Borgerrepræsentanter: L

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Lamm, A. F. (1856-1928), vexlerer. - BR: 1898-1904 ; 1909-1913 (Socialdemokratiet) (formand: 1909-1910, 1912-1913)

Lange, C. G. (1834-1900), professor, dr. med.. - BR: 1883-1897

Lange, Jakob (1946-), studievejleder. - BR: 1976-1978 (Socialistisk Folkeparti)

Lange, Michael (1788-1856), jurist. - Overpræsident 1846-1856

Langebæk, Jesper (1952-), bestyrer. - BR: 1990- (Danmarks Kommunistiske Parti 1990-1991 ; Socialistisk Folkeparti 1991-)

Lannung, Hermod (1895-1996), landsretssagfører, landstingsmedlem. - BR: 1933-1951 (Det Radikale.Venstre)

Larsen, Ernst (1905-1958), landsformand. - BR: 1953-1958 (Socialdemokratiet)

Larsen, Ferdinand (1842-1917), tømmermester. - BR: 1902-1909

Larsen, H. Chr. (...-...), urtekræmmer. - BR: 1904-1905 ; 1911-1912 (Antisocialistisk Borgerliste)

Larsen, Helga (1884-1947), bryggeriarbejderske, folketingsmedlem. - BR: 1913-1944 (Socialdemokratiet). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1944-1946

Larsen, Helle Lisbeth (1958-), stud. mag. . - BR: 1988-1989 (Venstresocialisterne)

Larsen, Julius (1875-...), murermester. - BR: 1931-1933 (Det Radikale Venstre)

Larsen, L. (1821-1902), hofmøbelfabrikant, kaptajn. - BR: 1876-1889

Larsen, Lars Christian (1813-1873), overretsprokurator. - BR: 1850-1858 ; 1860-1863 (formand: 1860-1863). - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1863-1873.

Larsen, N. F. (1814-1881) handskemagermester. - BR: 1858-1868

Larsen-Jensen, Winnie (1954-), lærer. - BR: 1978-1989 ; 1997-2009. - Borgmester for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1989-1997. (Socialdemokratiet - løsgænger 2007)

Lassen, Alexandra Karen Marie (1864-1921), redaktør. - BR: 1917-1919 (Venstre)

Lassen, Johan (1916-1980), vicekontorchef. - BR: 1970-1978 ; 1979-1980 (Socialistisk Folkeparti)

Lassen, N. K. P. (1848-1923), overretsassessor, dr. jur.. - BR: 1889-1897

Lau, Anker (1901-1989), grosserer, folketingsmedlem. - BR: 1946-1950 (Venstre)

Laurberg, Mette (1983-), socialrådgiver. BR: 2014-2017 (Socialdemokraterne)

Lauritzen, C. A. (1872-1934), grosserer. - BR: 1927-1929 (Den Liberale Borgerliste)

Lauritzen, Rikke (1973-), politisk medarbejder.  - BR: 2006- (Enhedslisten)

Lausten, Agnete (1935-), sekretær, cand. jur.. - BR: 1962-1989 (Det Konservative Folkeparti)

Lawson, Lartey Godwin (1960-), cand. oecon. agro.. - BR: 2013 (Det Radikale Venstre)

Led, Sofie K. (1981-), stud. cand.scient.san. - BR: 2010-2013 (Socialdemokraterne - løsgænger 2013)

Leerbech, Birthe (1923-), oversygeplejerske. - BR: 1970-1974 ; 1978-1993 (Det Konservative Folkeparti)

Leerbeck, Adolph (1857-1923), fabrikant, cand. pharm.. - BR: 1905-1913 (Det Radikale Venstre)

Legaard, Gunhild (f. ...), ... - BR: 2004-2005 (Dansk Folkeparti)

Lehmann, Carl Frederik Mozart (1858-1933), inspektør. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1910-1917.

Lehmann, Orla (1810-1870), højesteretsadvokat. - BR: 1840-1846 ; 1847-1848

Lehmann, W. O. W. (1817-1894), oberst:. - BR: 1870-1882

Lemming, Lars Andreas (1866-1927), overretssagfører. - BR: 1913 (Det Radikale Venstre)

Lequime, Ellen (1940-) økonomichef. - BR: 1994-1997 (Det Konservative Folkeparti)

Levison, F. (1843-1907), professor, dr. med.. - BR: 1905-1907

Lichtenberg, C. F. (1837-1990), cand. polyt., bagermester. - BR: 1881-1893

Lillie, Richard (1884-1978), materielforvalter ved statsbanerne. - BR: 1925-1943 (Det Radikale Venstre). - Mag: Rådmand i 4. Afdeling 1943-1954

Lind, Niels Christian (ca. 1802-...), farver, kaptajn. - BR: 1854-1860

Linnemann, Stephan (1824-1896), jurist. - MAG: Borgmester for 3. Afdeling 1857-1862 ; Borgmester for 1. Afdeling 1857-1862.

Lindgaard Jensen, Karl (1921-), vagtfunktionær. - BR: 1970-1974 (Socialdemokratiet)

Lolle, Reinhold (1896-1952), formand. - BR: 1945-1950 (Socialdemokratiet)

Lonning-Skovgaard, Cecilia (1975-), leder. - BR: 2008- (Venstre). - Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2018-

Lorentsen, Karen (1892-1983), frue. - BR: 1942-1946 (Det Radikale Venstre)

Lorentzen, A. (...-...), snedkermester. - BR: 1907-1913 (Socialdemokratiet)

Louw Larsen, Gerda (1929-), sekretær, socialrådgiver . - BR: 1970-1981, formand: 1976-1981 (Socialdemokratiet)

Lowzow, Marie Antoinette von (1899-1985), kommandørinde, folketingsmedlem. - BR: 1950-1954 (Det Konservative Folkeparti)

Lund Charlotte (1982-), projektkoordinator. BR: 2014- (Enhedslisten)

Lund, J. C. (ca. 1799-1875), agent, grosserer. - BR: 1835-1867

Lund, J. G. (1777-1867), hofsnedkermester. - BR: 1859-1882

Lund, J. H. (ca. 1783-1852), grosserer, silke- og klædekræmmer. - BR: 1837-1843

Lund, Theodor (1834-1918), grosserer. - BR: 1895-1901

Lund, Troels (1802-1867), professor, kgl. teatermaler. - BR: 1843-1867

Lund Poulsen, Viggo (1907-), havnearbejder. - BR: 1933-1934 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Lundberg, Knud Børge (1922-1986), forretningsfører. - BR: 1969-1978 (Socialdemokratiet)

Lunde, P. F. (1803-1893), jernstøber. - BR: 1840-1851

Lunding, Elsebeth (1943-), sekretær. - BR: 1986-1993 (Socialistisk Folkeparti)

Lundqvist, Claus (1950-), fængselsbetjent. - BR: 1981-1981 ; 1983-1985 (Venstresocialisterne)

Lustrup, Gunnar Appel (1926-), jurist. - Overpræsident 1984-1996

Lühe, August Volrath von der (1705-1778). - Overpræsident 1771-1772

Lyngsie, M. C. (1864-1931), forretningsfører. - R: 1900-1914 (Socialdemokratiet)

Lütken, Jens-Kristian (1981-), konsulent. BR: 2014- (Venstre)

Lüttichau, Hans Helmuth (1794-1869), amtmand. - Overpræsident: 1857-1864

Lønborg, Mogens (1952-), cand. jur. - BR: 2001-2013 (Det Konservative Folkeparti). - Borgmester for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: 2006-2009