Borgerrepræsentanter: H

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Hage, Hother (1853-1939), direktør. - BR: 1897-1902.. - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1903-1914

Hagemann, G. A. (1842-1916), fabriksejer. - BR: 1882-1902

Hagen, Frants Peter (ca. 1795-1874), kaptajn, vinhandler. - BR: 1835-1843

Halkier, Hans Peter Andreas (ca. 1808-1860), grosserer. - BR: 1856-1858 ; 1859-1860

Hammerich, Holger H. (1845-1915), ingeniør. - BR: 1887-1893

Hammerich, Johannes Carl Christian (1861-1909), læge. - BR: 1900-1904

Hansen, Ali ( ), lærer. - BR: 2018- (Enhedslisten)

Hansen, Anton (ca. .1837-1906), skomagermester, oldermand. - BR: 1891-1897

Hansen, Andreas E. (1909-), forretningsfører. - BR: 1964-1978 (Socialdemokratiet)

Hansen, Bodil (1919-1992), fagforeningsformand. - BR: 1970-1989 (Socialdemokratiet)

Hansen, Britt Schak (1968-). - BR: 1990-1992 (De Grønne)

Hansen, Carl (1888-1945), direktør. - BR: 1937-1938 (Socialdemokratiet)

Hansen, Chr. (...), møllermester. - BR: 1901-1909

Hansen, Dagny (1901-1985), frue. - BR: 1950-1970 (Socialdemokratiet)

Hansen, Emil (...), restauratør. - BR: 1924-1925 ; 1925-1929 (Socialdemokratiet)

Hansen, Hans Henning (1916-1985), arkitekt. - BR: 1978-1985 (Det Konservative Folkeparti)

Hansen, Hans Nicolai (1835-1910), højesteretsadvokat. - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1873-1897

Hansen, Harald A. (1835-1902), grosserer. - BR: 1870-1885

Hansen, Henning (1880-1945), arkitekt. - BR: 1921-1945 (Den Kommunale Vælgerforening ; Det .Konservative Folkeparti)

Hansen, Henrik Severin (1955-), fuldmægtig. - BR: 1986-1989 (Socialistisk Folkeparti)

Hansen, Holger (1906-...), fagforeningsformand. - BR: 1962-1966 (Socialistisk Folkeparti)

Hansen, H. P. (1797-1861), etatsråd, bankdirektør. - BR: 1834-1841 (formand: 1840) ; 1847-1861 (formand: 1853-1858)

Hansen, H. P. (1797-1861), vexellerer. - BR: 1840-1859

Hansen, Ivan (1918-), maskinarbejder. - BR: 1974-1978 ; 1982-1985 (Danmarks Kommunistiske .Parti) MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1978-1981

Hansen, J. A. (1867-1926), smed, formand, landstingsmedlem. - BR: 1918-1926, formand: 1924-.1926 (Socialdemokratiet)

Hansen, Jens Christian (1847-1920), postbud. - BR: 1904-1906

Hansen, Jens Johannes (1908-...), partisekretær. - BR: 1937-1943 (Danmarks Kommunistiske .Parti)

Hansen, Johan F. C. (1861-1943), grosserer, konsul, handelsminister. - BR: 1903-1908

Hansen, Johannes J. (1908-1976), partisekretær. - BR: 1937-1943 (1941) (Danmarks Kommunistiske .Parti). - MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1946-1954 ; Rådmand i 2. Afdeling 1962

Hansen, Julius C. (1892-1971), forretningsfører. - BR: 1929-1938, formand: 1937-1938. (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1938-1962

Hansen, Kai (1907-), forretningsfører. - BR: 1958-1959 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Hansen, Klaus (1946-), elektriker, formand. - BR: 1978-2005 (Socialdemokratiet)

Hansen, Knud Erik (-1945), civilingeniør. - BR: 1978-1985 (Socialistisk Folkeparti)

Hansen, Lauritz (1894-1965), formand, socialminister. - BR: 1938-1945 (Socialdemokratiet)

Hansen, Litten (-1944), skuespiller. - BR: 1978 (Venstresocialisterne)

Hansen, Ludvig T. (1907-), havnearbejder. - BR: 1946-1956 ; 1962-1973 (Danmarks Kommunistiske Parti). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1956-1962

Hansen, Ludvig V. (-1887), vexellerer. - BR: 1881-1885

Hansen, Margit (1938-), journalist. - BR: 1974-1981 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Hansen, Poul Willy (1908-), inspektør. - BR: 1946-1950 (Dansk Samling)

Hansen, Preben Møller (1929-), forbundsformand. - BR: 1975-1976 (Danmarks Kommunistiske.Parti) ; 1998-2001 (Fælles Kurs)

Hansen, Peter Christian (ca. 1787-1853), brændevinsbrænder. - BR: 1838-1843

Hansen, Rud. (1905-1981), fuldmægtig. - BR: 1957-1958 ; 1962-1970 (Det Konservative .Folkeparti)

Hansen, Sigrid (1899-), skoleinspektør. - BR: 1950-1966 (Det Radikale Venstre)

Hansen, Urban W. T. (1908-1986), sekretær, folketingsmedlem. - BR: 1946-1956 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1956-1962 ; Overborgmester 26.4.1962-31.3.1976 (13 år 10 måneder 4 dage)

Hansteen, Johan Frederik (1829-1876), kancelliråd. - MAG: Rådmand for 2. Afdeling 1873-1876

Harboe, Hans Frederik Munch (ca. 1825-1900), skibsfører. - BR: 1886-1894

Harbou-Hoff, Vilhelmine Ulrike Alvilda (1862-1951), læge. - BR: 1909-1925 (Det Radikale Venstre). - MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1925-1929

Harsdal, Egon (1925-), maskiningeniør. - BR: 1974-1981 (Fremskridtspartiet)

Hartmann, Frederik August (1843-1908), overretssagfører. - BR: 1887-1893

Hauge, Ib (1906-1979), overlærer. - BR: 1946-1950 (Danmarks Kommunistiske Parti)... - ; 1962-.1966 (Socialistisk Folkeparti)

Havlykke, Iris (1898-1973), arbejderske.. - BR: 1946-1950 ; 1956-1958 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Heckscher, Ludvig (1813-1882), overretsprokurator. - BR: 1878-1882

Hedberg, Monika (1931-), pædagog. - BR: 1994-1997 (De Grønne)

Hede Christensen, Anna (1991-), studerende. - BR: 2017 (Dansk Folkeparti)

Hedebol, Peder Nielsen (1874-1959), sekretær, landstingsmedlem. - BR: 1914-1924 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1924-1938

Hedeager Olsen, Ninna (1980-), adjunkt. BR: 2014- (Enhedslisten). - Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen 2018-

Hedegaard, Frank, lektor. - BR: 2002-2009 (Socialistisk Folkeparti)

Hedemann, Christopher (ca. 1781-1843), grosserer, sukkerraffinadør. - BR: 1835-1842

Hedemann, Hellen (1953-). - BR: 1998-2005 (Socialistisk Folkeparti)

Heding, Gyda (1965-), socialrådgiver. - BR: 2018- (Enhedslisten)

Hedlund, Susan (1962-), projektleder. - BR: 2009- (Socialdemokraterne)

Heegaard, Anker (1815-1893), fabrikant. - BR: 1868-1885

Heiberg, Mona (1947-) konsulent. - BR: 1990-2009 (Socialdemokratiet)

Heilesen, C. C. (1886-1943), overretssagfører, folketingsmedlem. - BR: 1919-1921 (Det Radikale Venstre)

Heising, Villy A. (1905-?), civilingeniør, folketingsmedlem. - BR: 1936-1959 (Socialdemokratiet)

Helding, Ole (1955-), lærer . - BR: 1986-1989 (Socialistisk Folkeparti)

Hellberg, Sigvald. A. (1890-1962), typograf, forretningsfører. - BR: 1938-1962, formand: 1946-1962 (Socialdemokratiet)

Hellerung, I. H. (1893-), maskinfabrikant. - BR: 1873-1881

Hellmann, Thorvald Julius (1815-1881), sparekassedirektør. - BR: 1863-1873

Helms, J. (1828-1895), professor, skolebestyrer. - BR: 1892-1895

Helsted, Eivind (1901-1972), højesteretssagfører. - BR: 1958-1970 (Det Konservative Folkeparti)

Helth, Arne (1933-), arkitekt. - BR: 1986-1989 (Det Konservative Folkeparti)

Helweg, Lise - BR: .... ;  2002-2005 (Venstre)

Helweg Petersen, Lilly (1911-2005). - BR: 1970 (Det Radikale Venstre).- MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1970-1978

Hempel, Inger (1889-1947), kontorfuldmægtig. - BR: 1943-1947 (Socialdemokratiet)

Henius, Erik S. (1863-1926), konsul, grosserer. - BR: 1912-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Henius, Grete (1934-), aut. guide, kontorchef. - BR: 1978-2001 (Det Konservative Folkeparti)

Henrichsen, C. S. (1829-1883), højesteretsadvokat. - BR: 1864-1883 (formand: 1873-1883)

Henriksen, Dagmar (1903-1982), frue. - BR: 1954-1958 (Det Konservative Folkeparti)

Hentzen, Ole (1942-), personalechef. - BR: 1986-2005 (Det Konservative Folkeparti)

Herforth, Christian L. A. (1818-1892), overretsprokurator. - BR: 1865-1884

Herforth, H. H. (1793-1883), kaptajn, bogholder. - BR: 1840-1846

Herholdt, Johan Daniel (1818-1902), arkitekt. - BR: 1864-1876

Hertz, Abraham (1799-1875), garvermester. - BR: 1855-1869

Hessel, Karen (1863-1946), frue. - BR: 1912-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Hesselbjerg, Erik (1921-1984), jurst. - Overpræsident 1982-1984

Hey, Alfred (1908-), læge. - BR: 1961-1962 (Venstre)

Heyman, I. W. (1818-1884), kommerceråd. - BR: 1871-1880

Hind, Ingrid (1928-), sekretær. - BR: 1982-1985 (Venstresocialisterne)

Hindkjær Pedersen, Bo (1971-), chefoperatør. - BR: 1998-2000 (Dansk Folkeparti). - Fra 2000-2001 (Venstre)

Hindkjær Pedersen, Vagn (1936-). - BR: 1998-2000 (Dansk Folkeparti). - Fra 2000-2001 (Venstre)

Hindsgaul, Lisbet (1890-1969), statsrevisor. - BR: 1954-1962 (Det Konservative Folkeparti)

Hirsch, Martin (1961-) konsulent. - BR: 1994-1997; 2006-2009 (Venstre)

Hjorth, Franz Christian (1782-1865), nålemagermester. - BR: 1844-1856

Hoffmann, Anna (1861-1923), viceinspektrice. - BR: 1912-1921 (Antisocialistisk Borgerliste ; Den Kommunale Vælgerforening)

Holm, Emil (1819-1917), fhv. godsejer. - BR: 1888-1891

Holm, Frederik Hendrik (...-...), apoteker. - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1887-1892

Holm, Johan Peter (1805-1884), overauditør, overretsassessor. - BR: 1842-1847. - MAG: Rådmand 1847-1858 ; Borgmester for 3. Afdeling 1858-1869.

Holm, Lauritz (1876-.1925), overretssagfører. - BR: 1911-1925 (Antisocialistisk Borgerliste ; Det Konservative Folkeparti)

Holm, P. (1848-1898), skræddermester, folketingsmedlem. - BR: 1897-1898

Holmberg, L. F. (1826-1897), professor, docent. - BR: 1868-1893

Holmblad, L. P. (1815-1890), fabrikør. - BR: 1846-1859

Holmer, Johan Peter (1798-1871), kontorchef. - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1858-1860.

Holst, Marianne (1949-) konsulent. - BR: 1990- (Socialdemokratiet)

Holst Christensen, Anette (1964-), fuldmægtig.  - BR: 2006-2013 (Socialdemokraterne)

Holst Pedersen, Sif (1975-), kontorassistent. - BR: 1998-2001 (Socialdemokratiet)

Holstein, Ulrich Adolph von (1731-1789). - Overpræsident: 1771-1772

Holsøe, Poul (1873-1966), arkitekt. - BR: 1917-1921 (Den Kommunale Vælgerforening)

Holt Nielsen, Knud (1969-) kommunikationsrådgiver. - BR: 2018- (Enhedslisten)

Hommel, Lauritz Lebrecht (ca. 1818-1908), professor, skolebestyrer. - BR: 1869-1893

Hougaard, Jacob (1974-). - BR: 2002- (Socialdemokratiet). - Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: 2006-2009

Hougård, Niels Jørn (1923-?), overlærer. - BR: 1970-1978 (Socialistisk Folkeparti)

Howitz, Frantz J. A. C. (1828-1912), professor, dr. med.. - BR: 1865-1882

Howitz, Johan Christian Bonaventura (1855-1908), ingeniør. - BR: 1903-1908

Hutters, Lars (f. 1942), læge. - BR: 1982-1993 ; 1998-2001 (indtil 18.1.1990 Venstresocialisterne ; herefter ."Byens Oprør" ; fra 23.9.1993: Solidarisk Alternativ)

Hvas Kristiansen, Ole (1956-), stud. mag.. - BR: 1987-1988 (Socialistisk Folkeparti)

Hvass, Anders (1858-1916), overretssagfører. - BR: 1898-1904 ; 1906-1909

Hvass, Anders (f. 1946), advokat. - BR: 1990-1993 (Det Konservative Folkeparti)

Hvidt, L. N. (1777-1856), etatsråd, bankdirektør. - BR: 1840-1856 (formand: 1841-1852)

Hüttemeier, P. Th. (1832-1893), maskinfabrikant. - BR: 1881-1890

Hækkerup, Karen Angelo. - BR: 2002-2005 (Socialdemokratiet)

Hækkerup, Per (1915-1979), forbundsformand, folketingsmedlem. - BR: 1946-1950 (Socialdemokratiet)

Hækkerup, Tue (1975-), officer. BR: 2013 ; 2017 (Socialdemokraterne)

Høiland Andersen, Erik (1916-1968), sekretær, næstformand. - BR: 1962-1968 (Socialdemokratiet)

Høst, Margrethe, se: Neerup, Margrethe Høst

Haagen, C. W. (1792-1871), etatsråd, bankdirektør. - BR: 1840-1846