: 1882-1894

Engelsted, Hanne (1947-), sekretær. - BR: 1974-1975 (Socialistisk Folkeparti)

Engmann, Jørgen Ludvig (ca. 1835-1903), malermester. - BR: 1889-1896

Enrum, Vibeke Syppli (1948-), cand. scient. soc. - BR: 1982-1988 (Venstresocialisterne)

Eriksen, Sven Erik Juel-Brockdorff (1947-), chauffør. - BR: 1993 (Socialistisk Folkeparti)

Ervolder Christensen, Line (1970-), sygeplejerske. - BR: 2018- (Det Konservative Folkeparti)

Espersen, C. N. (1877-1938), frugthandler, redaktør. - BR: 1917-1919 ; 1921-1933 (Den Kommunale Vælgerforening ; Borgerlig Fællesgruppe)

Esskildsen, Frederik Christian (1810-1874), etatsråd, departementsdirektør i Marinen. - BR: 1865-.1874

Estrup, Lauritz Albert Zwergius (1890-1974), redaktør, cand. polit.. - BR: 1938-1950 (Det .Konservative Folkeparti). MAG: Rådmand i 5. Afdeling 1950-1954 ; Borgmester for 4. Afdeling 1954-1962

Ette, C. R. (-1902), murermester. - BR: 1882-1900