Borgerrepræsentanter: F

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Fabricius, Christian (1875-1940), bankdirektør. - BR: 1917-1921 (Den Kommunale Vælgerforening)

Falbe-Hansen, Asta Kit (1907-2003), overlærer, redaktør. - BR: 1958-1966 ; 1969-1970 ; 1970-1978 (Socialdemokratiet)

Falck, J. C. (født før 1812-1856), universitetsbogbindermester. - BR: 1849-1851

Falko, Emanuel P. (1897-1961), redaktør. - BR: 1950-1954 (Danmarks Retsforbund)

Feilberg, Katrina (1979-), projektkonsulent.  - BR: 2006-2013 (Det Radikale Venstre)

Fejer Christiansen, Poul (1964-), økonom. - BR: 1994-1997 (Venstre)

Fenger, Carl Emil (1814-1884), gehejmeetatsråd. - BR: 1868-1874 . - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1875-1883.

Fenger, L. P. (1833-1905), professor, arkitekt.. - BR: 1885-1887

Fergo, Tove (1946-), sognepræst. - BR: 1990-1998 (Venstre)

Ferridtzløff, Inge (1933-), cand. mag.. - BR: 1986 (Socialistisk Folkeparti)

Fey, Bjarne (1960-) direktør. - BR: 2002-2013 (Socialistisk Folkeparti)

Fibiger, Adolph Christian (f. ca. 1790-1862), fabrikør. - BR: 1840-1857

Fiedler, William E. (ca. 1795-1867), grosserer, konsul. - BR: 1841

Finsen, Søren Hilmar Steindor (1824-1886), landshøvding. - Overpræsident 1883-1886

Fischer, J. F. (1868-1922), professor, overlæge. - BR: 1912-1921 (Antisocialistisk Borgerliste ; Den Kommunale Vælgerforening)

Fischer, Jørgen (1933-), assistent. - BR: 1984-1989 (Socialistisk Folkeparti)

Fisker, Johanne (1894-1965), farmaceut. - BR: 1947-1950 (Venstre)

Fjellerad, Bent (1933-), fagforeningsformand . - BR: 1979-1980 (Socialistisk Folkeparti)

Fløtkjær, Alexander (1892-1964), skibstømrer, forretningsfører, direktør, landstingsmedlem. - BR: 1929-1946, formand: 1942-1946 (Socialdemokratiet)

Fog-Møller, Rikke (1965-), biolog. - BR: 1998-2005 (Enhedslisten)

Foss, E. Alex. Anders (1858-1925), ingeniør. - BR: 1903-1907

Foss, Holger (1926-?), fagforeningsformand. - BR: 1966-1970 (Socialistisk Folkeparti)

Fraenckel, S. (1820-1886), tapetfabrikant. - BR: 1868-1886

Frederik, Marianne (1951-). - R: 1986-1993 (indtil 23.11.1992: Venstresocialisterne, herefter Enhedslisten/De rød grønne)

Frederiksen, Jørgen (1935-), arbejdskonsulent. - BR: 1970-1981 (Socialdemokratiet). MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1981-1992

Frederiksen, Rosa (1924-), sekretær. - BR: 1970-1985 (Socialdemokratiet)

Freilev, P. A. (1841-1918), ølhandler. - BR: 1896-1897

Frej, Maria. 1967-, programchef. BR: 2017- (Socialistisk Folkeparti)

Frevert, Louise (1953-), administrerende direktør. - BR: 1994-2009 (Det Konservative Folkeparti, fra 1998: Dansk Folkeparti fra 2005: Centrum Demokraterne fra 2007 (partiet nedlagt september 2007, derefter løsgænger))

Fridericia, Heyman Samuel (1798-1869), silke-, ulden- og lærredskræmmer. - BR: 1842-1853

Friedberg, Richard (1910-1994), ass. overlæge, dr. med. - BR: 1962-1970 (Socialdemokratiet).MAG: Rådmand i 5. Afdeling 1970-1970

Friis, Einar (1877-1954), rodemester, folketingsmedlem. - BR: 1925-1946 (Socialdemokratiet)

From-Andersen, Svend Erik (1908-1989), matros. - BR: 1968-1970 ; 1970-1974 .(Socialdemokratiet)

From-Petersen, Carl (1858-1927), tømrer, forretningsfører. - BR: 1898-1904 ; 1908-1927 (Socialdemokratiet)

Frost, Bente (1937-), afdelingsleder. - BR: 1982-1993 ; 1998-2005 (Venstre).. MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1994-1997

Fugmann, Ella (1897-1959), viceskoleinspektør. - BR: 1954 (Det Konservative Folkeparti)

Fugmann, Johan Fred. (ca. 1806-1862), kobbersmedemester. - BR: 1848-1856

Fussing, Andreas (1871-1958), arkitekt. - BR: 1912-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Fussing, Hans Nielsen (1838-1914), arkitekt, murermester. - BR: 1878-1887. - MAG: Rådmand i 2.Afdeling 1887-1890

Færch, Signe (1982-), socialrådgiverstuderende. - BR: 2010-2014