Borgerrepræsentanter: J

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Jacobi, Hugo Adolph (1844-1917), overretssagfører. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1891-1909.

Jacobsen, Børge (1907-), sekretær. - BR: 1942-1946 (Socialdemokratiet ; Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti)

Jacobsen, Carl (...-1945), vinhandler. - BR: 1913-1918 (Socialdemokratiet)

Jacobsen, J. C. (1811-1887), kaptajn, brygger. - BR: 1843-1857

Jacobsen, Kaja (1974-), studerende. - BR: 1998-2001 (Socialistisk Folkeparti)

Jacobsen, Nils (1918-), familievejleder. - BR: 1970-1974 (Socialdemokratiet)

Jarlov, Rasmus (1977-), teamleder. - BR: 2010-2015 (Det Konservative Folkeparti)

Jarmer, Pelle (1936-), teknisk assistent, forretningsfører. - BR: 1962-1976 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1976-1989

Jelsbak, Jens (1909-1981), provst. - BR: 1954-1973 (Venstre)

Jensen, Agda (1903-1965), telefonistinde. - BR: 1954-1958 (Socialdemokratiet)

Jensen, Anna D. (1867-1961), herreskrædderinde. - BR: 1913-1937 (Socialdemokratiet)

Jensen, Anton (1873-1949), typograf. - BR: 1919-1943 (Socialdemokratiet)

Jensen, Bjarne (1922-), kedelsmed. - BR: 1962-1966 ; 1990-1993 ; 1994-1997 (Socialistisk Folkeparti)

Jensen, Bodil (1933-), frue. - BR: 1978-1997, formand: 1994-1997 (Socialdemokratiet)

Jensen, Børge H. G. (1916-1983), sekretær. - BR: 1950-1962 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1962-1976

Jensen, Caroline (1875-1938), frue. - BR: 1921-1937 ; 1937-1946 (Socialdemokratiet)

Jensen, Chr. (1879-1938), forretningsførerformand, folketingsmedlem. - BR: 1925-1938. (Socialdemokratiet)

Jensen, Diana (1922-1989), husmoder . - BR: 1970-1974 ; 1974-1981 (Socialdemokratiet)

Jensen, Ejner (1943-), revisionssouschef. - BR: 1990-1993 (Socialdemokratiet)

Jensen, Ernst (1881-1961), murermester. - BR: 1925-1937 (Den Kommunale Vælgerforening ; Den. Borgerlige Fællesgruppe)

Jensen, Fanny (1890-1969), forbundsformand, folketingsmedlem. - BR: 1938 ; 1943-1947 .(Socialdemokratiet)

Jensen, Frank (1961-), fhv. minister samt adm. direktør. - BR: 2010- (Socialdemokraterne). - Overborgmester 2010-

Jensen, Hans (...), restauratør. - BR: 1902-1911 (Socialdemokratiet)

Jensen, H. V. (1871-1940), postbudformand. - BR: 1917-1929 (Socialdemokratiet)

Jensen, Janus (1907-), formand. - BR: 1946-1949 (Danmarks Kommunistiske Parti ; 1949-1950: Uden for partierne)

Jensen, Jens (1859-1928), journalist, folketingsmedlem. - BR: 1893-1903 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 2. Afdeling 1903-1924. - Overpræsident: 1924-1928.

Jensen, Joan (1955-), kontorassistent. - BR: 1978-1981 (Socialdemokratiet)

Jensen, Joan. - BR: 2002-2005 (Socialdemokratiet)

Jensen, Jonas Bjørn (1986-), studerende. - BR: 2010- (Socialdemokraterne)

Jensen, Lars (1952-). - BR: 1998-2001 (Det Radikale Venstre)

Jensen, Liss (1955-), kontorassistenst. - BR: 1982-1983 (Socialdemokratiet)

Jensen, Mogens (1942-), assistent. - BR: 1970-1974 (Det Radikale Venstre)

Jensen, Poul A. (1917-1991), buschauffør. - BR: 1974-1985 (Socialdemokratiet)

Jensen, Richard (1894-1974), formand. - BR: 1934-1943 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Jensen, Severin (1833-1893), malermester, møbelfabrikant. - BR: 1875-1893

Jensen, Thorkild (1888-1947), skoleinspektør. - BR: 1929-1933 (Socialdemokratiet)

Jensen, Valdemar (1870-1915), inkassator. - BR: 1908-1915 (Socialdemokratiet)

Jensen, Viggo R. (1905-1960), kommunelæge. - BR: 1950-1960 (Socialdemokratiet)

Jeppsen, Marie (1964-), pædagog. - BR: 1998-2001 (Enhedslisten)

Jeppesen, Viggo (1897-1961), næstformand. - BR: 1956-1961 (Socialdemokratiet)

Jespersgaard, Leo (1942-), murersvend. - BR: 1986-1989 (Venstresocialisterne)

Jessen, Laurits (1868-1946), overretssagfører, folketingsmedlem. - BR: 1913-1914 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1914-1938

Johannesen, Holger (1877-1954), tapetserermester. - BR: 1943-1950 (Det Konservative Folkeparti)

Johannesen, J. P. (...), fhv. belysningsarbejder, formand. - BR: 1913-1924 (Socialdemokratiet)

Johansen, Anna (1867-1936), herreskrædderinde. - BR: 1909-1936 (Socialdemokratiet)

Johansen, Ernst (1907-1968), journalist. - BR: 1961-1965 (Socialdemokratiet)

Johansen, Jens (1883-1932), forretningsfører. - BR: 1917-1932 (Socialdemokratiet)

Johansen, Jens (1952-), sognepræst . - BR: 1994 ; 1998-2005 (Socialistisk Folkeparti). - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1994-1997

Johansen, Jonna (1925-). - BR: 1990-1997 (Fremskridtspartiet)

Johansen, Kasper (1970-), folkeskolelærer.  - BR: 2006-2009 ; 2010-1013 (Det Radikale Venstre)

Johansen, Oscar (...), hovedkasserer. - BR: 1921-1923 (Socialdemokratiet)

Johansen, Oscar (1860-1942), overretssagfører. - BR: 1897-1903

Johansen, Silius (1871-1938), oldermand, tømmermester, branddirektør. - BR: 1918-1923 (Den .Kommunale Vælgerforening). - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1923-1938

Jonquieres, Frederik Lindam Godefroi de Dompierre de (1854-1925), jurist. - Overpræsident 1911-1924

Juul, Vilhelm Frederik Ferdinand (ca. 1850-1909), slagtermester. - BR: 1890-1898

Juul Andersen, Peter (1918-), arbejdsmand. - BR: 1970-1985 (Socialdemokratiet)

Jæger, Kirsten (1924-), gavebodsindehaver. - BR: 1986-1987 (De Grønne)

Jønson, J. P. (1865-1940), tapetserer, folketingsmedlem. - BR: 1901-1921 (Socialdemokratiet)

Jørgensen, Anker (1922-), formand. - BR: 1961-1964 (Socialdemokratiet)

Jørgensen, Arvid (1920-), sporvejsfunktionær, fagforeningsformand. - BR: 1962-1970 (Socialistisk Folkeparti)

Jørgensen, Carl-Einar (1928-), seminarielektor. - BR: 1970-1984 (Socialdemokratiet)

Jørgensen, Ejgill (1910-1975), forretningsfører. - BR: 1958-1962 (Socialdemokratiet)

Jørgensen, Elna Kirstine (26.9.1916-8.1.1990), frue, formand for Kvindelige Kommunale Arbejderes Organisation. - BR: 1970- (Socialdemokratiet)... - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1970-1978

Jørgensen, Eugen (1858-1910), arkitekt. - BR: 1904-1910 (Antisocialistisk Borgerliste)

Jørgensen, Finn (1921-), civilingeniør, kaptajn. - BR: 1954-1957 (Det Konservative Folkeparti)

Jørgensen, J. C. (-1888), tømmermester. - BR: 1885-1888

Jørgensen, Lisbet (1934-), socialrådgiver. - BR: 1962-1970 (Socialistisk Folkeparti)