Borgerrepræsentanter: W

Liste over medlemmer af BR fra 1840 og frem

Wahl, August Frederik (1800-1862), garvermester. - BR: 1844-1850

Wandall, Johannes Severin (1862-1929), korpslæge. - BR: 1897-1903

Wang, Heidi (1956-), cand.scient. - BR: 2002-2013 ; 2016- (Venstre 2002-2010 ; Liberal Alliance 2010-)

Wanscher, Emil (1875-1944), overlæge. - BR: 1921-1937 (Den Kommunale Vælgerforening ; Den Borgerlige Fællesgruppe)

Wardere, Hassan Nur (1965-), pædagog. BR: 2017- (Enhedslisten)

Warming, Jens (1873-1939), professor. - BR: 1917-1921 (Den Uafhængige Vælgerforening)

Warming, Mikkel (1969-), bachelor i forvaltning. - BR: 1994-1997 ; 1998-2013 (Socialistisk Folkeparti 1994-1996 ; Enhedslisten 1998-2013). - Borgmester for Socialforvaltningen: 2006-2013

Wartenberg, Bertel Vilhelm Petersen (1867-1917), typograf. - BR: 1915-1917 (Socialdemokratiet)

Wassard Jørgensen, Alfred (1906-1990), kontorchef, cand. jur. - BR: 1943-1962 (Det Konservative Folkeparti). -MAG: Borgmester for 4. Afdeling 1962-1978

Wassard, Christian Skeel (1842-1918), overretssagfører, folketingsmedlem. - MAG: Rådmand i 2. .Afdeling 1890-1903

Watson, Erna M. M. (1910-1983), sekretær. - BR: 1946-1954 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Weidekamp, Egon (1921-2000), direktør. - BR: 1952-1976, formand: 1970-1976 (Socialdemokratiet). - MAG: Overborgmester 1.4.1976-14.2.1989 (12 år 10 måneder 14 dage)

Weidemann, Conrad (ca. 1799-1864), grosserer, generalkonsul. - BR: 1839-1844

Weith-Klitgaard, Charlotte (1969), stud. polit. - BR: 1998-2005 (Socialistisk Folkeparti)

Weikop, Ove Vilhelm (1897-1986), grosserer, folketingsmedlem. - BR: 1933-1941 (Den Borgerlige .Fællesgruppe). - MAG: Rådmand i 5. Afdeling 1941-1950 ; Borgmester for 1. Afdeling 1951-1970

Weiss, Lars (1971-), konsulent. - BR: 2010- (Socialdemokraterne)

Weiss Madsen, Thorkild (1941-1996), klunser. - BR: 1978-1981 (Å)

Welding, Gerda (1862-1940), pastorinde. - BR: 1913-1929 (Antisocialistisk Borgerliste/Den Kommunale Vælgerforening)

Welling, Sisse Marie Berendt (1986-), historiker. - BR: 2010- (Socialistisk Folkeparti). - Borgmester for Sundheds- og omsorgsforvaltningen 2018-

Westergaard, Morten, økonom.  - BR: 2006-2009 (Socialdemokraterne)

Westergaard, Sofus (....-....), forretningsfører. - BR: 1936-1937 (Socialdemokratiet)

Westphal, Tove (1916-1991), kontorassistent. - BR: 1961-1962 ; 1962-1974 (Socialdemokratiet)

Weygaard, G. B. (1875-1933), skatteinspektør, folketingsmedlem. - BR: 1910-1912 ; 1917-1929 (Socialdemokratiet)

Widriksen, Carl (1914-), slagteriarbejder. - BR: 1950-1956 (Danmarks Kommunistiske Parti)

Wienberg, Christian Peder (1819-1901), murermester. - BR: 1876-1883

Wildt, Andreas (1859-1935), murermester, oldermand. - BR: 1912-1917 (Antisocialistisk Borgerliste)

Will, Carl (1850-1927) forretningsfører. - BR: 1894-1898

Willerslev-Olsen, Werner (1940-2000). - Overpræsident 1996-2000

Winding, Erik (1946-), driftschef. - BR: 1994-1997 (Socialdemokratiet)

Witzansky, H. (1862-1940), redaktør. - BR: 1900-1907

Wivel, Margrethe (1972-), leder.  - BR: 2006-2013 (Det Radikale Venstre)

Wolf, Otto (1894-1947), hovedkasserer. - BR: 1937-1947 (Socialdemokratiet)

Wolfhagen, Carl Vilhelm (1823-1901), direktør. - BR: 1868-1898

Worsaae, Anton Heinrich Havemann (1822-1886), apoteker. - MAG: Rådmand i 2. Afdeling 1877-1886

Wroblewsky, Johan Daniel (1786-1864), justitsråd. - BR: 1853-1859

Wraae, Peter (1881-1934), fuldmægtig. - BR: 1917-1934 (Socialdemokratiet)

Wulff, Inger-Marie (1954-). - BR: 1986-1989 (tjekkes!!!)

Wørmer, Peder G. (ca. 1790-1856), malermester. - BR: 1843-1855