Borgerrepræsentanter: P-Q

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Pagels, Ole (1941-), kontorchef. - BR: 1981-1985 (Venstre)

Palbo, Hans (1871-1953), overopsynsmand. - BR: 1921-1943 (Socialdemokratiet)

Palsbro, Kell Johansen (1937-), revisor. - R: 1978-1981 (Det Konservative Folkeparti)

Paludan, Frederik (1850-1933), slotsgartner. - BR: 1892-1898

Paludan-Müller, Astrid (1873-1930), fuldmægtig. - BR: 1910 (Venstre)

Paulsen, Marta J. K. (1898-....), formand. - BR: 1950-1961 (Socialdemokratiet)

Peck, Brian (1933-), arkitekt. - BR: 1990-1993 (Det Konservative Folkeparti)

Pedersen, Aage H. B. (1925-), fhv. fabrikant. - BR: 1998-2001 (Dansk Folkeparti)

Pedersen, Erik (1950-), . - BR: 1979-1980 (Venstresocialisterne)

Pedersen, Hans Peder (1944-), stud. mag. scient. soc. - BR: 1986-1989 (De Grønne)

Pedersen, Peder Jørgen (1870-1962), skoleinspektør, cand. mag. - BR: 1913-1925 (Socialdemokratiet) (formand: 1924-1925). - MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1925-1938

Pedersen, Svend G. (1927-), ejendomsinspektør. - BR: 1990-1993 (Centrumdemokraterne)

Pedersen, Thomas (1895-1954), typograf. - BR: 1946-1950 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Pedersen, Thorvald (1891-1948), chauffør, forretningsfører. - BR: 1924-1936 (Socialdemokratiet)

Pedersen, Troels Georg (1800-1877), grosserer. - BR: 1841-1842

Pedersen, Vald. (1892-1978), bogtrykker. - BR: 1937-1954 (Det Radikale Venstre)

Perdrup, Axel (1911-1990), overlæge, professor, dr. med. - BR: 1966-1974 (Det Konservative Folkeparti)

Persson, Ib (1922-), overlæge, dr. med. - BR: 1982-1985 (De Frie Demokrater)

Peters, Tine (1971-), stud. ling. merc. - BR: 1998-2001 (Venstre)

Petersen, Børge (1805-1879), hattemagermester. - BR: 1842-1858. - MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1858-1879

Petersen, Birgit E. (1955-), arkitekt. - BR: 1990-1996 (Socialistisk Folkeparti ; 1996-: (Socialdemokratiet)

Petersen, Bjarne (1949-), litograf. - BR: 1982-1989 ; 1994-1997 (Socialistisk Folkeparti)

Petersen, Børge (....-....), .. - MAG: Rådmand 1858-1879. -

Petersen, Carl C. (1911-1983), sekretær, .konsulent. - BR: 1950-1970 (Socialdemokratiet)

Petersen, Dirch (1914-1972), fagforeningsformand. - BR: 1970-1972 (Socialdemokratiet)

Petersen, Emil (....-....), murermester. - BR: 1927-1929 (Den Kommunale Vælgerforening)

Petersen, H. P. (....-....), høker. - BR: 1884-1896

Petersen, J. L. (....-....), fabrikant. - BR: 1858-1863

Petersen, Kai (1914-1982), næstformand. - BR: 1964-1970 (Socialdemokratiet)

Petersen, Kirsten (1922-), afdelingschef. - BR: 1970-1989 (Det Radikale Venstre)

Petersen, L. A. (1820-1894), oberst. - BR: 1875-1892

Petersen, Lis (1945-), pædagog. - BR: 1990-1993 ; 1996- (Fælles Kurs)

Petersen, Maja (1920-2003), næstformand. - BR: 1978-1981 (Socialdemokratiet)

Petersen, Margrethe (1878-1945), skoleinspektør. - BR: 1925-1929 ; 1929-1945 (Det Radikale Venstre)

Petersen, Ole (1913-1968), murer. - BR: 1960-1966 (Socialdemokratiet)

Petersen, Ove (1903-1978), fagforeningsformand. - R: 1955-1962 (Til 1958: Danmarks Kommunistiske Parti ; til 1960: Uden for partierne ; herefter: Socialistisk Folkeparti). - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1962-1974

Petersen, Th. (....-....), malermester. - BR: 1929-1943

Petersen, Thorvald (1870-1948), malermester. - BR: 1929-1943 (Den Borgerlige Fællesgruppe/Det Konservative Folkeparti)

Petersen, Tommy (1977-), rådgiver. BR: 2014- (Det Radikale Venstre)

Philipsen, Gustav (1853-1925), boghandler, folketingsmedlem, cand. jur. - BR: 1893-1904 .MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1904-1925

Pind, Søren (f. 1969), stud. jur.. - BR: 1994-1998+2005-2008. - Borgmester for Bygge- og Teknikforvaltningen: 1998-2005 (Venstre)

Pio, Frantz (1870-1950), overretssagfører, dr. polit. - R: 1925-1943 (Den Kommunale Vælgerforening/Den Borgerlige Fællesliste/Det Konservative Folkeparti)

Plum, S. M. (1847-1904), grosserer. - BR: 1892-1898

Poulsen, Ludvig Christian (ca. 1807-1861), waterskout. - BR: 1860-1867

Poulsen, Peter (1944-), stud. polit., fuldmægtig. - BR: 1970-1978 (Det Radikale Venstre)

Poulsen, Rud. (1853-1945), maler. - BR: 1898-1925 (Socialdemokratiet)

Pourkamali, Andreas (1983-), cand. jur.. BR: 2014-2017 (Det Radikale Venstre)

Prior, H. P. (1813-1875), grosserer. - BR: 1851-1860

Prætorius, Henrik Frederik (1783-1862), grosserer. - BR: 1821-1841

Puggaard, Rudolph (1818-1870), grosserer. - BR: 1862-1870

Püschl, Kelly (1935-), overforvalter. - BR: 1984-1993 (Socialdemokratiet)