Borgerrepræsentanter: K

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Kabell, Morten (1970-), lærerstuderende. - BR: 1998-2001 ; 2007-2017 (Enhedslisten). - Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen 2014-2017

Kallestrup, Lauge R. (1907-1993), kontorchef, cand. polit., arbejdsformidlingschef. - BR: 1954-.1978 (Socialdemokratiet)

Kampmann, Dorte (1951-), cand. phil.. - BR: 1986-1986 (De Grønne)

Kaper, Ernst Christian (1874-1940), Dr. phil.. - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1917-1940 (Det Konservative Folkeparti)

Kaper, J. (1838-1905), overlærer. - BR: 1896-1902

Karstensen, Asger (1874-1945), redaktør. - BR: 1917-1921 (Den Kommunale Vælgerforening)

Kastrup Olsen, Johannes (1898-1986), skibsfører, landstingsmedlem. - BR: 1945-1946 ; 1950-1953 (Det Konservative Folkeparti)

Kaule, Lilian Parker (1987-), psykolog. BR: 2014-2015 (Liberal Alliance)

Kaye, Charley (1933-), ældrekonsulent. - BR: 1986-1993 (Socialdemokratiet)

Kayser, Harald H. (1817-1895), tømmermester. - BR: 1848-1895 (formand: 1863-1873, 1883-1885)

Keil, Andreas Liske (1979-), redder. BR: 2014- (Socialdemokraterne)

Keller, Johan C. H. R. (1830-1884), direktør, professor. - BR: 1883-1884

Kerrn, Johan Christian (-1862), tømmermester, kaptajn. - BR: 1833-1842

Khader, Naser (1963-), cand. pol., konsulent. - BR: 1998-2001 (Det Radikale Venstre)

Khan, Wallait (1953-) kontorfunktionær. chauffør. - BR: 1994-1997 (Indvandrerlisten) ; 1997-2000 (Socialistisk Folkeparti) ; Fra 2000/2001-2005 (Venstre); Løsgænger fra 2005-2009

Kierulff, Andreas Christian (1782-1846), politidirektør. - Overpræsident 1834-1846

Kiær, C. F. (1859-1929), driftsbestyrer, kaptajn. - BR: 1913-1917 ; 1917-1924 (Antisocialistisk Borgerliste ; Den Kommunale Vælgerforening)

Kiær, Edel Augusta (1871-...), tandlæge. - BR: 1921-1925 (Den Kommunale Vælgerforening)

Kjeldgaard, Bo Asmus (1957-). - BR: 1998-2011 (Socialistisk Folkeparti). Borgmester for Miljø- og Forsyningsforvaltningen: 1998-2001; Borgmester for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 2002-2005; Borgmester for Børne- og Ungdomsforvaltningen: 2006-2009; Borgmester for Teknik- og miljøforvaltningen 2010-2011

Kjæld, Gertrud (1911-1987), skoleinspektør. - BR: 1970-1974 (Socialdemokratiet)

Kjær, Peter Bernhard (ca. 1835-1911), grosserer. - BR: 1890-1893 .. - MAG: Rådmand i 3. Afdeling .1893-1899

Kjær, Vibeke (1944-), stud. mag.. - BR: 1970-1974 ; 1976-1978 (Socialdemokratiet)

Kjær Christensen, Jens (1948-), specialarbejder. - BR: 1992-2009 ; 2016- (Enhedslisten. De Rød-grønne)

Klausen, Kristoffer Marqvard (1852-1924), lærer, folketingsmedlem. - BR: 1893-1899 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1899-1914 (Socialdemokratiet)

Klein, Christian Sophus (1824-1900), højesteretssagfører. - Overpræsident 1892-1899

Klüwer, C. (1880-1950), hovedkasserer. - BR: 1929-1950 (Socialdemokratiet)

Knudsen, Harald August Valentin (1823-1891), herredsfoged. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling.1869-1891.

Knudsen, O. G. (1828-1885), højesteretsassessor. - BR: 1884-1885

Knudsen, Peter Christian (1848-1910), forretningsfører, folketingsmedlem. - BR: 1897-1902.. - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1902-1909 ; Borgmester for 3. Afdeling 1909-1910

Knudsen, Thora (1861-1950). - BR: 1909-1912 (Antisocialistisk Borgerliste)

Knuth, Johan Henrik Marcus greve (1976-), økonom. - BR: 2018- (Venstre)

Knudtzon, P. C. (1789-1864), grosserer. - BR: 1840-1842

Koch, Jens (1933-), cand. polit.. - BR: 1981 (Socialdemokratiet)

Koch, Jørgen H. (1861-1935), retsformand. - BR: 1903-1909

Koch, Otto Valdemar (1852-1902), arkitekt. - BR: 1891-1897

Koch, Peter Frederik (1832-1907), justitiarius. - BR: 1882-1898 (formand: 1885-1895)

Kohl, Ulrik (1972-), organisationssekretær. BR: 2014- (Enhedslisten)

Kolbjørn, Ib (1905-1974), sekretær. - BR: 1933-1938 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1938-1970

Kongstad Petersen, Gitte (1947-). - BR: 1985 (Socialdemokratiet)

Kongsaa, Johanne M. E. (1899-1969), formand. - BR: 1950-1969 (Socialdemokratiet)

Koppel, Ulla (1940-), boghandlermedhjælper. - BR: 1986-1988 (Venstresocialisterne)

Koppel, Valdemar (1867-1949), redaktør, cand. mag.. - BR: 1917-1927 (Det Radikale Venstre)

Kornerup-Koch, H. J. (1868-1944), tømmermester. - BR: 1909-1912 (Antisocialistisk Borgerliste)

Korsgaard, Kristian (1885-1964), arbejdsdirektør, cand. polit.. - BR: 1937-1946 (Socialdemokratiet)

Krag, Erik (1878-1946), kreditforeningsdirektør. - BR: 1921-1925 (Den Kommunale Vælgerforening)

Kramer Mikkelsen, Jens (1951-), lærer. - BR: 1978-1989; 1998-2004 (Socialdemokratiet). - Overborgmester 15.2.1989-24.10.2004

Kramer Mikkelsen, Lars (1956-), lærer. - BR: 1990 (Socialdemokratiet)

Krause, Johan Wilhelm (ca. 1803-...), stenhugger.. - BR: 1860-1861

Krause, Richard Christian (1878-1945), expeditionssekretær. - BR: 1913-1917 (Det Radikale Venstre)

Krieger, A. F. (1817-1893), professor. - BR: 1848-1855

Kristensen, Kasper Heumann 1977-, finansdirektør. BR: 2016-2017 (Liberal Alliance 2016 ; Løsgænger 2016-)

Kristensen, Kurt (1948-), typograf. - BR: 1974-1989 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Kristensen, Marinus (1891-1928), redaktør. - BR: 1925-1928 (Socialdemokratiet)

Krog, Maja (1981), selvstændig. - BR: 2018- (Alternativet)

Krogh, Marlene (1962-), ungdomsboligkonsulent. - BR: 1998-2003 (Socialistisk Folkeparti)

Kruuse, Carl Anton (1924-), farvehandler. - BR: 1973-1974 (Venstre)

Kunst, Aage (1885-1949), grosserer. - BR: 1929-1933 (Den Borgerlige Fællesliste)

Kyhl, H. (1793-1866), urmagermester. - BR: 1837-1859

Kühle, Frederik Emil von der Aa (1852-1902), fabrikant. - BR: 1901-1902

Kyster, Henning (1901-1960), direktør. - BR: 1950-1960 (Det Konservative Folkeparti)

Kærn, Arild Teit (1908-1991), overlæge, dr. med. - BR: 1946-1947 (Danmarks Kommunistiske Parti). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1947-1956

Købke, J. P. (1824-1898), ingeniørkaptajn.. - BR: 1863-1868