Borgerrepræsentanter: M

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Madsen, Carl F. (1862-1931), formand, landstingsmedlem. - BR: 1913-1925 (Socialdemokratiet)

Madsen, Elhardt (1939-), havnemester. - BR: 1974-1993 (Centrumdemokraterne)

Madsen, F. K. (1864-1937), journalist, folketingsmedlem. - BR: 1917-1937 (Socialdemokratiet)

Madsen, Jensine Magda Kristine (1898-...), cand. pharm.. - BR: 1950-1954 (Danmarks Retsforbund)

Madsen, Julius (1873-1938), ingeniør. - BR: 1923-1933 (Den Kommunale Vælgerforening/Den .Borgerlige Fællesgruppe)

Madsen, Otto (1923-), sekretær . - BR: 1978-1993 (Socialdemokratiet)

Madsen, Trine (1975), historiker. - BR: 2018- (Socialdemokratiet)

Magius, Albert (1869-1941) postmester. - R: 1909-1917 (Antisocialistisk Borgerliste). - MAG: .Rådmand i 5. Afdeling 1917-1941

Maire, Emil le (1945-). - Overpræsident: Fra 2000-

Mamsen, Majbritt (1965-), kontorassistent. - BR: 2002-2009 (Det Konservative Foilkeparti)

Mannheimer, J. H. (1835-1890), grosserer. - BR: 1880-1890

Mannheimer, V. (ca. 1842-1895), varemægler. - BR: 1891-1895

Marcussen, M. (...-...), brændevinsbrænder, kaptajn. - BR: 1831-1842

Marstrand, Casper Troels Daniel (1815-1889), bagermester. - BR: 1857-1863

Marstrand, Jacob Nikolaj (1848-1935), bagermester. - BR: 1893-1900. - MAG: Rådmand i 4. .Afdeling 1900-1903 ; Borgmester i 4. Afdeling 1904-1917.

Martinussen, Peter (1956-) konsulent. - BR: 1986-1992; 1994- (Socialdemokratiet). - Borgmester for Sundhedsforvaltningen: 1998-2001. -  MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1992-1993

Maskell, Kim (1954-), afdelingsleder, cand. techn. soc. . - BR: 1986-31.12.1993 .(Venstresocialisterne)

Matthiesen, Hedevig (1877-1958), frue. - R: 1925-1950 (Den Kommunale Vælgerforening/Den Borgerlige Fællesgruppe/Det Konservative Folkeparti)

Meinert, Nikolai Jonathan (1791-1877), grosserer. - BR: 1847-1857

Meinild Pedersen, Helga (1933-), fritidspædagog. - BR: 1978-1985 ; 1989-1989 ; 1992-1993 (Socialdemokratiet)

Meisling, Aage A. (1867-1941), øjenlæge, dr. med.. - BR: 1921-1933 (Socialdemokratiet)

Meisner, Pia (1952-). - BR: 1986-1989 (Socialistisk Folkeparti)

Melchior, Karen (1980-), diplomat. BR: 2018- (Det Radikale Venstre)

Melchior, Moritz (1816-1883), grosserer. - BR: 1851-1868

Melchior, Moses (1825-1912), grosserer. - BR: 1868-1884

Meldahl, F. (1827-1908), etatsråd, kammerherre. - BR: 1866-1892

Metz, Heinrich (-1935). kvartermester. - BR: 1990-2005 ; 2009 (Socialistisk Folkeparti)

Meyer, Axel (1846-1914), voxdugsfabrikant. - BR: 1889-1897

Mikkelsen, H. (1899-1964), postmester. - BR: 1953-1964 (Det Konservative Folkeparti)

Mikkelsen, Nana (1943-), lærer. - BR: 1978-1979 (Venstresocialisterne)

Mikkelsen, P. (...-...), cigarhandler, forretningsfører. - BR: 1914-1925 (Socialdemokratiet)

Miliam, Inger (1929-), .... - BR: 1981-1981 (Det Konservative Folkeparti)

Milo, F. A. (1899-...), kasserer. - BR: 1958-1962 (Det Radikale Venstre)

Milthers, Sven. - BR: 2002-2005 (Socialistisk Folkeparti)

Moesgaard, A. (1885-1962), købmand, grosserer, landstingsmedlem. - BR: 1946-1947 (Venstre)

Mollerup, Herman Andreas (Anders) (1798-1886), konferentsråd, højestretsassessor. - BR: 1857-.1875 (formand: 1858-1860). - MAG: Borgmester 1846-1854

Moltke, Carl Adam Christian (1907-1985), jurist. - Overpræsident 1945-1977

Moltke, Werner Jasper Andreas (1755-1835). - Overpræsident 1816-1834

Monrad, D. G. (1811-1887), mag. art.. - BR: 1841-1846

Mortensen, Sophus (...-...), arbejdsmand, fabriksarbejder. - BR: 1907-1909 ; 1912-1924 (Socialdemokratiet)

Munch, Elna (1871-1945), cand. mag.. - BR: 1917-1925 (Det Radikale Venstre)

Munch, Flemming Steen (1947-), vicepolitiinspektør. - BR: 2010- (Venstre)

Munck, Chr. A. (1850-1911), urtekræmmer. - BR: 1894-1897

Munck, Christian Henrik (1843-1895), grosserer. - BR: 1886-1895

Mundt, Gerda (1874-1956), cand. phil.. - R: 1919-1946 (Den Kommunale Vælgerforening/Den .Borgerlige Fællesgruppe/Det Konservative Folkeparti)

Mundt, Just Henrik (1789-1959), konferensråd . - MAG: Borgmester 1837-1857

Mustapha, Khaled.  - BR: 2006 (Enhedslisten)

Muus, Oscar B. (1847-1918), grosserer. - BR: 1889-1895
Müffelmann, Herman Christian (1776-1848), grosserer. - BR: 1830-1841

Müller, C. C. (ca. 1805-1855), oberstløjtnant, oldermand i hørkræmmerlauget. - BR: 1851-1855

Müller, Otto Frederik (Friederich Otto) (1807-1882), overauditør, overretsassessor. - BR: 1842-.1849

Münter, Carl Vilhelm Theodor (1798-1841), justitsråd. - MAG: Rådmand 1827-1841

Mygind, Klaus (1955-), skoleleder. - BR: 2010- (Socialistisk Folkeparti)

Møller, Bente (1953-) socialrådgiver. - BR: 1994-2005 (Enhedslisten. De Rød-grønne)

Møller, Bjørn (1907-1985), pianofabikant. - BR: 1958-1966 (Det Konservative Folkeparti)

Møller, Carl. J. (...-...), kommunelærer. - BR: 1900-1929 (Socialdemokratiet)

Møller, Erik (1958-), adjunkt, Ph. D.. - BR: 1994-1997 (Det Radikale Venstre)

Møller, Fr. (1839-1917), hofpianofortefabrikant. - BR: 1875-1883

Møller, Gerda (1914-2004), folketingsmedlem. - BR: 1978-1985 (Det Konservative Folkeparti)

Møller, Holger Christian Valdemar (1854-1943), havnebygmester. - BR: 1896-1902 ; 1903-1917 .(Antisocialistisk Borgerliste).. - MAG: Borgmester i 4. Afdeling 1917-1925

Møller, Julius Alfred Vilhelm (1858-1939), arkitekt. - BR: 1898-1902

Møller, Niels R. (1857-1927), handelsgartner. - BR: 1901-1907 ; 1909-1912 (Antisocialistisk Borgerliste)

Møller, Poul (1858-1934), hotelforpagter. - BR: 1913-1917 ; 1917-1921 (Antisocialistisk .Borgerliste/Den Kommunale Vælgerforening)

Møller, Poul (1919-), fhv. minister, advokat. - BR: 1974-1975 (Det Konservative Folkeparti)

Møller, Rogert (1844-1918), arkitekt. - BR: 1892-1898

Møller, Susanne (1953-), fysioterepeut.  - BR: 2010-2013 (Det Konservative Folkeparti)

Maag, Christian Ludvig (ca. 1809-1861), grosserer. - BR: 1846-1861