Borgerrepræsentanter: R

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Rager, Emun K. S. (1884-1959), direktør, civilingeniør, folketingsmedlem. - BR: 1946-1950 ; 1951-1954 ; 1954-1958 (Det Radikale Venstre)

Ramm, Poul (1882-1977), generalmajor. - BR: 1943-1950 (Det Konservative Folkeparti)

Rappe, Frederik Otto von (1679-1758). - Overpræsident: 1750-1754

Rasch, Svend Aage (1906-1979), vinhandler. - BR: 1966-1972 (Det Konservative Folkeparti)

Rasmusen, Poul (1869-1917), overretssagfører, landstingsmedlem. - BR: 1909-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Rasmussen, Henrik (ca. 1859-1907), murer. - BR: 1900-1907

Rasmussen, Karl Max (1907-1978), skoleinspektør, folketingsmedlem. - BR: 1954-1970 (Socialdemokratiet)

Rasmussen, Lars (....-....), høker. - BR: 1901-1907

Rasmussen, Lars Aslan (1978-), folkeskolelærer.  - BR: 2006-2016 (Socialdemokraterne)

Rasmussen, M. (1878-....), frue. - BR: 1913-1917 (Socialdemokratiet)

Rasmussen, Marie (....-....), frue. - BR: 1915-1917 : 1917 (Socialdemokratiet)

Rasmussen, Mette Annelie (1969-), kommunikationskoordinator. BR: 2014- (Det Radikale Venstre)

Rasmussen, Ove E. (1929-), formand. - BR: 1986-1989 (Socialdemokratiet)

Rasmussen, Povl (1944-), .. - BR: 1989-1989 (Socialistisk Folkeparti)

Rasmussen, R. P. (1859-1942), præst. - BR: 1921-1925 ; 1925-1929 (Den Kommunale Vælgerforening)

Rasmussen, Sofie (Sophie) Elise Vilhelmine (1864-1940), skolekøkkeninspektør. - BR: 1919-1921. (Det Radikale Venstre)

Rasmussen, Torben (1933-1982), blomsterhandler. - BR: 1978-1982 (Det Konservative Folkeparti)

Rasmussen, Vera (1933-), assistent. - BR: 1979-1981 (Socialdemokratiet)

Rathje, Iben Wiene (1980), redaktør. - BR: 2010-2015 (Socialistisk Folkeparti)

Rée, Ferdinand Theodor (1820-1879), cand. jur. . - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1861-1874

Rerup, Vilhelmine Christiane Marie (1860-1933), grosserer, frøken. - BR: 1909-1914 (Antisocialistisk Borgerliste)

Reimann, A. E. (1827-1888), nationalbankdirektør, etatsråd. - BR: 1872-1888

Reissmann, Mette (1963-) , konsulent, selvstændig. - BR: 2010-2011 (Socialdemokraterne)

Rentzmann, Carl Frederik (1809-1877), grosserer. - BR: 1839-1843

Richard, Lene (1938-), socialstuderende. - BR: 1962 (Det Konservative Folkeparti).- Se også: Gottschalk-Hansen, Lene

Riis-Lowson, Andreas-Christian (ca.1779-1849), etatsråd. - MAG: Rådmand 1833-1847

Rinds, Flemming (1935-), stud. pæd. - BR: 1975 (Venstresocialisterne)

Rode, Ove (1867-1933), redaktør, folketingsmedlem. - BR: 1907-1913 (Det Radikale Venstre)

Rohrberg Jessen, Karina (1966-), selvstændig. BR: 2014-2017 (Venstre)

Rosen, Helge von (1909-2001), statsautoriseret revisor. - BR: 1958-1978 (Det Radikale Venstre)

Rosenberg, Abraham (1919-), læge. - BR: 1963-1966 ; 1966-1970 (Socialdemokratiet)

Rosenkilde, Franciska (1976-), cand.scient.geo. - BR: 2018- (Alternativet)

Rosenmark, Michael (1959-). - BR: 2002-2005 (Til januar 2003: Venstre, fra juni 2003: Det Konservative Folkeparti)

Rosenvinge, Laura (1994-), stud.scient.pol. - BR: 2018- (Socialdemokratiet)

Rosenørn, Ernst Emil (1810-1894), rigsdagsmedlem, jurist. - Overpræsident 1870-1883

Rosing, Johan (1907-1978), lektor. - BR: 1966-1970 (Socialistisk Folkeparti)

Rostrup, K. (1845-1911), overretssagfører, snedkermester. - BR: 1894-1900

Rothe, Tyge (1834-1887), slotsgartner. - BR: 1880-1887

Rothe, V. (1814-1891), jernbanedirektør, etatsråd. - BR: 1858-1862

Rubow, V. (1871-1929), overlæge, dr. med. - BR: 1921-1927 (Den Liberale Borgerliste)

Rudaizky, Finn (1942-), konsulent. - BR: 1994- (Socialdemokratiet - Løsgænger fra 2005-2008 - Dansk Folkeparti 2008-)

Rump, Johannes (1861-1932), ingeniør, cand. polyt. - BR: 1900-1932 (Socialdemokratiet)

Rückdäschel, J. P. (-1847), garvermester. - BR: 1842-1847

Rømer, Marialise (1957-), institutionsleder. - BR: 2010-2013 (Socialistisk Folkeparti)

Rønsted, Karmark (1895-1982), landsretssagfører. - BR: 1933-1942, formand: 1938-1942 (Socialdemokratiet)

Røper-Petersen, W. (1889-1968), grosserer. - BR: 1933-1938 (Den Borgerlige Fællesliste)