Borgerrepræsentanter: S

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Saakwa, Anna. - BR: 2002-2005 (Socialdemokratiet)

Sarbo, Mikkel (1975-), selvstændig. BR: 2017 (Det Radikale Venstre)

Sager, H. C. (1808-1885), bagermester, prokurator. - BR: 1839-1841

Salicath, Vibeke (1861-1921), klasselotterikollektrice. - BR: 1909-1921 (Antisocialistisk Borgerliste/Den Kommunale Vælgerforening)

Salomon, Eskild (1854-1918), grosserer. - BR: 1893-1909

Sand, Marja (1948-), medlemssekretær. - BR: 1998-2001 (Socialdemokratiet)

Sandau, Henry E. (1905-), bager. - BR: 1950-1954 (Danmarks Retsforbund)

Sareen, Manu (1967-), konsulent. - BR: 2002-2011 (Det Radikale Venstre)

Sarwar, Ikram (1976-), læge. - BR: Fra 2006-2017 (Socialdemokraterne 2006-2013 ; Det Radikale Venstre 2013-2017)

Sass, M. V. (1792-1866), grosserer, major. - BR: 1846-1858

Saunte, Edel (1904-1991), landsretssagfører. - BR: 1937-1946 (Socialdemokratiet).MAG: Rådmand i 3. Afdeling 1946-1962 ; Rådmand i 5. Afdeling 1962 ; Borgmester for 2. Afdeling 1962-1974

Sayed, Susie Mitwally (1952-), HF-studerende. - BR: 1977 (Kvindelisten)

Schak Nielsen, Thyge (1915-1990), overgartner. - BR: 1.4.1974-31.12.1981 (Danmarks Retsforbund)

Schaltz, Trine (1954-), sygeplejerske. - BR: 2002-2005 ; 2009-2013 (Socialistisk Folkeparti)

Scharling, H. William (1837-1911), nationaløkonom. - BR: 1873-1881

Scherfig, H. C. Adolf (1800-1880), bagermester. - BR: 1840-1859

Schjær, J. G. (1861-1938), detajlhandler. - BR: 1901-1909

Schjøtt-Olsen, Elise (1921-1992), familievejleder. - BR: 1964-1974 (Det Konservative Folkeparti)

Schlegel, Johan Frederik (1817-1896), geheimeetatsråd, guvernør. - BR: 1875-1881.- MAG: Rådmand for 2. Afdeling 1866-1873 ; Borgmester for 2. Afdeling 1873-1875.

Schlüter, Peter (1964-), journalist.  - BR: 2006-2009 (Det Konservative Folkeparti)

Schmedes, Tine (1946-), husmor. - BR: 1974-1977 (Kvindelisten)

Schmeltz Pedersen, Edvin (1914-), advokat. - BR: 1950-1954 (Danmarks Retsforbund)

Schmidt, Børge A. (1908-1992), arkivar, folketingsmedlem. - BR: 1950-1970 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 1. Afdeling 1970-1978

Schmidt, Karen Angelo (1974-), stud. scient. pol. - BR: 1998-2001 (Socialdemokratiet)

Schmidt, Michael (1967-), konsulent. - BR: 1994-1997 (Venstre)

Schmiegelow, E. C. A. (1826-1888), malermester. - BR: 1882-1888

Schou, Knud (1931-) slagtermester. - BR: 1982- (Det Konservative Folkeparti)

Schou Hansen, Jesper (1968-), journalist. - BR: 2002-2009 (Venstre)

Schouboe, N. Chr. (1866-1941), ingeniør. - BR: 1921

Schovelin, Julius (1860-1933), børskonsulent, folketingsmedlem. - BR: 1909-1917 (Antisocialisti Borgerliste)

Schrum, Ludvig Valdemar Maximilian (1821-1894), auditør . - MAG: Rådmand 1. Afdeling 1858-1859

Schrøder, Jul. (1879-1952), typograf, folketingsmedlem . - BR: 1912-1937 (Socialdemokratiet)

Schultz, Jens Hostrup (1782-1849), direktør. - BR: 1825-1841

Schultz, Britta (1963-). - BR: 1994-1997 (Det Konservative Folkeparti)

Schwartz, J. A. (1820-1874), kunstdrejer. - BR: 1859-1865

Schäffer, Frederik Christian (1773-1843), jurist . - MAG: Borgmester 1818-1843

Schäfer, Herman (1905-1972), formand. - BR: 1961-1966 ; 1966-1970 (Socialdemokratiet)

Schrøder, Thorkild Damgaard (1932-2016), direktør. - BR: 1975-1978 ; 1975-1985 (Det Konservative Folkeparti)

Seidenfaden, Sofie (1988-), konsulent. - BR: 2018- (Socialdemokratiet)

Seierup, H. C. (1914-1980), organist, folketingsmedlem. - BR: 1954-1964 (Socialdemokratiet)

Severinsen, Hanne (1944-), adjunkt. - BR: 1974-1984 (Venstre)

Shah, Badar (1988-), cand.jur. - BR: 2018- (Alternativet)

Sibbern, Gottlieb Nicolai (-1850), murermester, kaptajn. - BR: 1830-1850

Siddique, Sikander Malik, studerende.  - BR: 2006-2009 (Socialdemokraterne)

Sielle, Edvard Francisko (ca. 1828-1897), urtekræmmer, kaptajn. - BR: 1885-1892

Sigsgaard, Erik (1938-), lærer, folketingsmedlem. - BR: 1962-1970 (Socialistisk Folkeparti)

Sigurdsson, Villo (1944-), agronom. - BR: 1977-1978 ; 1986-1988 (Venstresocialisterne). - MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1978-1986

Simonsen, Helyett (1898-1966), formand. - BR: 1954-1962 ; 1965-1966 (Socialdemokratiet)

Simonsen, Jesper (1881-1957), byretsdommer. - BR: 1917-1929 (Det Radikale Venstre).- MAG: Rådmand i 4. Afdeling 1929-1931

Simonsen, Simon (1970-), filosof. - BR: 2018- (Socialdemokratiet)

Sjelle, Helle (1971-)  stud. scient. pol. - BR: 1998-2005 (Det Konservative Folkeparti)

Skibsted, Michael (1785-1847), jurist. - MAG: Rådmand 1816-1847

Skjoldbo, Astrid J. E. (1898-1973), folketingsmedlem. - BR: 1938-1970 (Socialdemokratiet)

Skaarup, Birthe (1939-), regnskabsfører og folketingsmedlem. - BR: 2010-2013 (Dansk Folkeparti)

Skaarup, Peter (1964-), sekretariatschef. - BR: 1998-2004 (Dansk Folkeparti)

Slomann, C. V. (1853-1919), fabriksdirektør. - BR: 1900-1908

Smith, Annika (1976-), chefkonsulent. - BR: 2018- (Socialistisk Folkeparti)

Smith, Carl (1871-1936), snedkermester. - BR: 1913-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Snoer, Johan (1894-1983), glarmester, oldermand. - BR: 1954-1966 (Det Konservative Folkeparti)

Sommerfeldt, E. J. (1842-1903), oberst. - BR: 1882-1894

Sparre, Ulrik (1951-), kultursociolog. - BR: 1988-1989 (Venstresocialisterne)

Stage, Caroline (1990-), studerende. BR: 2014- (Venstre)

Starck, Gunna (1943-). - BR: 1990-1997 (Venstresocialisterne ; 1992: Enhedslisten. De Rød-Grønne).. - MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1986-1989

Stauning, Th. (1873-1942), statsminister. - BR: 1913-1925, formand: 1919-1924 (Socialdemokratiet)

Steen, Adolph (1816-1886), matematiker. - BR: 1859-1861

Steffensen, Willy (1922-), driftsformand. - BR: 1974-1985 (Socialdemokratiet)

Stenbæk Bloem, Niel (1982-), Studerende. - BR: 2010-2013 (Socialistisk Folkeparti)

Stenkjær, Tove (1928-), fagforeningsformand. - BR: 1970-1974 (Socialdemokratiet)

Stephensen, Westy (1868-1950), grosserer. - BR: 1909-1911 (Antisocialistisk Borgerliste)

Stjernqvist, Henry (1899-1980), kontorchef, cand. polit. - BR: 1938-1970, formand: 1962-1970 (Socialdemokratiet)

Storgaard, Karin (1940-). souschef. - BR: 1986-2017 (Socialdemokratiet 1986-2000 ; Dansk Folkeparti 2000-)

Strandgaard, Julius (....-....), skibsreder. - BR: 1874-1886

Strange, Jeppe (1953-), cand. polit. . - BR: 1978-1981 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Strange, Simon (1981-) konsulent, cand. merc.. - BR: 2006- (Socialdemokraterne)

Strøm, Rasmus N. (1842-1918), nationalbankdirektør, etatsråd. - BR: 1884-1908 (formand: 1895-.1898)

Stæger, A. (ca. 1791-1856, tjekkes), waterskout, skibskaptajn. - BR: 1847-1856

Støttrup, Vagn (1925-), civilingeniør. - BR: 1958-1978 (Det Konservative Folkeparti)

Suenson, O. F. (1810-1888), kaptajn. - BR: 1857-1863

Sundbo, Arne (1886-1970), overretssagfører. - BR: 1922-1938 (Socialdemokratiet).. - MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1938-1946 ; Borgmester for 5. Afdeling 1946-1954

Sundby, Grete (1917-), kontorist. - BR: 1945-1946 (Det Radikale Venstre)

Svendsen, Emanuel (1864-1951), bryggeribestyrer, kasserer, direktør. - BR: 1917-1937, formand: 1926-1937 (Socialdemokratiet)

Svendsen, Henrik (1958-), overlærer. BR: 2014-2017 (Dansk Folkeparti)

Sylvest, Ejnar (1880-1972), kommunelæge, dr. med. - BR: 1937-1950 (Socialdemokratiet)

Syndergaard, Niels Christian (ca. 1809-1885), brændevinsbrænder. - BR: 1861-1874. - MAG: Rådmand i 1. Afdeling 1874-1884

Syvertsen, Elna (1901-), forsorgsmedhjælper. - BR: 1954-1966 (Socialdemokratiet)

Sørensen, C. F. (1870-1943), fhv. cigarhandler, sparekasserevisor, landstingsmedlem. - BR: 1908-.1943 (Socialdemokratiet)

Sørensen, Hans Peter (1886-1962), redaktør. - BR: 1923-1943 (Socialdemokratiet). - MAG: Borgmester for 5. Afdeling 1943-1946 ; Overborgmester 25.4.1946-31.5.1956 (10 år 1 måned 5 dage)

Sørensen, Harald (1930-), sekretær . - BR: 1984 (Det Konservative Folkeparti)

Sørensen, Haakon (1915-1971), forsorgskonsulent. - BR: 1970-1970 (Socialdemokratiet)