Borgerrepræsentanter: T

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Tanriverdi, Battal (1948-), konsulent. - BR: 1990-2001 (Socialdemokratiet)

Tavakoli, Jaleh (1982-), cand.scient.soc. - BR: 2010-2013 (Enhedslisten, udmeldt 13.11. 2010. Herefter løsgænger)

Teisen, Fritze (1887-1935), expeditionssekretær, cand. jur., landstingsmedlem. - BR: 1921-1935 (Den Kommunale Vælgerforening ; Den Borgerlige Fællesliste)

Thamsen, Knud (1900-), litografisk trykker. - BR: 1943-1950 (Frisindent Arbejderliste ; fra 25.10.1945: Danmarks Kommunistiske Parti)

Thiim Bertelsen, Lotte (1976-).  - BR: 2006-2009 (Socialistisk Folkeparti)

Thiele, Peter (1985-), studerende. - BR: 2010-2017 (Socialistisk Folkeparti)

Thomsen, Allan Mylius (1948-), freelance journalist. - BR: 2007-2009 ; 2014-2017 (Enhedslisten)

Thomsen, Hans Henrik Ludvig Stendler (ca. 1849-1910), tømmermester. - BR: 1893-1903

Thomsen, Hanne (1959-), informationssekretær. - BR: 1994-1997 (Socialdemokratiet)

Thomsen, Hans (1936-), bedemand, direktør. - BR: 1981-1981 ; 1993-1996 (Socialdemokratiet)

Thomsen, Julius (1826-1909), professor, kemiker. - BR: 1861-1894

Thomsen, Lilian (1917-), frue. - BR: 1954-1962 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Thomsen, Marie (....-....), frk. - BR: 1917 (.......)

Thomsen, Ninna (1976-), cand.scient.pol. - BR: 2006-2017 (Socialistisk Folkeparti). - Borgmester for Sundheds- og omsorgsforvaltningen 2010-2017

Thorsen, Lise (1957-), cand.mag. - BR: 2010-2013 ; 2017 (Socialdemokraterne)

Thon, Monica (1950-), cand.arch. - BR: 2002-2009 (Det Radikale Venstre)

Thorlund, Sofus (1881-1955), maskinarbejder, formand. - BR: 1932-1933 ; 1934-1937 ; 1939-1946 (Socialdemokratiet)

Thorup, Ole (1805-1883), revisor, legatstifter. - BR: 1862-1868 ; 1871-1877

Thune, Carl Edvard (1810-1885), grosserer. - BR: 1863-1881

Thustrup Hansen, Hans (1939-), amanuensis, cand. polit., cheføkonom. - BR: 1962-1978 ; 1998-2001 (Det Konservative Folkeparti). - MAG: Borgmester for 6. Afdeling 1978-1997

Thymann, Frederik Christian Valdemar (-1874), tømmermester. - BR: 1868-1874

Thyregod, Ib (1921-), højesteretssagfører, folketingsmedlem. - BR: 1958-1961 (Venstre)

Tietgen, C. F. (1829-1901), bankdirektør. - BR: 1861-1865

Tilly, Claus Christian (ca. 1800-....), malermester. - BR: 1849-1857

Toft, Frode (1914-), kontorassistent. - BR: 1947-1950 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Topp, J. (ca. 1802-1848, tjekkes), grosserer. - BR: 1844-1848

Topsøe, Vilhelm (1944-), forfatter. - BR: 1986-1987

Torp, Carl (1855-1929), professor, dr. jur. - BR: 1894-1900

Trier, Herman (1845-1925), cand. phil., landstingsmedlem. - BR: 1893-1917 (Det Radikale Venstre). (Formand: 1898-1907)

Truels-Christensen, Marie-Louise (1900-), frue. - BR: 1958-1962 (Venstre)

Tuxen, Johan C. (1820-1883), kaptajnløjtnant. - BR: 1867-1868

Tuxen, Jean Charles (1854-1927), fhv. direktør for Orlogsværftet, kammerherre. - BR: 1925-1927 (Den Kommunale Vælgerforening)

Tved, Jørgen Holm (1932-), antikvarboghandler, næstformand. - BR: 22.6.1973-1978 (Danmarks Kommunistiske Parti) ; 1990-1996 (Fælles Kurs)

Tvede, Hans Jørgen (1815-1878), brygger . - BR: 1864-1874

Tvermoes, Emil (1831-1893), grosserer. - BR: 1885-1891

Tønder, Thea (1880-1944), tobaksarbejderske. - BR: 1937-1938. - Mag: Rådmand i 2. Afdeling 1938-1944